STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEPPowrót do listy dyskursów          wersja w formacie pdf         Edukacja, która daje najwyższą błogość


Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony 22.11.2000 r.
z okazji Konwokacji Uniwersytetu Sri Sathya Sai w Prasanthi Nilajam


Ucieleśnienia boskiej miłości, studenci, chłopcy i dziewczęta! Nauczyciele i dyrektorzy!

Prawdziwa edukacja uczy,
jak osiągnąć pokój na świecie
przez pozbycie się małostkowości
i wprowadzanie jedności, braterstwa i równości.

Dzisiaj świat nie potrzebuje ani bogactwa, ani postępu materialnego. Potrzebuje studentów, którzy są doskonali i pracują dla dobra społeczeństwa. Obecnie sferę edukacji nękają trudności niepokojące wszystkich. Nieczęsto spotykamy studentów pracujących dla dobra społeczeństwa i wzmacniających jego strukturę moralną. Dzisiaj studenci walczą o zdobycie władzy, stanowiska i majątku. Nie wkładają wysiłku w to, by rozwijać w sobie wartości. Myślenie, że służy się komuś innemu, jest błędne. Służba jest dla samego siebie i dla Boga. Sarwatah panipadam tat sarwatokszi siromukham, sarwatah śrutimalloke sarwamawrutja tiszthati - rękami, stopami, oczami, głową, ustami i uszami przenikającymi wszystko, Bóg przenika cały wszechświat.

Jest jedna moc, która przenika zarówno mikrokosmos, jak i makrokosmos. To kosmiczna boskość. Boska świadomość w was jest tą samą świadomością, jaka istnieje we wszystkich i wypełnia cały świat. Ludzie, którzy uświadomią sobie tę odwieczną prawdę, nie będą kroczyć złą ścieżką. Form jest wiele, ale boska moc jest jedna. Dlatego człowiek powinien starać się rozpoznać swoją wrodzoną boskość. Dzisiaj są miliony uczonych i intelektualistów. Czy zrobili oni coś dobrego dla społeczeństwa? Wspierają jedynie własny egoizm i własny interes. Nieczęsto widzimy, aby tacy ludzie pracowali dla dobra kraju. Gdy egoizm zniknie z natury ludzi, w kraju zapanuje czystość.

Człowiek nie składa się jedynie z ciała, umysłu i intelektu. To tylko jego szaty. Ciało jest bierne. Umysł jest negatywny. Człowiek uważa, że jest połączeniem biernego ciała i negatywnego umysłu. Jednak jest on wieczny i niezmienny. Człowiek żyje wiecznie, w każdym czasie i we wszystkich stanach istnienia. Niezależnie od tego, co słyszycie, mówicie, myślicie i robicie, stanowi to odbicie wewnętrznej istoty. Możecie uważać się za dobrze wykształconych. To tylko odbicie wewnętrznej boskości. Studia, jakie podejmujecie, są jedynie odbiciem, reakcją i oddźwiękiem i nie można ich traktować jak prawdziwą edukację. Z biegiem czasu wszystko to straci na wartości. Człowieczeństwo jest trwałe, nie rodzi się ani nie umiera. Ciało musi się zmieniać, lecz człowiek nie umiera. Uważacie, że człowiek jest ucieleśnioną istotą, która podlega narodzinom i śmierci. Człowiek nieporuszony znajduje oparcie w człowieczeństwie i jest niezniszczalny. Inna nazwa człowieka to 'nara' (ten, który nie umiera). Atma jest niezmienna.

Dlaczego boicie się śmierci, skoro jesteście ucieleśnieniem jaźni? Jesteście odwieczną prawdą. Jesteście ucieleśnieniem prawdy i wieczności, dlaczego więc uganiacie się za tym, co zmienne i przemijające? Dzisiejsza edukacja zapewnia jedynie ziemskie wygody. Oprócz edukacji świeckiej trzeba zdobyć wiedzę o atmie. Doświadczajcie boskiej mocy, która jest wszechobecna. Nazywa się ją kosmiczną boskością. Naukowcy prowadzą wiele badań, aby odkryć tę moc? Jaki jest ich rezultat? Zwykle odkrywają to, co jest nietrwałe i materialne. Powinniście starać się rozpoznać jedność boskiej mocy, która przenika cały wszechświat. Gdy rozpoznacie tę prawdę, nie poddacie się zmartwieniom.

Moc, która przenika cały wszechświat, znajduje się także w waszym małym palcu. Wątpicie w tę prawdę, podążacie za imieniem i postacią i osłabiacie się. Gdy wyjdziecie poza imię i postać i uświadomicie sobie boską energię, zdobędziecie ogromną moc.

Ucieleśnienia miłości!

Podstawą życia na tym świecie jest miłość.
Nie ma nic, czego nie moglibyście osiągnąć dzięki miłości.
Moc miłości odpowiada za to, że ziemia obraca się bez żadnej osi.
Moc miłości sprawia, że gwiazdy pozostają na niebie i nie spadają na ziemię.
Moc miłości powstrzymuje oceany przed zatopieniem ziemi.
Moc miłości powoduje, że wiatr wieje w siedmiu światach.
Święta miłość jest wieczna, najwspanialsza i niepodzielna.
Miłość ta jest tchnieniem życia człowieka.

Ludzkość nie może istnieć bez miłości. Człowieczeństwo nie opiera się tylko na ludzkiej postaci. Możemy uznać, że wszystkie istoty są boskie. Jednak człowiek daje się zwieść różnicom dotyczącym wyglądu. Gdy uświadomicie sobie jedność wszystkich postaci, będziecie cieszyć się wieczną błogością. Dlatego ważne jest, abyście zaczęli praktykować jedność w swoim życiu.

Jaki jest pożytek z waszej wiedzy,
jeśli nie pozwala wam ona zmienić swojego przeznaczenia?
Jeśli złe myśli wnikną do umysłu,
wasze wykształcenie i wasza inteligencja
staną się bezowocne i bezwartościowe.

Dlatego nie możecie mieć złych myśli. Musicie rozpoznać czystość w ludziach. Ogień spala wszystko. Kosmiczna boskość jest jak ogień. Istnieje wszędzie i spala na popiół wszelkie zło. Umysł stwarza człowieka. Jednak może on transformować się w boskość. Tak więc nie ma różnicy między manawą (człowiekiem) a madhawą (boskością). Ukryta w was moc jest taka sama jak boska moc. Wydaje się, że człowiek jest różny z powodu swojej fizycznej postaci. Nie dajcie się zwieść postaci. Wierzcie w boską moc. Manas (umysł), buddhi (intelekt), czitta (ograniczona ludzka świadomość) i antahkarana (wewnętrzny instrument) wydają się różne, lecz energia, która nimi porusza, jest jedna. Wszystkie one są wyłącznie świadomością. Człowiek nie może dostrzec tych prawd z powodu swojego wąskiego widzenia.

Ucieleśnienia miłości!

Nikomu nie okazujcie nienawiści, gdyż miłość istnieje we wszystkich tak samo jak boska energia. Nikogo nie krytykujcie ani nie oczerniajcie. Kochajcie wszystkich. To jest boska świadomość, która przekształca się w boską moc. Dlatego nie dopuszczajcie do siebie złych myśli. Z pełnym przekonaniem głoście, że jesteście kosmiczną boskością, jaka istnieje we wszystkich. Wielu ludzi podejmuje różne praktyki duchowe bez zrozumienia własnej wrodzonej boskości.

Ani pokuta, ani pielgrzymka,
studiowanie świętych pism, ani dżapa
nie pomoże człowiekowi przepłynąć oceanu życia.
Może to sprawić jedynie nabożna służba.

Wejdźcie na ścieżkę służby. We wszystkich jest ta sama boskość. We wszechświecie nie ma dwoistości. Wedy głoszą: Ekam sat wiprah bahudha wadanti - prawda jest jedna, ale uczeni określają ją różnymi nazwami. Chociaż żarówek jest wiele, prąd jest jeden. Ubrań może być wiele, ale materiał jest jeden. Ludzi jest wielu, ale świadomość jest jedna. To uniwersalna świadomość, czyli kosmiczna boskość. Świadomość uniwersalna zostaje ograniczona do świadomości indywidualnej na skutek przywiązania człowieka do ciała fizycznego. Świadomość jest jedna, ale człowiek rozpowszechnia różnice w oparciu o formy.

Klejnotów jest wiele, ale złoto jest jedno.
Krów jest wiele, ale mleko jest jedno.
Istot jest wiele, ale oddech jest jeden.
Kast jest wiele, ale ludzkość jest jedna.

Nauka także musi rozpoznać jedność uniwersalnej świadomości. W tym wszechświecie istnieje tylko jedność. Człowiek widzi różnorodność na podstawie nazw i form. Gdy je porzuci, doświadczy jedności. Ponieważ doznaje dwoistości na podstawie nazw i form, to widzi różnorodność i ulega złudzeniu. Nie można dopuszczać do siebie wątpliwości, nienawiści ani gniewu. Uświadomcie sobie, że wszystko jest miłością. Przyswajając sobie zasadę miłości, powinniście służyć innym z poczuciem, że służycie Bogu. Żyjcie natchnieni tymi świętymi ideałami.

W człowieku mieszka wewnętrzna istota, która jest jego ciałem subtelnym. Świadomość ciała wiąże się z ciałem fizycznym; przesłania ono wewnętrzne ciało subtelne zbudowane z umysłu, intelektu, czitty i antahkarany. Trzeba wznieść się ponad świadomość ciała do poziomu wyższej świadomości, którą także określa się jako nadumysł. Wyższa świadomość doświadcza wszystkiego, ale nie jest przywiązana do czegokolwiek. Dopóki istnieje umysł, nie można wejść do sfery wyższej świadomości.

Mówi się: Manomulam idam dżagat - umysł jest podstawą wszechświata. Umysł przenika cały wszechświat. Widzi on nazwy i formy oraz dwoistość świata materialnego. Jeśli wyjdziecie poza życie materialne, doświadczycie tego, co nazywa się "wibracją życia". Ten wyższy stan określa się jako superumysł. W tym stanie zaznacie spokoju. Stan spokoju to prawdziwa wedanta. Bez spokoju nie będzie szczęścia.

Wedy głoszą: Saha na wawatu, saha nau bhunaktu, saha wirjam karawawahaj, tedżaswi nawadhitamastu ma widwiśawahaj - niech Pan nas chroni i żywi! Niech wzrasta nasz intelekt i odwaga we wspólnej pracy! Obyśmy żyli w przyjaźni, bez nienawiści!

Najważniejszą nauką Wed jest rozwijanie jedności. Wedy uczą jedności. Jednak dzisiaj na świecie nie ma jedności.

Studenci!

Dzisiaj jest dzień konwokacji, w którym wszyscy otrzymujecie stopnie naukowe. Są to także konkretne tytuły. Jaki jest z nich pożytek, jeśli musicie żebrać, aby przeżyć? Nie to jest celem waszej edukacji. Wiedza świecka służy zarabianiu na życie. Dzięki wiedzy duchowej osiągnięcie najwyższą błogość. Jednak dopóki żyjecie na poziomie umysłu, musicie dążyć do zdobycia nauk świeckich. Gdy przekroczycie umysł, możecie zignorować świecką edukację. Człowiek wznosi się do poziomu Boga, wychodząc poza umysł.

Trzeba rozwijać kosmiczny umysł. Mieszkańcy Zachodu nazywają go kosmiczną mocą. Dowiedzieli się o tej prawdzie teraz, natomiast Bharatijowie znają ją od wieków, lecz nie potrafią wcielać jej w życie. Człowiek stał się zerem w praktykowaniu. Atmę urzeczywistnicie tylko dzięki praktyce.

Wszystkim kieruje boska wola. Niezależnie od tego, co dzieje się na tym świecie, jest to jedynie boskie przedstawienie. Ten, kto to rozumie, jest naprawdę mądry. Prawdziwą naturą człowieka jest atma. Czym jest atma? Czym jest czajtanja? Są to aspekty energii, która nie ma formy. Chociaż prąd nie posiada formy, to żarówka, wiatrak czy piecyk elektryczny ma konkretny kształt. W każdym z tych urządzeń prąd pełni inną funkcję. Jeśli powiecie: "Prądzie, jakże jesteś mi pomocny" i go dotkniecie, zostaniecie porażeni. Prąd ma taką energię i dlatego jest formą kosmicznej boskości.

Ukazuje to również opowieść o Bhasmasurze, który mógł obrócić wszystko w popiół dzięki mocy, jaką otrzymał od Boga, uprawiając ascezę. Ta wewnętrzna energia wyraża się w postaci wiedzy. Aby osiągnąć równowagę w życiu, trzeba przekształcić wiedzę w umiejętności. Jednak obecnie ludzie odrzucają tę wiedzę, przez co tracą równowagę. Z tego powodu widzą tylko to, co na zewnątrz i nie rozwijają wewnętrznego widzenia ani wewnętrznego wglądu. Jeśli wasze spojrzenie jest skierowane na zewnątrz, wasz umysł zaczyna się wahać. Powinniście zachować równowagę w życiu. Będzie to możliwe wtedy, gdy przekształcicie swoją wiedzę w umiejętności. Aby to zrobić, musicie porzucić wszelkie złe uczucia i pozbyć się przywiązania do ciała. Każde cierpienie na tym świecie jest spowodowane przywiązaniem do ciała. Powinniście rozwijać przywiązanie do atmy. Wielu ludzi może zastanawiać się, dlaczego Bhagawan uczy tego młodzież. W istocie wiedza ta jest bardzo ważna dla każdego - czy jest to młodzieniec, człowiek w średnim wieku czy osoba starsza.

Człowiek traci dzieciństwo na zabawę i figle.
W młodości marnuje życie na przyjemności zmysłów.
W średnim wieku pogrąża się w materialistycznych dążeniach
i przez cały czas walczy, aby zdobyć majątek.
Na starość skarży się na brak tego czy tamtego, ale nie myśli o Bogu.
Ponieważ w ogóle nie interesuje się ścieżką oddania,
jest uwięziony w kole przyczyny i skutku,
a w ten sposób rujnuje swoje życie.

Wyrusz wcześnie, jedź powoli i dotrzyj bezpiecznie. Zacznijcie czynić wysiłki, gdy jesteście jeszcze młodzi. Co osiągniecie, jeśli zmarnujecie całą energię w młodości i zaczniecie myśleć o Bogu w podeszłym wieku?

Studenci! Chłopcy i dziewczęta!

Zrozumcie, że w każdym człowieku istnieje ta sama kosmiczna energia. Wszystko jest uniwersalną kosmiczną mocą. Jest to boska kosmiczna moc, która jest w nas i której nie musimy szukać na zewnątrz. Każda energia, którą widzimy, poznajemy i słyszymy na tym świecie, jest w nas. Czegokolwiek nie macie w sobie, nie ma tego nigdzie. Wszystko jest odbiciem, reakcją i oddźwiękiem. Każdy człowiek jest boski. Gdy zrozumiecie tę prawdę, znikną wszystkie wasze problemy i zmartwienia. Gdy wzrasta przywiązanie do ciała, mnożą się także zmartwienia. Dlatego mówi się: "Mniejszy bagaż to większy komfort, co czyni podróż przyjemnością". Wedanta nazywa to 'wyrzeczeniem'. Wyrzeczenie nie oznacza porzucenia rodzinnego domu i udania się do lasu. Wyrzeczenie oznacza doświadczanie jedności ze wszystkimi istotami. W myślach tworzycie różnice. W rzeczywistości one nie istnieją. Wszystko, co studiujecie, to pożyczona wiedza. Wykształcenie jest potrzebne w materialnym świecie. Powinniście zdobyć go tylko tyle, ile jest konieczne.

Czy możesz kogoś nazwać wykształconym tylko dlatego, że umie czytać i pisać? Czy jesteś człowiekiem wykształconym, dlatego że zdobyłeś stopień naukowy wyższej uczelni? Nie. Czy edukację bez dobrych uczuć i dobrego umysłu można nazwać 'prawdziwym wykształceniem'? Jeśli wykształcenie służy tylko do przeżycia, czy zwierzęta i ptaki nie żyją? Edukacja jest przeznaczona do życia, a nie do przeżycia. Nie mając świadomości tej prawdy, ludzie wpadają w wiele pułapek, gdy zarabiają na życie.

Ucieleśnienia miłości!

Ponieważ przyszliśmy na świat w ludzkiej postaci, powinniśmy rozpoznać w sobie boską energię i jej doświadczać. Dzisiaj musimy dzielić się błogością i rozpowszechniać błogość, a nie smutek. Życie ludzkie jest święte. Świecka edukacja także jest istotna. Powinniście starać się ją zdobyć w pewnych granicach. W przeciwnym razie, dlaczego mielibyśmy zakładać uczelnie wyższe i instytucje edukacyjne?

Dla waszej pomyślności na tym świecie niezbędna jest wiedza świecka. Jednak dla waszej pomyślności w przyszłym życiu potrzebna jest wiedza o brahmanie. Świecka edukacja jest tylko dla ciała, a nie dla życia. Nie pomoże wam zrozumieć natury atmy. Nie ma większej edukacji niż ta, która pomaga pojąć naturę atmy.

Dlaczego nie możecie rozpoznać własnej prawdy, natomiast zdobywacie wiedzę o innych? Pytacie innych: 'Kim jesteś?'. Zamiast tego powinniście zapytać: 'Kim jestem?'. Jaki jest sens dowiadywać się czegoś o innych, skoro sami nie wiecie, kim jesteście? Gdy poznacie siebie, z łatwością zrozumiecie innych. Ta sama zasada istnieje w was i w innych. To wszechobecna uniwersalna świadomość. Powinniście rozpoznać tę boską energię. Wówczas nie zaznacie cierpienia ani smutku.

Bhagawan mówi to wszystko z własnego doświadczenia. Moje życie jest moim przesłaniem. Zawsze jestem pełen błogości. Nie mam zmartwień. Ludzie życzą mi Happy Birthday. Życzcie szczęścia tym, którzy nie są szczęśliwi. Zmartwienia przychodzą i odchodzą. Są one jak przepływające chmury. Zatem dlaczego się lękacie? Ciało musi umrzeć tego lub innego dnia. Ciało jest jak bańka wodna. Umysł jest jak szalona małpa. Dlaczego za nim podążacie? Kierujcie się sumieniem, które jest wieczne. Taki jest cel waszego życia. Na tym świecie każdy dąży do szczęścia. Błogość jest w was. Ludzkie ciało składa się z pięciu żywiołów. Annamaja kosza (powłoka pożywienia) wiąże się z ciałem fizycznym. Ciało subtelne tworzy pranamaja kosza (powłoka energii życiowej), manomaja kosza (powłoka umysłu) i widżnianamaja kosza (powłoka mądrości). Celem waszego życia jest anandamaja kosza (ostatnia powłoka błogości). Widżnianamaja koszy nie należy mylić z nauką.

Ciało podlega zmianom na czterech etapach: w dzieciństwie, w młodości, w średnim wieku i na starość. Jednak wy pozostajecie niezmienni. Gdy inni pytają, przedstawiacie się jako 'Ja' na wszystkich etapach życia. To 'Ja' [ang. 'I'] to jedna litera. Dodajecie do niej wiele ozdobników. Przetnijcie 'Ja', tj. poczucie świadomości ciała, czyli ego. Chrześcijański krzyż jest symbolem usunięcia ego. Gdy porzuci się poczucie 'Ja', ego zniknie, a wy staniecie się Bogiem. Powinniście zrozumieć prawdziwą naturę 'Ja' i jej doświadczać.

Wasze życie jest pełne miłości. Wszystko może się zmienić, ale miłość się nie zmieni. Ponieważ urodziliśmy się i wychowaliśmy w miłości, jesteśmy pełni miłości. Przetnijcie swoje ego i pielęgnujcie miłość. Gdy pojawia się ego, znika miłość. Nie dopuszczajcie do siebie ego. Gdy rozpoznacie czystość miłości, pozbędziecie się wad. Wszystko opiera się na czystej i bezinteresownej miłości. W rzeczywistości miłość jest boska. Jednak wy ignorujecie tę boskość. To największy błąd.

Ludzkie ciało umrze któregoś dnia. Nie idź za ciałem. To tylko narzędzie. Moc, która znajduje się w ciele, jest twoja. Gdy uświadomisz sobie tę moc, staniesz się boski. "Zapanuj nad umysłem i bądź panem umysłu". Nie bądź niewolnikiem, bądź panem.

Studenci muszą dążyć do zdobycia świeckiej edukacji, która pomoże im zarabiać na życie. Musicie spełnić nadzieje i aspiracje rodziców oraz sprawić im radość.

Razem z edukacją świecką musicie także zdobyć edukację duchową, która obdarzy was szczęściem i pokojem. Rozwijajcie święte i dobre uczucia oraz żyjcie szlachetnie. Sprawiajcie radość rodzicom. Nie przysparzajcie im kłopotów. Oni dali wam życie i was wychowali. Jeśli to możliwe, spróbujcie opowiedzieć rodzicom o tym, czego dobrego i szlachetnego się tu nauczyliście. Wedy głoszą: Matru dewo bhawa, pitru dewo bhawa. Zatem traktujcie rodziców jak Boga. Jeśli wasze postępowanie i zachowanie będzie dobre, zdobędziecie dobre imię.

Przyswojona wiedza powinna spowodować, że uświadomicie sobie wewnętrzną istotę. Świecka edukacja jest jak przepływająca chmura. Przychodzi i odchodzi. Wewnętrzna rzeczywistość to odwieczna zasada. Przestrzegajcie tej zasady i umacniajcie swoją wiarę. Zdobyliście dobre i wyższe wykształcenie. W tym dniu konwokacji mam dla was tylko jedną radę - stosujcie w praktyce tę wiedzę. Dzielcie się z innymi tym, czego się nauczyliście i czerpcie z tego radość. Minister w gabinecie premiera Indii, dr Murali Manohar Joshi, jest dobrze wykształconym i mądrym człowiekiem. Powiedział wam dużo dobrego. Jak dobrze zrozumieliście to, o czym mówił? Jeśli zdołacie zrozumieć chociaż jedną zasadę, o jakiej wspomniał minister, wówczas zmieni się wasze życie. Jedna zapałka wystarczy, aby spalić dowolną ilość materiału.

Istnieje tylko jedna rzeczywistość. Jeśli uświadomicie sobie tę prawdę, osiągniecie wszystko. Widzenie utrudnia wam jedynie przywiązanie do ciała. W domu macie różne pomieszczenia, takie jak salon, pokój stołowy, łazienka czy kuchnia. Każda izba jest oddzielona od drugiej ścianą. Jeśli usuniecie ściany, zobaczycie jedną wielką salę. Podobnie, gdy usuniecie ściany świadomości ciała, rozwiniecie otwartość umysłu.

Studiowaliście w tym instytucie przez wiele lat. Ponieważ kończycie edukację, uczcie innych tego, czego się tu nauczyliście i bądźcie wzorem. Żyjcie przykładnie i bądźcie szczęśliwi. Wasze szczęście jest moim szczęściem. Nie oczekuję od was niczego innego.

Minister powiedział, że jest tylko jeden sposób, aby studenci pozostali na właściwej ścieżce. Zgadzam się z nim. To czystość. Jedynie czystość prowadzi was we właściwym kierunku. Nasi studenci nie wnoszą opłat za czesne, badania naukowe ani egzaminy. Przyjeżdżają tu z pustymi rękami, natomiast wyjeżdżają z wielkim bogactwem wiedzy. Uczą się tu pokory, dyscypliny i wiary. Edukacja powinna obdarzać pokorą. W innych instytucjach wielu studentów nie ma tej cechy. Ci studenci płacą czesne. Dlatego wykładowcy i władze uczelni nie mogą mieć zastrzeżeń do studentów i ich korygować. Ponieważ władze uczelni pobierają pieniądze za naukę, boją się podejmować dyscyplinujące działania przeciwko studentom. Instytucje edukacyjne, które mają być Saraswati mandirami (ośrodkami nauczania), zmieniają się w Lakszmi mandiry (ośrodki pieniądza). Za pieniądze można kupić nawet stopnie naukowe. Mówi się, że za opłatą można zapewnić sobie przyjęcie do szkoły, obecność, a nawet przejście do następnej klasy.

Moim zdaniem rząd powinien zapewnić bezpłatną edukację wszystkim studentom. Wydaje miliony rupii na wiele projektów. Pobieranie opłat od studentów nie przyniesie rządowi znacznego wzrostu dochodów. Zapewnijcie bezpłatną edukację dzieciom, a wówczas staną się dobre. Edukacja zdobyta za pieniądze prowadzi jedynie do niepokoju. Nie mogąc dostać pracy ze stopniami naukowymi kupionymi za pieniądze, niektórzy studenci nawet odbierają sobie życie. Rząd jest odpowiedzialny za tę sytuację. Jedynie bezpłatna edukacja rozwinie dobre relacje między społeczeństwem i rządem.

W naszych instytucjach w Prasanthi Nilajam nie pobieramy ani grosza od żadnego studenta. Zapewniamy nie tylko bezpłatną edukację, lecz także przyznajemy stypendia naszym studentom, aby ich zmotywować i nagrodzić. Nasi studenci rozwijają niezachwiany umysł i sprawiają radość rodzicom. Żyją szczęśliwie. Mają czyste serce. Nie żywią złych uczuć. Ponieważ odrzucają to, co nieistotne, są jak czyste złoto najwyższej próby. Nie chcą opuszczać instytutu i Swamiego po zakończeniu edukacji.

Jednak niektórzy studenci muszą opuścić instytut, gdy skończą naukę. Rodzice chcą mieszkać z dziećmi. Dlatego studenci muszą być im posłuszni i spełniać ich życzenia. Wielu naszych studentów po skończeniu studiów magisterskich z nauk ścisłych lub zarządzania, ubiega się o przyjęcie na studia doktoranckie. Ich celem jest spędzić ze Swamim jeszcze kilka lat. Pragną tych wszystkich stopni naukowych tylko dlatego, aby przebywać ze Swamim. Natomiast studenci, którzy zdobywają wykształcenie na innych uczelniach, chcą je opuścić i wyruszyć na poszukiwanie pracy zaraz po otrzymaniu dyplomu. Nasi studenci nie są tacy. Razem ze stopniami naukowymi zdobywają dobry charakter. Postępują właściwie.

Tłum. Dawid Kozioł (is)

Źródło: www.sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-20.pdf

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai