STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP


:: Święta

powrót do ŚwiętaUgadi

(Nowy Rok obchodzony w stanach Andhra Pradesz, Karnataka
i Maharasztra)


Kali-juga (obecna epoka) rozpoczęła się w roku Pramadi, w miesiącu nazywanym Srawana, w czasie zwanym Bahula i w dniu nazywanym Asztami. Według kalendarza angielskiego dzień ten przypada na 20 lutego 3102 r. p.n.e. Aby uwydatnić ten aspekt początku nowej jugi tego konkretnego dnia, nasi przodkowie nazwali ten dzień "dniem początku nowej ery (Ugadi)". Ponieważ był to dzień rozpoczynający nową erę, otrzymał nazwę Jugadi (lub Ugadi).

Jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, powinniśmy również poznać inny aspekt tej daty, chociaż nie jest on zbyt przyjemny. Tego dnia Ugadi Kriszna porzucił swoje śmiertelne ciało w świętym miejscu pielgrzymek nazywanym Prabahatsa niedaleko Dwaraki.

Z "Digest", Vol. I (a collection of Baba's quotations)


Nie trzeba czekać na nowy rok, aby przyniósł nowiny. Każda chwila jest nowa. Wielu zastanawia się, jakie kłopoty i straty przyniesie nowy rok. Przecież rok nie jest odpowiedzialny za wszystkie nasze problemy i trudności. Odpowiada za nie tylko nasze postępowanie. Jeśli nasze czyny są dobre, rezultaty będą dobre. Złe czyny prowadzą do złych skutków. Ludzie myślą, że dobro i zło jest związane ze złym czasem. Wcale nie. Przyczyną tego są ich myśli. Dlatego powinni rozwijać dobre myśli i wypełniać dobre czyny. Powinni pielęgnować dobre uczucia i przyłączyć się do dobrych ludzi.

Ludzie muszą uświadomić sobie, jak cenny jest czas. Ludzie trwonią większość wolnego czasu. Jest to zupełnie niewłaściwe. Czas należy zawsze wykorzystywać do właściwych celów. To najważniejszy obowiązek każdego człowieka. Stracony czas to stracone życie. Pan czasu chroni tych, którzy znajdują w nim schronienie, nawet przed Panem śmierci, Kalą. Czas mści się na tych, którzy go trwonią. Pomyślność kraju zależy od tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują swój czas na wykonywanie dobrych czynów.

Z dyskursu wygłoszonego 7.04.1997 r.


Odniesiemy zwycięstwo w każdej wędrówce życia, jeśli będziemy rozwijać dobre myśli i dobre czyny.

Dzisiaj jest pierwszy dzień nowego roku. Od dzisiaj wszyscy wielbiciele muszą podejmować święte zadanie. Przeszłość minęła. Nie myślcie o przyszłości, ponieważ nie zależy ona od nas. Jaka jest pewność, że dożyjemy jutra? Dlatego bardzo ważna jest teraźniejszość. Dobrze ją wykorzystajcie. Nie postępujcie wbrew swojej wewnętrznej jaźni. Swoim dzieciom, studentom, mówię: "Podążajcie za mistrzem". Kto jest waszym mistrzem? Mistrzem jest wasza wewnętrzna jaźń. Dlatego nikt inny nie jest potrzebny; podążajcie za własną wewnętrzną jaźnią. To jest wasz Bóg. To jest wasze szczęście. To jest wasze bogactwo. To jest wasz pokój. To jest dla was wszystko. Szczęścia i pokoju nie ma na zewnątrz.

Z dyskursu wygłoszonego 20.03.1996 r.


(dk)
Źródło:
www.sathyasai.org/calendar/ugadi.html

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai