STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEPPowrót do listy dyskursów          wersja w formacie pdf         Przykładny patriotyzm Subhasa Czandry Bose'go

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 15.08.2007 r.
w Prasanthi Nilajam z okazji 60. rocznicy niepodległości IndiiPrzede mną przemawiało wielu mówców, ale nikt nie wspomniał o Subhasie Czandrze Bose'm1, który był obdarzony licznymi wspaniałymi cechami i zdolnościami. Gdy zakończył pracę w ICS2, wrócił do Indii, dołączył do ruchu politycznego i w znaczący sposób zaangażował się w jego działalność. Jednak, niestety, musiał opuścić kraj, ponieważ wśród Bharatijów nie było jedności. Nawet wtedy, gdy przebywał zagranicą, odegrał bardzo ważną rolę w walce o wyzwolenie Indii spod panowania brytyjskiego.

Kiedyś do Puttaparthi przyjechała bratanica Subhasa Czandry Bose'go, Lalita Bose. Ubolewała nad tym, że jej wujek, który urodził się na tej świętej ziemi Bharatu, musiał opuścić kraj. Była szczęśliwa, że mogła zamieszkać w Indiach i otrzymać darszan Swamiego. Przybyła także do Brindawanu (Whitefield) i zatrzymała się tam na kilka dni. Później podążała za mną samochodem wszędzie, dokąd jeździłem. Grała na harmonium i śpiewała bhadżany. Podróżowała również do Ooty i Kodaikanal, gdy udałem się tam z wizytą. Nieustannie powtarzała 'Sai Ram', 'Sai Ram'. Była to jej jedyna myśl.

Subhas Czandra Bose posiadał potężne fizyczne, mentalne i duchowe moce. Jednak nikomu nie ujawnił swoich mocy duchowych. Gorąco pragnął, aby Indie stały się wielkim i bogatym krajem. Żaden inny lider tak bardzo nie dążył do wolności i rozwoju kraju jak Subhas Czandra Bose. Był człowiekiem, który wierzył w czyny, a nie tylko w słowa, tak jak wielu innych liderów. Nawet dzisiaj w naszym kraju jest wielu wspaniałych liderów, ale jaki jest z tego pożytek, jeśli nie praktykują tego, co głoszą? Wypowiadają miliony słów, ale ani jednego nie wprowadzają w życie! Jest mi bardzo przykro, gdy widzę, że dzisiaj nikt nie pamięta o Subhasie Czandrze Bose'm, który tyle zrobił dla tego kraju. Poświęcił mu całe życie. Nawet gdy przebywał zagranicą, przede wszystkim myślał o miłości do ojczyzny. Uczucie to wzrastało w nim z każdym dniem.

Kto nie głosi z dumą, że to jest moja ojczyzna,
to jest mój język ojczysty, a to jest moja religia,
w istocie jest żywym trupem.

Subhas Czandra Bose dokładał wszelkich starań, aby skierować ten kraj na drogę rozwoju i dobrobytu. Przejawiał ideały miłości i wyrozumiałości. Ten, kto nie darzy miłością swojego kraju, w istocie jest żywym trupem! Tylko osobę, która stoi na straży dobrego imienia kraju, można nazwać osobą żyjącą w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

W międzyczasie Indie zdobyły swatantratę (niepodległość). Lecz była to jedynie swatantrata, a nie Swaatantrata. Co to jest swatantrata? Swatantrata dotyczy ciała, umysłu i intelektu, natomiast Swaatantrata odnosi się do atmy. Ci, którzy przestrzegają zasady atmy, są naprawdę wolni. Ta sama różnica jest między swaradżją a swaaradżją. Musimy dążyć do osiągnięcia Swaaradżji, a nie swaradżji. Jeśli będziecie postępowali zgodnie z zasadą atmy, wszystko będzie dla nas dobre. Ponadto zasada atmy przyniesie dobrobyt i pomyślność całemu światu. Nie możemy cieszyć się jedynie z niepodległości w sensie politycznym; musimy osiągnąć niezależność, która wiąże się z atmą. Do tego dążył Subhas Czandra Bose. Ostatecznie odniósł powodzenie w swoich wysiłkach. Każdy powinien starać się, aby poznać takie szlachetne dusze. Subhas Czandra Bose był jednym z niewielu Bharatijów swoich czasów, którzy zdobyli Swaatantratę (niezależność związaną z jaźnią), gdy inni dążyli do swoich egoistycznych celów. Szerzyli ciasne poglądy i podkreślali różnice, zaś Subhas Czandra Bose uważał, że cały kraj jest jednością.

Zasada atmy jest taka sama we wszystkich. Wszyscy są obdarzeni mocą atmy. Człowiek jest ucieleśnieniem atmy. Dlatego Kriszna oznajmił w Bhagawadgicie: Mamajwamszo dżiwaloke dżiwabhuta sanathana - odwieczna atma we wszystkich istotach jest częścią mojej istoty. Kriszna powiedział: "Wszyscy są aspektem mojej boskości". Skoro uważam was za cząstkę mojej istoty, wy także powinniście traktować innych jak siebie samych. Kochajcie wszystkich, służcie wszystkim. Nie powinniście dostrzegać różnic między ludźmi, myśląc, że jeden człowiek jest żebrakiem, a drugi - milionerem. W Bharacie jest wielu milionerów. Jednak oni zajmują się napełnianiem własnego brzucha. Nie chcą ofiarować ani odrobiny jedzenia żebrakowi, który stoi u progu ich domu i mówi: Bhawati bhikszam dehi - matko, daj jałmużnę. Jaki jest pożytek z takich bogatych ludzi w naszym kraju? Oni są bogaci tylko z nazwy, lecz w rzeczywistości to najbiedniejsi z biednych. Chociaż w naszym kraju mieszka tylu bogaczy, wydaje się, że nie ma w nim prawości i miłości. Dlatego obywatele tego kraju muszą podążać drogą miłości i prawości. Uważajcie innych za swoich braci i siostry. Właściwie traktujcie ich tak jak siebie samych. Jedynie z podium ludzie zwracają się do innych słowami "bracia i siostry", ale tak naprawdę kto wciela to w życie? Nikt.

Dokądkolwiek dzisiaj pójdziecie, zobaczycie ludzi, którzy pragną pieniędzy. Starają się gromadzić majątek, lecz nie rozwijają miłości i prawości. Trzech prelegentów, którzy przemawiali poprzednio, mówiło o świecie, ale żaden nie mówił o atmie. Ta sama zasada atmy jest w każdym. Istnieje w was, we mnie i w każdym. Dajwam manusza rupena - Bóg przyjmuje ludzką postać. Okazywanie komuś braku szacunku nie jest właściwe, ponieważ każdy człowiek jest ucieleśnieniem Boga. Powinniście żyć z przekonaniem, że wszyscy są waszymi braćmi i siostrami. Swaaradżję osiągniemy tylko wtedy, gdy rozwiniemy tak szerokie uczucia. Dotychczas mamy tylko swaradżję, gdzie 'swa' znaczy swartha (egoizm). Niemniej musimy dążyć do swaaradżji, gdzie 'swaa' odnosi się do hridaji (serca duchowego).

Wszyscy wykonujecie grama sewę i służycie ubogim. Jednak przede wszystkim powinniście osiągnąć prawdziwą swaatantratę. Kochajcie każdego, szanujcie każdego i pomagajcie każdemu. Jedynie wówczas możecie być nazywani prawdziwymi studentami Sai. Wszystko może się zmienić, ale nie atma. Żaden niegodziwiec ani demon nie zmieni atmy. Starajcie się osiągnąć tak niezmienne i wieczne królestwo atmy. Miejcie wiarę w siebie. Tylko wtedy zdobędziecie naturalny stan istoty ludzkiej. Jest to wasz prawdziwy i wieczny stan. Kończę swój dyskurs dobrymi życzeniami i błogosławieństwami, abyście osiągnęli królestwo jaźni i zdobyli dobre imię.

Mówiłem wyłącznie o mojej miłości do Subhasa Czandry Bose'go, chociaż nikt mnie nie prosił o zabranie głosu. Takie osoby jak Subhas Czandra Bose powinny wciąż rodzić się w Bharacie. Indie powinny odzyskać swoją nieskazitelną chwałę. Gdyby Subhas Czandra Bose żył dzisiaj, stałby się najsłynniejszym człowiekiem w historii Indii. W kraju nie byłoby żebraków. Niestety, Bharatijowie sami byli odpowiedzialni za to, że Subhas Czandra Bose opuścił kraj. Dlatego teraz stawiają czoła wielkim trudnościom. Musimy kochać takie szlachetne dusze i ufać im. Miłość i ufność są naszą prawdziwą siłą. Nie zapominajmy o Subhasie Czandrze Bose'm. Jego nauki były pełne szlachetnych myśli i wielkich ideałów.

Niestety, ludzie zapominają o takich dobrych osobach, natomiast pamiętają o złych. To wielki błąd. Nie zapominajcie o dobrych ludziach. Oni są jak cenne klejnoty. Pragnę, abyście zawsze pamiętali o takich szlachetnych duszach. Kończę swój dyskurs błogosławieństwem dla was wszystkich.

Tłum. Dawid Kozioł
Red. Izabela Szaniawska

Źródło: www.sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-14.pdf


1 Subhas Czandra Bose (1897-1945) - indyjski polityk niepodległościowy uważany za bohatera narodowego, przewodniczący Indyjskiego Kongresu Narodowego (1938), lider Indyjskiej Armii Narodowej (1943), zginął w katastrofie lotniczej na Tajwanie. - www.pl.wikipedia.org/wiki/Subhas_Czandra_Bose (dostęp 22.08.2020)

2 ICS (Indian Civil Service) - Indyjska Służba Wojskowa w Wielkiej Brytanii.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai