STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 ::Szpitale Sathya Sai

Powrót do Szpitale Sathya SaiInstytut Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai,
WhitefieldMisja

Celem Instytutu Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai (Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences) w Whitefield jest zapewnienie chorym i cierpiącym bezpłatnej opieki medycznej z poświęceniem, zaangażowaniem, miłością i z najlepszymi umiejętnościami, tak aby uzdrowić ich ciało, umysł i duszę.

Naszą misją jest oferowanie wysokiej jakości bezpłatnej opieki medycznej wszystkim, niezależnie od kasty, wyznania, religii i sytuacji finansowej w atmosferze miłości i troski.

Opis szpitala:

Założony przez Bhagawana Sri Sathya Sai Babę w 2001 roku Instytut Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai, Whitefield, jest czwartym takim przedsięwzięciem Sri Sathya Sai Central Trust, mającym bezpłatnie zagwarantować najlepszą z najlepszych, wysokiej jakości opiekę medyczną i chirurgiczną najbiedniejszym pacjentom, bez względu na kasty, wyznania czy narodowości.

Szpital otworzył ówczesny premier Indii Sri Atal Behari Vajpayee. Szpital położony jest w Whitefield, malowniczych przedmieściach miasta-ogrodu Bangalore w stanie Karnataka w Indiach. Jest to pierwsza placówka w Indiach posiadająca system neuronawigacji wspomagany badaniami obrazowymi wykorzystywany w chirurgii mózgu. Szpital jest wyposażony w 333 łóżka, 8 sal operacyjnych, 6 oddziałów intensywnej opieki medycznej, 2 pracownie kardiologii inwazyjnej, oddziały przedoperacyjne i pooperacyjne oraz całodobowy oddział ratunkowy. Zbudowany w kształcie litery K szpital symbolizuje karunę, czyli współczucie i z powodzeniem uzdrawia tysiące chorych serc i umysłów oraz pomaga powrócić do społeczeństwa zdrowym i wdzięcznym jednostkom wzruszonym duchem poświęcenia i odmienionym, aby wywierać wpływ na bliźnich.


Instytut Wyższych Nauk Medycznych Sri Sathya Sai jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do diagnostyki i leczenia, ma wysoko wykwalifikowanych specjalistów - lekarzy, pielęgniarki i personel paramedyczny - świadczących opiekę z miłością i współczuciem, w czystym, estetycznym i duchowym otoczeniu gwarantującym, że uzdrawianie odbywa się na poziomie ciała, umysłu i duszy.

Szpital z mądrze stworzoną infrastrukturą dysponuje najnowocześniejszym tomografem MRI - 1,5 Tesla Siemens Magnetom Aera MRI Scanner, 128-rzędowym tomografem wielowarstwowym - 128 slice HD 750 GE CT Scanner, pracownią kardiologii inwazyjnej z systemem dwupłaszczyznowym - Siemens Artis Zee Biplane Cath Lab, pracownią kardiologii inwazyjnej z systemem jednopłaszczyznowym - Philips Monoplane Cathlab, systemem neuronawigacyjnym - Medtronic S7 Neuronavigation system, ośmioma kompleksowo wyposażonymi salami operacyjnymi, automatycznymi analizatorami biochemicznymi i mikrobiologicznymi, wysokiej klasy sprzętem diagnostycznym do kardiologii, w pełni rozbudowanym systemem informacji - Computer Science Corporation and Fuji Synapse PACS system.

Przez ostatnie 15 lat [do roku 2015] szpital pomyślnie przeprowadził ponad 21 000 operacji neurochirurgicznych, 17 000 zabiegów kardiochirurgicznych, ponad 46 000 diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów cewnikowania serca, a ponad 10 40 000 pacjentów ambulatoryjnych uzyskało porady ambulatoryjne.

Oprócz opieki nad pacjentami, instytut aktywnie kształci także następne pokolenie lekarzy, pielęgniarek i technologów. Placówka ma bardzo dynamicznie działające programy dla osób ze stopniem naukowym magistra i doktora afiliowane przy Krajowej Komisji Egzaminacyjnej (National Board of Examinations) przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne zwieńczone otrzymaniem tytułu Diplomate of National Board w dziedzinie kardiochirurgii, neurochirurgii, kardiologii, anestezjologii i radiologii. Ponadto szpital przyznaje również podoktorskie stypendia naukowo-badawcze w zakresie kardiologii inwazyjnej, anestezjologii kardiochirurgicznej i intensywnej opieki anestezjologicznej. Na polu paramedycyny szpital przyznaje tytuł licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa, technologii obrazowania, technologii perfuzji, technologii anestezjologii, technologii kardiochirurgii i technologii badań laboratoryjnych.

Jest to także instytucja podstawowej opieki medycznej prowadząca kompleksowy program rehabilitacyjny dla pacjentów po wyjściu ze szpitala, realizowany wraz z zespołem specjalistów w dziedzinie kardiologii, chirurgii klatki piersiowej i naczyniowej, neurologii i neurochirurgii, oferujących następujące usługi:

Kardiologia - przezklatkowa i przezprzełykowa echokardiografia, testy wysiłkowe, badanie EKG metodą Holtera (z zastosowaniem urządzenia monitorującego pracę serca), echokardiografia wysiłkowa, badania diagnostyczne pacjentów dorosłych i dziecięcych oraz cewnikowanie interwencyjne, stenty naczyń obwodowych, badanie elektrofizjologiczne, wszczepienie kardiowerterów-defibrylatorów serca (Implantable Cardioverter Defibrillator), wszczepienie stałego rozrusznika serca.

Chirurgia klatki piersiowej i naczyniowa - szeroki zakres zabiegów kardiochirurgicznych obejmujący wrodzone i nabyte choroby serca (chorobę zastawek i chorobę niedokrwienną serca) razem z licznymi metodami nieinwazyjnymi.

Neurologia - miastenia, mielopatia szyjna, zanik mięśni, zespół cieśni nadgarstka, epilepsja, demencja, paraliż, opóźnienie w rozwoju, zaburzenia w nauce, neuropatia, ból głowy, zaniki nerwowo-mięśniowe, miopatie.

Neurochirurgia - tętniczo-żylne wady rozwojowe, przetoki w obrębie podstawy czaski (usuwanie guzów), zmiany w tylnym dole czaszki, resekcja czaszkogardlaka, zwichnięcie szczytowo-obrotowe, oponiaki, wczesne/przedwczesne zmiany, zmiany dokomorowe, usuwanie guzów, torbiel koloidowa.

Diagnostyka laboratoryjna - hematologia, patologia, mikrobiologia, biochemia, wewnętrzny bank krwi.

Radiologia - tomografia komputerowa (CT), ultradźwięki (US), prześwietlenie (oddziały stacjonarne i ruchome), technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA).

"Nigdy nie widziałem na świecie czegoś takiego. To cudowne uczucie bardzo dalekie od atmosfery w krajowej opiece zdrowotnej na Zachodzie, która nie wydaje się idealnie funkcjonować. Jeśli chodzi o szpital założony przez Bhagawana Sai Babę, imponujące jest połączenie trzech aspektów: najnowocześniejszej technologii, bezpłatnej opieki medycznej oraz uzdrawiających mocy płynących z jego obecności, zaszczepiających u pacjenta silne przekonanie, że wyzdrowieje. Wierzę, że jest to coś, nad czym zachodnia opieka zdrowotna będzie musiała się bardzo głęboko zastanowić".

dr Michael Nobel
przewodniczący Nobel Family Society
prezes The Appeal of the Peace Prize Laureates Foundation

Więcej informacji o superspecjalistycznym szpitalu Whitefield na stronie:
www.wfd.sssihms.org.in/about-hospital/

Marzec 2016Copyright © 2001-2022 Stowarzyszenie Sathya Sai