STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP


:: Bhagawan Śri Sathya Sai Baba opuścił ciało (1926-2011)

Wywiad Jarka Rynkiewicza dla Radia Sai, 19.10.2011 r.
Występ Chóru z Polski 20.08.2011r. - Relacje z Prasanthi Nilayam, 20.08.2011 r. 18:30
Baba i współcześni Mayo, artykuł "The New Indian Express" z 10 lipca 2011
Relacje z Prasanthi Nilayam, 15.07.2011 r., Gurupurnima, godz. 19:25
Relacje z Prasanthi Nilayam, 15.07.2011 r., Gurupurnima, godz. 12:30
Wizja dżagadguru, wykład p. Sandżaja Sahani, 4.05.2011 r.
Szczególne rozważania prof. Venkataramana z 29.04.2011 r.
Deklaracja Parlamentu Wenezueli (VI 2011)
Artykuł dr APJ Abdula Kalama, byłego prezydenta Indii, z 22.04.2011 r.
List dr Michaela Goldsteina z 9.05.2011 r.
Izaak Tigrett w Dharmaksztrze, Mumbai, 12.05.2011 r.
List Jagi Jagadeesana, 26.04.2011 r.
List dr Michaela Goldsteina, 24.04.2011 r.
Relacje z Prasanthi Nilayam, 27.04.2011 r., godz. 13:00, 18:30
Relacje z Prasanthi Nilayam, 26.04.2011 r., godz. 3:00, 17:00, 19:00Sathya Sai Baba - boska legenda

artykuł dr APJ Abdula Kalama, byłego prezydenta Indii,
z 22 kwietnia 2011 r.


Podziwiam Bhagawana Sathya Sai Babę za jego bezinteresowną pracę i wkład we wzrost dobrobytu ludzi przez zapewnienie wody pitnej na obszarach wiejskich, bezpłatną opiekę zdrowotną oraz bezpłatne szkolnictwo wyższe.

Głównymi czynnikami rozwoju społeczeństwa są wartości związane z edukacją i jakością opieki zdrowotnej. Niezbędne jest również spełnienie wymagań infrastrukturalnych, takich jak dostępność wody pitnej. Baba przez ponad 40 lat wspomagał rząd w dziele zaspokajania tych podstawowych potrzeb ludności Indii, a zwłaszcza mieszkańców stanów Andhra Pradesh i Karnataki.

Sai Baba stworzył ogromną infrastrukturę, aby zapewnić dzieciom i młodzieży - od szkoły podstawowej do poziomu uniwersyteckiego - edukację opartą na wartościach ludzkich. Tworzył specjalistyczne szpitale na obszarach wiejskich, gdzie przed 1991 rokiem takich szpitali nie było. Zrealizował projekt dostarczenia zdrowej wody pitnej dla mieszkańców regionu Anantapur, w stanie Andhra Pradesh.

Edukacja oparta na wartościach

Najlepszym czasem życia dla młodego człowieka jest jego dzieciństwo spędzane w szkole, między godziną 8:00 rano a 16:00 po południu. Dotyczy to wszystkich dzieci w wieku od 5 do 20 roku życia, zarówno w miastach jak i na wsiach. Baba zdawał sobie sprawę z problemów biednych mieszkańców wsi, dlatego postanowił, że edukacja będzie zupełnie za darmo we wszystkich szkołach i uczelniach założonych przez Sathya Sai Trust.

Co ciekawe, w instytucjach edukacyjnych Sathya Sai rozwija się w równym stopniu umysłu, serca i ciało. Można to osiągnąć dzięki edukacji integracyjnej, która kładzie jednakowy nacisk na utrzymanie zdrowego ciała, aktywnego umysłu i czystego serca. Baba jako rektor uczelni spędzał dużo czasu ze studentami, wychowując ich na idealnych obywateli.

Śri Sathya Sai Baba mówi: "Studenci są fundamentem narodu, jedynym bogactwem, które cenię. Są dla mnie wszystkim. Cała moja majętność to uczniowie. Ofiarowuję im siebie". Mówił również: "Owocem edukacji jest charakter, a wiedzy - miłość". To dlatego na Uniwersytecie Sathya Sai budowanie charakteru jest równie ważnym elementem edukacji, jak zdobycie wiedzy akademickiej.

Szlachetność charakteru wywodzi się z pokory, ofiarności, współczucia, uczynności i poszanowania wartości moralnych. Główna idea wszelkich działań edukacyjnych, zarówno nauczania zintegrowanego, jak i zajęć pozalekcyjnych, polega na tym, że edukacja służy całemu życiu, a nie zarabianiu na życie. Doświadczenie pokazuje, że wiodące organizacje i przedsiębiorstwa w kraju zatrudniają studentów Sai. Uważa się, że ci studenci doprowadzą do cichej zmiany w etyce pracy i wprowadzą ducha pracy zespołowej oraz wartości ludzkie we wszystkich aspektach działalności organizacyjnej.

Projekty wodne

W 1994 roku Baba odniósł się do trudności, jakich doświadczali mieszkańcy regionu Rajalasima w pozyskiwaniu wody pitnej i zasugerował, że ten ponad stuletni problem wymaga pilnej uwagi. W 1995 roku podjął działania w celu dostarczenia wody pitnej dla okręgu Anantapur, w możliwie najkrótszym czasie, niezależnie od trudności i kosztów.

Pomysł wykorzystania wód gruntowych uznawany za jedną z opcji, został wykluczony ze względu na problem związany z obecnością fluoru. Zdecydowano się na pozyskiwanie wody deszczowej w okresie monsunu i przechowywanie jej w zbiornikach.

Większość źródeł wody znajdowało się w północnej części okręgu Anantapur i wyżynnych obszarach na południu. Dlatego zaopatrzenie południowej części regionu w wodę wymagało stworzenia wielu stacji pomp do przepompowywania wody wbrew grawitacji. Wymagało to dużego nakładu pracy robotników oraz inżynierów. Mimo wielu trudności, woda została dostarczona do Anantapur w ciągu 18 miesięcy. Po roku eksploatacji cały wodociąg został przekazany w darze mieszkańcom regionu. System ten obejmuje 750 wiosek i dostarcza wodę dla ponad miliona osób.

Indie potrzebują tysięcy takich instalacji, aby zapewnić dostęp do wody pitnej dla milionów ludzi w różnych częściach kraju.

Opieka zdrowotna

W latach osiemdziesiątych XX wieku w naszych miastach powstało wiele specjalistycznych szpitali. Jednak ze względu na komercjalizację mogły zaspokoić potrzeby jedynie miejskich bogaczy. Była ogromna różnica w dostępności opieki medycznej dla bogatych i dla biednych, dla miast i dla wsi. Mając to na uwadze Baba oświadczył 23 listopada 1990 r., że w ciągu roku w Puttaparthi powstanie światowej klasy szpital, który będzie oferować bezpłatne leczenie dla wszystkich, a zwłaszcza dla biednych.

Szpital specjalistyczny został otwarty 22 listopada 1991 roku. W szpitalu tym przeprowadzono Od tego czasu wiele poważnych operacji serca i zabiegów cewnikowania. Lekarze specjaliści z renomowanych szpitali, zarówno z Indii, jak i zza granicy, dobrowolnie biorą urlopy i przyjeżdżają do Puttaparthi, aby operować za darmo. Podobnie świadczy się usługi pielęgniarskie.

Pacjenci po rekonwalescencji dobrowolnie zgłaszają się do pracy jako wolontariusze i udzielają pomocy nowym pacjentom. Teren szpitala jest utrzymywany w czystości i atmosferze spokoju, pogody ducha i boskości. Duch służenia przepełnia cały szpital.

Zarządzanie projektami

Wszystkie projekty zostały zrealizowane i osiągnęły swoje cele w planowanym czasie i kosztach, czy to specjalistyczny szpital w Puttaparthi, dostarczenie wody pitnej dla Anantapur lub Czennai - dzięki rozwiązaniu problemów związanych ze zbiornikiem Kandaleru. Jak to było możliwe? Myślałem o tym. Główną przyczyną wydaje się powierzenie projektów kierownikom, wykonawcom i podwykonawcom, którzy byli osobiście zaangażowani w pomoc społeczeństwu. Zrealizowali projekty w duchu współpracy, ofiarności i poświęcenia. Wszystkie projekty przeprowadzono w duchu pięciu podstawowych wartości ludzkich - prawdy, właściwego postępowania, niekrzywdzenia, miłości i pokoju. Czy istnieje lepszy wzór w celu promocji ogólnonarodowej, bezinteresownej misji transformacji społeczeństwa?

źródło: http://www.sathyasai.org/swamimahasamadhi/abdulkalam.html
Tłum.: Marta DoboszCopyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai