STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEPPowrót do listy dyskursów          wersja w formacie pdf         Uświęcajcie swoje życie dzięki świętym czynom

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 5.04.2000 r. w Brindawanie


Nikt nie będzie kochał człowieka,
który jest egoistyczny i zarozumiały -
ani żona ani dzieci.
Wszyscy będą darzyli go miłością wtedy,
gdy porzuci złe cechy.
Gniew jest jedną z głównych przyczyn nieszczęścia człowieka.
Człowiek pełen gniewu nie zazna szczęścia.
Będzie zawsze pogrążony w smutku.
Dopóki człowieka wypełniają pragnienia,
nie osiągnie pokoju.
Chciwiec nie będzie szczęśliwy.
Egoizm, gniew, pragnienie i chciwość głównie odpowiadają
za smutek, niepokój i wzburzenie człowieka.

Gdy przychodzi Nowy Rok, ludzie zaczynają zastanawiać się, co przyniesie i co wydarzy się na świecie. Przyszłość świata zależy od czynów człowieka, a nie od nowego roku. Czyny zależą od umysłu, a umysł zależy od myśli. Jakie myśli, takie czyny. Aby świat był wolny od konfliktów i dobrze się rozwijał, człowiek musi pielęgnować myśli zgodne z prawdą. Świat będzie bezpieczny, chroniony i spokojny tylko dzięki ludziom, którzy będą wierni prawdzie w myślach.

Karmanubandhini manuszja loke - społeczeństwu ludzi przypisane jest działanie. Jedynie działanie odpowiada za stwarzanie, podtrzymywanie i rozpad. Zasługa i grzech, przyjemność i ból wyraża się w działaniu. Jednak człowiek nie jest w stanie pojąć tej prawdy i postępuje zgodnie z własnymi kaprysami i upodobaniami. Świadomie popełnia złe czyny i czuje się szczęśliwy, lecz nie uświadamia sobie prawdy, że w konsekwencji będzie musiał stawić czoła niezliczonym cierpieniom. Człowiek musi zmierzyć się ze skutkami swoich czynów, czy są one dobre czy złe, znaczące czy nieistotne. Najważniejsze jest to, aby zrozumiał tę prawdę i zgodnie z nią postępował. Zanim podejmiecie działanie, zastanówcie się, czy jest ono dobre czy złe, właściwe czy niewłaściwe. Nie działajcie pochopnie. Pośpiech przynosi stratę, strata powoduje zmartwienie, więc nie śpieszcie się.

Upaniszady uczą: Tasmai namaha karmane - należy ofiarować pozdrowienia działaniu przed jego podjęciem. Trzeba pomodlić się do właściwego bóstwa związanego z danym działaniem, aby można było wypełniać tylko święte czyny pożyteczne dla wszystkich. To jedna z najważniejszych zasad kultury Bharatu. Dla przykładu, spotykamy tancerki, które przed występem oddają cześć bransoletkom zanim je założą. Podobnie, różni muzycy przed koncertem błogosławią swoje instrumenty. Znaczenie jest takie, że człowiek powinien szanować swoją pracę i wykonywać ją tak, aby uświęcić swoje życie.

Od czasów starożytnych kultura Bharatu przywiązuje największą wagę do zasady działania. Łatwo jest popełniać złe czyny, lecz bardzo trudno jest ponosić ich konsekwencje. Nie sądźcie błędnie, że możecie popełniać złe czyny i że na tym koniec; pamiętajcie, że będziecie musieli ponosić ich konsekwencje do końca życia. Skoro przyszliście na świat w ludzkiej postaci i rozpoznaliście boskość, uświęcajcie swoje życie, podejmując święte czyny. Bez nich życie jest bezwartościowe.

Prawdziwym człowiekiem jest ten, kto przestrzega satji (prawdy), dharmy (prawości) i tjagi (poświęcenia). Prawda to niti (moralność), prawość to riti (sposób postępowania), a poświęcenie prowadzi do khjati (sławy). Wartości te razem tworzą manawa dżati (rasę ludzką). Dzisiaj człowiek zszedł z tej potrójnej ścieżki prawdy, prawości i poświęcenia. W rezultacie człowieczeństwo upada. To powoduje, że trzeba poważnie zastanowić się nad tym, czy na świecie żyje jedna prawdziwa istota ludzka! Mówi się: "Właściwym przedmiotem studiów ludzkości jest człowiek". Prawdziwym człowiekiem jest ten, którego myśli, słowa i czyny są w harmonii.

Manasjekam waczasjekam karmanjekam mahatmanam.
Manasjanjat waczasjanjat karmanjanjat duratmanam.

Ci, których myśli słowa i czyny istnieją w doskonałej harmonii, są szlachetni.
Ci, u których brak takiej harmonii, są niegodziwi.

Człowiek nie chce być nazywany niegodziwcem, lecz nie ma jedności myśli, słów i czynów.

Ucieleśnienia miłości!

Życie ludzkie jest najszlachetniejsze i najświętsze. W istocie jest boskie. Gdzie jest Bóg? Ty jesteś Bogiem. Deho dewalaja proktho dżiwo dewa sanathana - ciało jest świątynią, a jego wewnętrznym mieszkańcem jest Bóg. Zrozumienie tej prawdy jest celem wszystkich dążeń duchowych. W świątyni ciała mieszka Bóg w postaci atmy, którą określa się jako nirgunam, nirandżanam, sanathana niketanam, nitja, śuddha, budda, mukta i nirmala swarupinam - pozbawioną atrybutów, czystą, ostateczne schronienie, wieczną, nieskażoną, oświeconą, wolną i jako ucieleśnienie świętości. Skoro macie w sobie taki boski pierwiastek, to dlaczego szukacie boskości gdzie indziej? Na świecie jest sześć miliardów świątyń, co znaczy, że każde ludzkie ciało jest świątynią Boga. Boska świadomość istnieje w każdym z nich.

Wedy głoszą: Iśwara sarwa bhutanam - Bóg jest wewnętrznym mieszkańcem wszystkich istot. Niestety, ludzie nie są w stanie uświadomić sobie tej prawdy. Miejcie mocne przekonanie, że każde ludzkie ciało jest świątynią Boga. Nikomu nie okazujcie nienawiści ani nikogo nie rańcie. Ten, kto urzeczywistnił prawdę, że Bóg istnieje we wszystkich, jest prawdziwym wielbicielem. Jak możecie nazywać siebie wielbicielami, jeśli ranicie uczucia innych, krytykujecie ich i oczerniacie? Krytykowanie innych jest równoznaczne z krytykowaniem samego Boga. Ludzkie ciało - świątynia Boga - jest święte. Należy je szanować i czcić. Niech was nie zwiedzie zewnętrzny wygląd 'świątyni'. Skierujcie wzrok ku Bogu (atmie), który mieszka w 'świątyni', i doświadczajcie zaczerpniętej z niej błogości. Czyńcie właściwy użytek z ciała, podejmując święte czyny.

Życie władcy Aśoki jest tego wystarczającym świadectwem. Wykonywał on różne działania socjalne za pieniądze zebrane z podatków od podległych mu królów. Bez pobierania podatków bardzo trudno jest rządzić królestwem. Ten sam system działa dobrze nawet dzisiaj. Jak rząd zapewni ludziom wygody, jeśli nie pobierze od nich podatków? Głupotą jest oczekiwać, że rząd nie będzie nakładał podatków, a mimo to zadba o wygody i udogodnienia.

Pewnego razu król Aśoka obchodził urodziny i wszyscy jego królowie wasale, oprócz króla Magadhy, przynieśli podatki i napełnili jego skarbiec. Gdy król Aśoka zapytał władcę Magadhy o podatki, ten odpowiedział: "O królu, w tym roku moje królestwo ucierpiało z powodu wielkiej suszy. W konsekwencji mieszkańcy nie mieli wody pitnej i dręczyły ich ciężkie choroby. Musiałem wydać dużo pieniędzy na pomoc ludziom dotkniętym suszą. Poczyniłem starania, aby dostarczyć im wodę pitną. Zbudowałem również wiele szpitali, aby leczyć chorych. Ponadto założyłem szkoły w różnych miejscach, aby dzieci miały się gdzie uczyć. Wszystkie dochody przeznaczyłem na działania związane z pomocą społeczną. Dlatego tym razem nie mogę zapłacić podatków". Króla Aśokę bardzo ucieszyła odpowiedź króla Magadhy. Pozwolił mu usiąść obok siebie i powiedział: "Królu Magadhy, twój ideał jest godny naśladowania. Czysta woda do picia, dobra opieka medyczna i łatwiejszy dostęp do edukacji są bardzo ważne dla dobra mieszkańców. W tym względzie udzielę ci wszelkiej pomocy". Aśoka przestrzegał prawdy i był pełen poświęcenia. Jego imię, A-śoka, oznacza, że był pozbawiony śoki (smutku). Król Magadhy zdobył jego serce dzięki działaniom dla dobra publicznego.

Edukacja dotyczy głowy, opieka medyczna wiąże się z sercem, a woda jest bardzo istotna dla podtrzymania życia. Szlachetny jest ten, kto zapewnia ludziom te wszystkie udogodnienia. Taki człowiek jest równy Bogu. Tego ideału uczył król Aśoka. Zdobył dobre imię i sławę dzięki duchowi poświęcenia i świętym czynom.

Dobre czyny mają duże znaczenie. Ten, kto podejmuje święte czyny, wyróżnia się spośród wszystkich. Dlatego często zachęcam was do podejmowania świętych działań. Urodziliście się i wychowaliście w społeczeństwie. Społeczeństwu zawdzięczacie wykształcenie, pomyślność i szczęście. Czy waszym świętym obowiązkiem nie jest okazywanie wdzięczności społeczeństwu. Wyrażajcie ją przez angażowanie się w działania służebne. Służcie wszystkim, ponieważ Bóg mieszka we wszystkich.

Ucieleśnienia miłości!

Nie traćcie czasu na zastanawianie się, co przyniesie ten Nowy Rok. Jeśli wasze czyny będą dobre, przyszłość z pewnością będzie dobra. Przyszłość narodu zależy od waszych czynów. Bóg jest świadkiem. Nie chroni was ani nie karze. W rzeczywistości sami siebie chronicie lub karzecie. Niezależnie od tego, co powiecie, czy będzie to dobre czy złe, Bóg zawsze pobłogosławi was słowami: "Niech tak będzie". Bóg błogosławi wszystkich. Każdy odpowiada za swoją przyjemność lub swój ból.

Obecnie świat jest pogrążony w całkowitym chaosie. Człowieczeństwo zanika. Człowiek to nie tylko ciało fizyczne zbudowane z pięciu zmysłów. Prawdziwym człowiekiem jest ten, kto czyni właściwy użytek z pięciu zmysłów i nie dopuszcza do siebie złych cech, takich jak żądza, gniew, chciwość, zaślepienie, pycha i zazdrość. Nie można im ulegać. Pielęgnujcie szlachetne cechy pochodzące z serca.

Ucieleśnienia miłości!

Skąd biorą się złe cechy, takie jak żądza czy chciwość? Powstają z jedzenia, jakie spożywacie. Dlatego kontrolujcie jedzenie i nawyki. Spożywajcie tylko sattwiczne jedzenie. Wtedy będziecie mieli wyłącznie święte myśli. Bóg obdarzył was wieloma szlachetnymi cechami. To wasze wrodzone cechy, lecz ignorujecie je. Czytanie, pisanie, wykonywanie pracy, zarabianie pieniędzy czy budowanie domów powstaje w głowie i łączy się z prawritti margą (ścieżką zewnętrzną). Wszystkie te umiejętności zdobywacie z wysiłkiem. Jednak nie musicie się szczególnie starać, aby nabyć takich szlachetnych cech, jak współczucie, miłość czy wyrozumiałość, gdyż one są ukryte w was. Głowa jest źródłem złych myśli, a serce jest źródłem szlachetnych myśli.

Ucieleśnienia miłości!

Idźcie za sercem, a nie za głową, abyście nie dali się wciągnąć w bagno ziemskiego życia. Głowa powoduje, że narażacie się na wiele niebezpieczeństw. Jeśli będziecie podążali za głową, możecie ją stracić! Skierujcie swoje widzenie do wewnątrz. Podążajcie za sercem, które jest źródłem wszystkich szlachetnych cech, takich jak prawda, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie. W tej sali świeci wiele żarówek. Jak to możliwe? Przez przewód płynie prąd, dociera do żarówki i daje nam światło. Podobnie, jeśli prąd prawdy płynie przez przewód prawości i dochodzi do żarówki pokoju, wtedy otrzymujemy światło miłości. Prawdziwa istota ludzka jest doskonałym połączeniem pięciu wartości ludzkich. Stanowią one prawdziwą zasadę życia człowieka, bez której jest on jedynie martwym ciałem. Niestety, dzisiaj człowiek nie ma w sobie tych wartości.

Ucieleśnienia miłości!

Mówi się: Dżantunam nara dżanma durlabham - spośród wszystkich istot żywych narodziny człowieka są najrzadsze. Nie możecie ich kupić ani pożyczyć. Życie ludzkie jest darem Boga. Czyńcie z niego właściwy użytek, wypełniając służbę dla społeczeństwa. Nie pozwalajcie sobie na oszczerstwa. Oszczerstwo to najgorszy z grzechów. Spotykamy ludzi, którzy zawsze szkalują innych. Jest to jedynie skutek ich niezliczonych grzechów zgromadzonych w poprzednich żywotach. Hastasja bhuszanam danam, satjam kantasja bhuszanam, srotrasja bhuszanam śastram - prawdziwą ozdobą dłoni jest dobroczynność, prawdziwą ozdobą szyi jest prawda, a prawdziwą ozdobą uszu jest słuchanie świętych tekstów. Ręce zostały dane po to, by podejmować święte czyny, a nie po to, by walczyć z innymi. Dlaczego Bóg dał wam uszy? Słuchacie próżnych plotek z wytężoną uwagą, a gdy przychodzi do słuchania o chwale Pana, wtedy zatykacie uszy. Uświadomcie sobie tę prawdę, że uszy służą do słuchania o chwale Pana. Dlaczego Bóg dał wam oczy? Nie jesteście zmęczeni oglądaniem filmów wyświetlanych jeden za drugim w kinie, ale ciężko wam skoncentrować wzrok na boskiej postaci przez minutę.

Dzisiaj spotykamy małe dzieci, które noszą okulary, ponieważ przez większość czasu wlepiają wzrok w telewizor. W konsekwencji chorują na zaćmę, zanim osiągną wiek średni. Moje ciało liczy 75 lat, ale nie ma oznak zaćmy. Mam znakomity wzrok, gdyż do dzisiaj nie oglądałem filmu w kinie. Powinniście starać się widzieć rzeczywistość, czyli boskość, a nie iluzję taką jak w kinie i ułudę świata.

Nie chwal się młodością i fizycznym pięknem.
Szybko staniesz się niedołężnym starcem.
Twoje ciało osłabnie i zaczniesz się chwiać na nogach,
twój wzrok stanie się zamglony, włosy posiwieją,
a na twarzy pojawią się zmarszczki.
Dzieci będą się z ciebie śmiały i nabijały,
nazywając starą małpą.
Uświadom sobie tę prawdę,
że jesteś podobny do skórzanej kukiełki.

Dzisiaj młodzi ludzie są pełni egoizmu. Dają się zwieść zmysłom i zachwycają się fizycznym pięknem. W rezultacie zapominają o człowieczeństwie i niewłaściwe używają ciała, marnując dużo energii. Czy w tym celu Bóg daje człowiekowi ciało? Nie. Służcie społeczeństwu, pomagajcie ubogim i potrzebującym. Gdy zaangażujecie się w święte działania, wasze ciało pozostanie młode przez długi czas. Przybywający ze świata często zadają mi pytanie: "Swami, jak to jest, że wyglądasz tak młodo i energicznie nawet w wieku 75. lat?". Mówię im, że odpowiadają za to trzy "P": czystość, cierpliwość i wytrwałość (Purity, Patience i Perseverance). Jeśli będziecie rozwijać te wartości, zawsze pozostaniecie młodzi i pełni energii.

Piękno nie ma związku z ciałem, bierze się z charakteru i czystości. Nie pozwalajcie sobie na oszczerstwa i zazdrość. Nie krytykujcie nikogo. Jeśli znajdziecie błąd u innych, postarajcie się skorygować ich z miłością.

Duchowość nie oznacza porzucenia wszystkiego i życia jak pustelnik. Trzeba być zawsze pogodnym i mieć dobre myśli. Nie okazujcie przygnębienia. Miejcie zawsze uśmiech na twarzy. Szczęście to zjednoczenie z Bogiem. Ten, kto utrzymuje nieprzerwaną więź z Bogiem, będzie zawsze pogodny i pełen błogości. Człowiek powinien być radosny nawet w obliczu przeciwności losu. Możecie w to wierzyć lub nie, ale nikt nie ma tylu problemów, co ja. Gdy spełniają się czyjeś pragnienia, wtedy wysławia mnie. W przeciwnym razie, obwinia mnie. Jednak pochwała i krytyka ogranicza się do słów. Nie ma na mnie wpływu. Jestem zawsze pełen błogości. Litery S S S oznaczają Sri Sathya Sai. W tym imieniu zawarte jest wszystko.

Sai mówi 'tak' tym, którzy mówią 'tak'.
Sai mówi 'nie' tym, którzy mówią 'nie'.
Twój język mówi 'tak' i 'nie'.
Dla Sai wszystko jest 'tak, tak, tak'.

Jeśli ktoś będzie głośno wyrażał krytykę, zniknie ona w próżni. Jeśli ktoś będzie krytykował w duchu, te słowa trafią do niego. Tak czy inaczej, krytyka nie dotrze do mnie. Jestem zawsze napełniony błogością. Błogość jest moją formą. Jestem ponad przyjemnością i bólem. Tylko ci, którzy są przywiązani do ciała, cieszą się z przyjemności lub smucą się z powodu bólu. Ja w ogóle nie jestem świadomy ciała. Wy zawsze jesteście świadomi świata i związku z nim. To, co wiąże się z atmą, to świadomość. Ja jestem czystą świadomością. Wszyscy są ucieleśnieniem świadomości, więc wszyscy są boscy. Gdy tylko uświadomicie sobie tę prawdę, nie zejdziecie na złą drogę.

Studenci!

Jesteście młodzi, a to jest wasz złoty wiek. Nie marnujcie go. Musicie pamiętać o trzech ważnych cechach. Po pierwsze, o tej, która, gdy raz przyjdzie, to już nie odejdzie - mądrości. Po drugiej, o tej, która, gdy raz odejdzie, to już nie wróci - ignorancji. Po trzecie, o tej, która ani nie przychodzi ani nie odchodzi - zasadzie brahmana. Wasza wiara również musi być mocna; nie może pojawiać się i znikać. Jednak wiara dzisiejszych studentów jest chwiejna. Taka wiara to nie jest wiara.

Studenci!

Staracie się zdobyć tylko wiedzę książkową, która stanowi jedynie jedną czwartą pełnej wiedzy. Pozostałe trzy czwarte wiedzy polega na wprowadzaniu w życie wszystkiego, czego się uczycie. Staniecie się prawdziwie wykształconymi osobami i w pełni istotami ludzkimi dopiero, gdy przełożycie wiedzę książkową na wiedzę praktyczną. Waszą prawdziwą siłą jest wiedza praktyczna. Starajcie się ją zdobyć. Tylko wówczas wasza edukacja znajdzie spełnienie, a wy zdobędziecie dobre imię.

W tym Nowym Roku rozwijajcie nowe i święte uczucia i sprawiajcie wszystkim radość. Nie zabiegajcie o pieniądze; zabiegajcie o miłość. Gdy rozwiniecie miłość, nie dopuszczajcie do siebie złych cech, takich jak gniew czy zazdrość. Jeśli wasze myśli i czyny będą dobre, wasza przyszłość z pewnością będzie dobra. Wówczas cały kraj, a nawet cały świat, będzie rozwijał się pomyślnie. Módlcie się o pokój i pomyślność całego świata. Pokój można osiągnąć jedynie dzięki praktykowaniu wartości ludzkich.

Tłum. Dawid Kozioł (is)

Źródło: www.sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-07.pdf

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai