STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 





::Główne koncepcje i pojęcia

***    karma    reinkarnacja    umysł    człowiek    świat    guny    iluzja
terminy sanskryckie - słowniczek


::Człowiek

Najważniejszym zadaniem człowieka
jest sprawić, by strumień boskiej miłości
płynął do drugiego człowieka i całej ludzkości.
Człowiek nie rodzi się, by tylko żyć dla siebie.
Jedynie przez oddanie swego życia społeczeństwu,
nobilituje się i osiąga prawdziwe spełnienie.
Bóg posyła go, by mógł wprowadzać w życie,
uosabiać i rozpowszechniać boskie przesłanie.
Jaki pożytek z narodzin, jeśli zamiast służyć społeczeństwu,
człowiek pozostaje bezczynny jak głaz?



Człowiek jest największym skarbem spośród wszystkich istnień żyjących w nieskończonym kosmosie. Jest najwyższym stworzeniem Boga. Ludzkie życie jest najważniejsze, najbardziej wartościowe i wzniosłe. Człowiek jest istotą szlachetną i tym różni się od innych stworzeń, że Bóg obdarzył go mądrością i współczującym sercem. Życie ludzkie stanowi nieocenioną wartość. Urodzić się w ludzkiej postaci to największe szczęście, gdyż tylko człowiek może świadomie dążyć do Boga i osiągnąć pełnię wiedzy i miłości.

Chociaż Bóg żyje wewnątrz każdej istoty ludzkiej, człowiek sądzi, że przebywa On w jakimś szczególnym miejscu i poszukuje Go na zewnątrz. Postępuje tak, jak gdyby szukał własnej jaźni poza sobą. Mając Boga w sobie, szuka Go na zewnątrz.

Człowiek sam w sobie jest i zawsze pozostanie boskim obrazem i podobieństwem, i takie jest jego przeznaczenie. Ciało ludzkie jest najpiękniejszą świątynią Boga, gdyż Bóg to życie, które podtrzymuje to ciało. Boska energia, która przenika cały kosmos, zawarta jest w każdej komórce ludzkiego ciała.

W dzisiejszych czasach człowiek, chociaż ma na sobie "kostium" istoty ludzkiej, nie postępuje zgodnie z rolą, do jakiej zobowiązuje go ten kostium. Istota ludzka predestynowana jest do życia w poczuciu wiary w siebie i do postępowania nie naruszającego ludzkiej godności.

Każdy człowiek powinien stać się świadomy obowiązków, jakie nakłada na niego człowieczeństwo i w swoim życiu kierować się wartościami ludzkimi: prawdą, prawością, spokojem, miłością i zasadą niekrzywdzenia. Jego myśli, słowa i czyny powinny wyrażać boską miłość, tolerancję i współczucie, aby stał się on godnym swojego człowieczeństwa i zasłużył na miano prawdziwego człowieka. Człowiek ma obowiązek uświadamiać sobie swoją wartość i dążyć do rozpoznania swojej wewnętrznej boskości.

Dążenie do stanu jedności z Bogiem stanowi cel ludzkiego życia i jest największym szczęściem.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai