STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEPPowrót do listy dyskursów          wersja w formacie pdf         Porzućcie niemoralność,
aby osiągnąć nieśmiertelność


Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 10.09.2000 r. w Prasanthi Nilajam


O niemądry umyśle, dlaczego wędrujesz tu i tam
w poszukiwaniu Pana Wisznu, jeśli on jest w tobie?
Spójrz do wnętrza i czcij go
z oddaniem i niezłomnością, tak jak to czynił król Bali.

Król Bali był Wisznupriją (tym, którego kocha Pan Wisznu). Posiadał cechy, takie jak wyrozumiałość i prawość. Jednak jego dobre imię było nieznacznie splamione, dlatego że pochodził z klanu demonów.

Ponieważ Bali darzył wielką miłością Pana Wisznu i był skarbnicą cnót, Pan Wisznu chciał obdarować go wyzwoleniem. Inkarnował jako Wamana i przyszedł do Balego, gdy ten odprawiał wiśwadżit jadżnię. Król Bali powitał Pana Wamanę i zapytał, czy może coś dla niego zrobić. Wamana poprosił władcę jedynie o trzy kroki ziemi. Bali roześmiał się, gdy usłyszał tę skromną prośbę i powiedział, że mógł prosić o znacznie więcej niż tylko o trzy kroki ziemi. Niemniej Wamana stwierdził, że nie chce niczego innego. Zgodnie z życzeniem Bali nie tylko dał Wamanie to, o co go poprosił, lecz także ofiarował siebie Panu. Na świecie jest wielu ludzi, którzy oddaliby majątek i inne dobra materialne na cele dobroczynne. Jednak prawdziwa dobroczynność polega na ofiarowaniu siebie Panu.

Król Sibi także był tym, który czynił dobro. Pewnego razu orzeł gonił za małym ptakiem, który znalazł schronienie u Sibiego. Orzeł spierał się z królem, że ptak jest jego należną zdobyczą i pożywieniem. Dlatego Sibi powinien natychmiast go oddać. Lecz król oznajmił, że nie opuści kogoś, kto szukał u niego schronienia. Ofiarował swoje ciało orłu, aby chronić ptaka.

Słowo 'Bali' znaczy poświęcenie, a król Bali żył zgodnie ze swoim imieniem. Aby spełnić obietnicę ojca, Pan Rama zrzekł się królestwa i spędził 14 lat na wygnaniu w lesie. Podobnie Gangeja (Bhiszma) pozostał brahmaczarinem (człowiekiem, który żył w czystości), aby zadowolić swojego ojca. Dlatego imiona tych postaci odciskają się w sercach ludzi nawet dzisiaj. Bhiszma znaczy 'ten, który jest wierny swojej przysiędze'. Bharat to kraj wielu takich szlachetnych dusz i królów, których życie było pełne poświęcenia.

Kerala zajmuje wysoką pozycję w tym świętym kraju Bharatu, który jest tjaga bhumi (krajem poświęcenia), joga bhumi (krajem duchowości) i karma bhumi (krajem działania). Stan Kerala zawdzięcza swoje dobre imię nie tylko królowi Balemu, lecz także zstąpieniu Pana Wamany. Zgodnie z tradycją Kerali nikogo nie można odprawić z pustymi rękami. W istocie każdy Bharatija jest obdarzony duchem poświęcenia. Kalijuga nie ma wpływu na mieszkańców Kerali, gdyż nadal przestrzegają oni ideałów, jakie ustanowił Bali, i żyją szczęśliwie. Są prawi, oddani i skoncentrowani na Bogu. Pragnę, aby żyli w harmonii jak członkowie jednej rodziny. Kerala jest miejscem narodzin poświęcenia. Jednak dzisiaj ludzie starają się zmienić ten tjaga bhumi [kraj poświęcenia] w bhoga bhumi [kraj przyjemności].

Wyrozumiałość to prawdziwe piękno na tej świętej ziemi Bharatu.
Wierność prawdzie to największa pokuta ze wszystkich świętych cnót.
Miłość do matki to uczucie najsłodsze w tym kraju.
Charakter ma cenę o wiele wyższą niż życie.
Ludzie zapominają o podstawowych zasadach kultury Bharatu,
naśladują i przyjmują kulturę Zachodu.
Bharatijowie nie są świadomi wielkości dziedzictwa swej kultury,
tak jak ogromny słoń nie jest świadom swej siły.

Święty kraj Bharatu, który kiedyś cieszył się wielkim uznaniem u ludzi pełnych poświęcenia, każdego dnia jest świadkiem szybkiego upadku wartości moralnych. Jedność zniknęła zupełnie. Wśród ludzi nienawiść szerzy się jak szalejący ogień. Człowiek musi rozwijać ludzkie wartości, takie jak współczucie, wyrozumiałość, miłość, prawdę czy tolerancję. Życie ludzkie straci znaczenie, jeśli człowiek straci ludzkie wartości.

Ludzie mogą należeć do różnych partii politycznych, lecz powinni darzyć się wzajemną miłością. Jednak umniejszają oni wartość miłości z powodu swoich związków z partiami politycznymi. W rzeczywistości partie dzielą ludzi i tworzą różnice między nimi. Człowiek porzuca miłość dla nieistotnych korzyści materialnych. Miłość jest jego wrodzonym prawem. Kochajcie wszystkich i bądźcie kochani przez wszystkich. Porzućcie nienawiść, znieście wszelkie różnice i żyjcie przepełnieni miłością. Dzisiaj wartości ludzkie zanikają. Złe cechy, takie jak nienawiść, zazdrość, pycha i ostentacja, mnożą się. To wielki wstyd nazywać siebie istotą ludzką, ale nie pozbyć się negatywnych cech. Jeśli uważacie się za istotę ludzką, okażcie przynajmniej jedną ludzką cechę.

Człowiek zniżył się do takiego poziomu, że nie kocha nawet swoich dzieci. Jest zawsze pełen niepokoju i gniewu. Jak taka osoba może pracować dla dobra narodu?

Niektórzy ludzie nazywają siebie desza najakami (przywódcami narodu), lecz w praktyce są desza naszakami (niszczycielami narodu). Najaką (prawdziwym liderem) jest ten, kto pracuje na rzecz rozwoju narodu. Ktoś, kto nazywa siebie liderem, powinien zawsze mówić uprzejmie i z miłością. Nie może pozwalać sobie na krytykę, która jest jedynie odbiciem, reakcją i oddźwiękiem jego złych cech. Negatywne cechy, jakie człowiek widzi u innych, są tylko odbiciem jego wewnętrznych uczuć. Nikt nie ma prawa szukać wad u innych. Ten, kto tak postępuje, jest najgorszym grzesznikiem.

Język otrzymaliście, aby sprawić radość innym i śpiewać na chwałę Pana. Nie zawsze możecie pomóc, ale zawsze możecie mówić uprzejmie. Ręce otrzymaliście nie po to, by ranić innych, lecz po to, by zarabiać na życie i wykonywać dobroczynne działania. Uszy dostaliście nie dlatego, aby wysłuchiwać czczych plotek, ale dlatego, aby słuchać świętych opowieści o Panu. W ten sposób człowiek powinien czynić właściwy użytek z każdej części ciała i uświęcać swoje życie. Dzisiaj jest postęp w nauce, lecz zmysły stają się skażone. Jaki jest pożytek ze zdobywania wykształcenia, które nie zapewnia kontroli zmysłów?

Głupiec szczyci się wyższym wykształceniem i inteligencją, ale nie zna siebie.
Jaki jest pożytek z jego wykształcenia, jeśli nie może wykorzenić złych cech?
Wiedza doczesna doprowadzi go jedynie do pustych dyskusji,
a nie do prawdziwej mądrości.
Wiedza doczesna nie zapewni mu nieśmiertelności.
Dlatego człowiek powinien zdobyć taką wiedzę,
która uczyni go nieśmiertelnym.

Tylko miłość zapewnia nieśmiertelność. Miłość jest nieśmiertelna. Miłość jest niezmienna. Na tym świecie wszystko się zmienia lub znika. Jak osiągnąć nieśmiertelność? Porzucenie niemoralności to jedyna droga do nieśmiertelności. Musicie porzucić złe myśli, złe towarzystwo, złe nawyki i wszystko to, co złe. Dzisiaj na całym świecie wszędzie spotykamy nienawiść. Deha (ciało) płonie z dweszy (nienawiści). Nie trzeba oddzielnie kremować ciała. Płonąca nienawiść spali je na popiół. Człowiek doprowadza do własnego końca z powodu ognia nienawiści.

Ucieleśnienia miłości!

Ponieważ przyszliście na świat jako istoty ludzkie, musicie praktykować wartości ludzkie, aby zachować prawo do człowieczeństwa. W człowieku ukryte są wszystkie moce, które manifestują się na świecie. Od czasów starożytnych w Bharacie wartości ludzkie darzy się wielkim szacunkiem.

Nasza ojczyzna zrodziła wiele szlachetnych dusz,
które zdobyły sławę na wszystkich kontynentach.
To kraj, który wypędził obcych władców i wywalczył niepodległość.
To święty kraj, który ma wielkie osiągnięcia
w dziedzinie muzyki, literatury i nauki.
Ten boski kraj jest kolebką malarstwa, rzeźby i innych sztuk pięknych.
Wielbiciele, waszym świętym obowiązkiem jest
podtrzymywać i rozwijać tradycję Bharatijów.

W dzisiejszych czasach ta wspaniała tradycja stopniowo zanika. Wystarczy, że człowiek zachowa człowieczeństwo. Jednak niestety, wydaje się, że stracił on swoje podstawowe ludzkie cechy. Nie ma prawa nazywać siebie istotą ludzką. Musicie mieć niezachwiane przekonanie, aby głosić, że jesteście ludźmi. Musicie także umieć wysławiać wielkość swojej ojczyzny i tak postępować, aby utrzymać jej chwałę i dobre imię. Powinniście oznajmić z dumą: "To moja ojczyzna, to mój język ojczysty!". To smutne i godne pożałowania, że Bharatijowie nie mają szacunku i miłości dla języka ojczystego, ojczyzny i kultury. Ludzie zniżyli się do poziomu ludzkiej karykatury. Człowiek był Śiwą (ucieleśnieniem pomyślności), a stał się śawą (żywym trupem). Osoba pełna nienawiści, zazdrości, pychy i ostentacji nie jest lepsza od żywego trupa. Nie zadawajcie się z takimi ludźmi. Ci, którzy przynoszą złą sławę swojemu krajowi, są gorsi niż szkodniki i robaki. Nie zwracajcie uwagi na takich oszczerców.

Ucieleśnienia miłości!

Wczoraj widzieliście przedstawienie o Bhasmasurze, który pragnął, aby wszystko, czego dotknie, obróciło się w popiół. Co się ostatecznie zdarzyło? Bhasmasura zamienił się w kopczyk popiołu. Wszystkie złe cechy, takie jak gniew czy nienawiść, są niszczycielskie. Ludzie są bohaterami na piedestale, lecz zerami w życiu. Myślicie, że kogoś krytykujecie, ale w rzeczywistości obrażacie własną jaźń. Krytykowanie innych jest złym nawykiem. Ten, kto znieważa innych, jest najgorszym grzesznikiem. Ten, kto widzi cnoty u innych, jest prawy. Sarwa dżiwa namaskaram keszawam pratigaczczati - pozdrowienia dla wszystkich istot docierają do Boga. Krytykowanie kogoś oznacza krytykowanie Boga. Okazywanie komuś szacunku oznacza szacunek dla Boga.

Przestrzeganie prawości i szanowanie innych jest tak istotne jak troska o ciało i miłość do swojego kraju. Dzisiaj człowiek rujnuje swoje życie, ponieważ pozwala sobie na egoizm i chciwość. Stał się tak zaślepiony, że nie potrafi uświadomić sobie skutków swoich czynów. Nie zna ani swojego pochodzenia, ani swojego celu. To nie jest właściwa postawa. To nie jest mądrość. To jest ignorancja.

Pan Kriszna oświadczył: Deho dewalaja prokto dżiwo dewa sanathana - ciało jest świątynią, a jego wewnętrznym mieszkańcem jest Bóg. Dlatego traktujcie każde ludzkie ciało jak świątynię, a wewnętrznego mieszkańca jak Boga. Każdy człowiek jest aspektem boskości. Tak więc szanujcie wszystkich ludzi. Dopiero wtedy wasze życie nabierze znaczenia, a inni będą was szanować. Dzisiaj człowiek nie patrzy na życie z tej perspektywy. Nie ma tolerancji. Nikogo nie szanuje, ale oczekuje, że wszyscy będą go szanować. Jak to możliwe? W jakim towarzystwie przebywasz, takim się stajesz. Dlatego mówię: Powiedz mi, jakie jest twoje towarzystwo, a powiem ci, kim jesteś.

Czysty, nieskażony, odwieczny, nieśmiertelny i wszechmogący Bóg jest w was, obok was, nad wami, pod wami i wszędzie wokół was. Nie musicie szukać Boga na zewnątrz, dlatego że sami jesteście Bogiem. Jeśli rozwiniecie taką postawę, urzeczywistnicie Boga. Dopóki wiążecie się z ludzkimi ograniczeniami, wciąż jesteście ludźmi. Porzućcie przywiązanie do ciała i rozpoznajcie boskość w sobie. Wtedy zostaniecie wyzwoleni. Bóg w postaci Wamany przyszedł do króla Balego, aby pokazać mu tę rzeczywistość. Wamana powiedział: "Bali, nie jesteś zwykłym człowiekiem. Jestem zawsze w tobie, niezależnie od tego, gdzie przebywasz. Nie utożsamiaj się z ciałem".

Ludzkie ciało składa się z nieczystości i nie ma przyjemnego zapachu. Czy jesteście jedynie tym ciałem? Nie. Ciało jest tylko skórzaną kukiełką, w którym mieszka odwieczna istota.

W ciele trwa boska gra między atmą i paramatmą.
Jednocześnie są one połączone i rozdzielone.
Bóg pociąga za sznurki w tym kukiełkowym przedstawieniu.

Dlaczego, skąd i w jakim celu przyszliście na świat? Przyszliście od Boga, przyszliście dla Boga, przyszliście, aby osiągnąć Boga. Bądźcie świadomi, że Bóg jest zawsze z wami. Jeśli osiągnięcie taką jedność z Bogiem, wasze czyny staną się czyste.

Studenci!

Słyszeliście przemówienie, jakie wygłosił student ze Srisailam Widjapith. Wszyscy studenci tej szkoły są czyści i święci. W istocie każdy student, w każdym mieście ma czyste serce. To starsi psują wrodzone dobro studentów. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie podejmujecie działania, zawsze przyjmujcie postawę służebną. Studenci powinni służyć społeczeństwu. Służcie wszystkim. Zachowajcie czystość. Wykonujcie każdą pracę, ale nie angażujcie się w politykę, która zanieczyszcza umysł. Polityka stała się synonimem zła. Jeśli chcecie doprowadzić się do upadku, wejdźcie w politykę. Jeśli chcecie być wzorem i otrzymać boską łaskę, pielęgnujcie dobre cechy.

W dawnych czasach było wielu idealnych liderów politycznych. Praktykowali oni to, co głosili. Dlatego sporo studentów angażowało się w politykę. Nawet małe urwisy zbierały się w tłumie, aby zobaczyć liderów, takich jak Dżajaprakasz Narajan czy Subhas Czandra Bose. Młodzi ludzie ozdabiali domy zdjęciami tych liderów. Co widzicie dzisiaj? Wejdźcie do pokoju studenta, a zobaczycie tam jedynie zdjęcia gwiazd filmowych. Dzisiaj nie zobaczycie zdjęć "autorytetów" i nie usłyszycie świętych słów. Ponieważ w tamtych czasach ludzie naśladowali tych, którzy byli wzorem, ich czyny także były czyste.

Ucieleśnienia miłości!

Musicie mieć także czyste serce. Czystość waszego serca przyciąga wszystkich jak magnes. W istocie cały świat jest magnesem. Każdy przedmiot, choćby niewielki, ma siłę magnetyczną. Jednak w człowieku ten magnes jest jeszcze silniejszy. To magnes miłości. Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości. Magnes miłości musi być czysty. Wówczas przyciągnięcie do siebie wszystkich.

To mały przykład: Zebraliście się tutaj wszyscy. Czy wysłałem wam zaproszenie? Czy wysłałem wam wiadomość? Przyciągnął was tu magnes mojej miłości. Największym bogactwem Bhagawana jest miłość - nieskończona miłość. Bhagawana nie interesuje inne bogactwo. Nigdzie nie ma większego bogactwa niż miłość. Dlatego wy także powinniście wzmacniać w sobie cechę miłości. Rozmawiajcie z każdym uprzejmie i życzliwie. Miłe słowa stały się rzadkością. Wszędzie słyszymy ostre słowa. Mówcie łagodnie i słodko. Wtedy wszyscy będą waszymi przyjaciółmi.

Studenci!

Nawiązywanie przyjaźni to nic wielkiego. Tracicie przyjaciół tak szybko jak ich zdobywacie. Zawieranie takich przyjaźni nie ma sensu. Zaprzyjaźnijcie się z Bogiem, dla którego powinniście być gotowi poświęcić wszystko, nawet własne ciało i życie. Pielęgnujcie miłość.

Tłum. Dawid Kozioł

Źródło: www.sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-14.pdf

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai