STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Cytaty

***    o Bogu    o bólu    o ciele    o czasie    o edukacji    o jedności    o jedzeniu    o kobiecie    o matce    o miłości    o myślach    o nauczycielach i uczniach   
o niekrzywdzeniu    o pieniądzach    o pracy i służbie    o pragnieniach i ego   
o praktyce duchowej    o prawdzie    o religii    o rozwoju duchowym    o śmierci   
o społeczeństwie    o szacunku    o szczęściu i radości    o umyśle   
o wartościach ludzkich    o wiedzy duchowej    o zdrowiu i chorobie    o życiu   


::O Bogu

* * *

Kiedy wielokrotnie słyszysz słowo "Bóg", korci cię by zapytać: "Gdzie jest Bóg?". Bóg jest z tobą, w tobie, dookoła ciebie, za tobą. W rzeczywistości ty jesteś Bogiem! Rozwiń mocna wiarę w to. Ten sam Bóg jako atmatattwa (atmiczna zasada) przenika nie tylko miliony ludzi na tym świecie, ale każdą żywą istotę we wszechświecie.

(Dyskurs z 22.11.2007 r.)

* * *

Gdziekolwiek jesteście, czy w lesie, w powietrzu, w mieście czy na wsi, na szczycie góry czy na środku głębokiego oceanu, waszym jedynym schronieniem jest Bóg.

(Dyskurs z 14.08.2006 r.)

* * *

Możecie zapomnieć o wszystkim, ale nigdy nie zapomnijcie o Bogu. Zapomnieć o Bogu to jakby zapomnieć o sobie.

(Dyskurs z 13.03.2002 r.)

* * *

Bóg jest stwórcą wszystkich istot, od maleńkiej mrówki do potężnego słonia. Nic w tym świecie nie poruszy się bez Jego boskiej woli.

(Dyskurs z 22.11.2007 r.)

* * *

Bardzo trudno jest opisać Boga. Nikt nie potrafi zobrazować pełni jego chwały.

"Sai Ram" 30/2000, s. 34

* * *

BÓG JEST. Nie ma miejsca, w którym by Go nie było. Każdy jest ucieleśnieniem Boga. Jeżeli całkowicie tej prawdzie zawierzycie, nie będziecie mieli trudności. Przy ułomnej wierze trudno wam będzie cokolwiek osiągnąć.

Ucieleśnienia miłości! Wierzcie w Boga i kochajcie Go. Miłość jest Bogiem. Jeżeli będziecie wierzyć w Boga, wszystkie wasze dążenia uwieńczone zostaną powodzeniem. Dzięki łasce Boga wykonać można każde, najtrudniejsze nawet zadanie.

"Sai Ram" 23/1999, s. 28

* * *

Przyjaźnijcie się jedynie z Bogiem. Możecie to osiągnąć tylko dzięki duchowi poświęcenia. Poświęcenie jest klejnotem dla rąk; słuchanie komentarzy do świętych ksiąg jest klejnotem dla uszu; prawda jest ozdobą, którą powinniście nosić. (...) Rozwijajcie zwyczaj przystrajania się tymi skarbami.

"Sai Ram" 24/1999, s. 10

* * *

Nigdy nie poddawaj się uczuciu, że Bóg obecny jest w jednym szczególnym miejscu, a nieobecny gdzie indziej. Gdziekolwiek szukasz, tam jest.

"Sai Ram" 24/1999, s. 14

* * *

Bóg wysłucha waszych modlitw, gdy zaczniecie modlić się do żywego Boga, którego symbolizuje obraz. To nieważne, jaką postać czcisz i jakie imię intonujesz. Uświadom sobie, że wszystkie imiona i postacie są Jego. Żadne imię nie jest gorsze. Wszystkie odnoszą się do jednego i tego samego Boga. Możesz nawet czcić jako Boga swoich własnych rodziców.

Matru dewo bhawa - czcij matkę jak Boga,
Pitru dewo bhawa - czcij ojca jak Boga,
Aczarja dewo bhawa - czcij nauczyciela jak Boga,
Atithi dewo bhawa - czcij gościa jak Boga.

Zatem, jak możesz czynić różnice pomiędzy postaciami Boga? Nigdy nie miej najmniejszych wątpliwości co do Boga. Bóg to Bóg. Nie komentuj, ani nie krytykuj żadnych Jego imion lub postaci. Możesz mieć dowolną fotografię i intonować dowolne imię. Bóg jest jeden; prawda jest jedna. Ekam sat wipra bahuda wadanti - prawda jest jedna, lecz naukowcy postrzegają ją jako wiele różnych prawd. Nie zmieniaj fotografii. Miej obraz tej postaci Boga, którą wybrałeś i czcisz.

"Sai Ram" 25/1999, s. 16-17

* * *

Bóg zawsze daje, nie wymagając niczego w zamian. Natomiast człowiek - bierze, ale nigdy nie jest gotów dać. Ręka tego, kto bierze, zawsze jest opuszczona, a tego, kto daje - uniesiona w górę. Ręka Boga zawsze jest uniesiona. Cokolwiek Bóg mówi lub czyni, pozbawione jest najmniejszego śladu egoizmu.

"Sai Ram" 25/1999, s. 23

* * *

Bóg nie przebywa gdzieś w obcym kraju, On żyje w twoim ciele. Dlaczego miałbyś Go szukać, skoro jest wszechobecny? Po cóż szukać Go na zewnątrz, jeśli jest wewnątrz? Bóg jest wieczną błogością, najwyższą szczęśliwością, mądrością, jednością. Jest niezmienną wiecznością - nie ograniczają go żadne atrybuty.

"Sai Ram" 25/1999, s. 25

* * *

Zrozumienie Boga nie jest możliwe. Musicie pojmować Go jako ucieleśnienie miłości i rozpoznawać w Nim ucieleśnienie prawdy. (...) Gdy obudzicie w sobie prawdę, będziecie mogli zobaczyć Boga. Wedanta mówi: "Człowieku zaślepiony niewiedzą - wstań i zbudź się, nie ustawaj, dopóki nie osiągniesz celu". Zapalcie lampę mądrości, rozproszcie ignorancję. Doświadczajcie Boga.

"Sai Ram" 25/1999, s. 26-27

* * *

To On
czczony jako Allach przez wyznawców islamu,
jako Bóg Ojciec przez chrześcijan,
jako Wisznu przez wisznuitów,
jako Śiwa przez śiwaitów
On obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością -
oddawajcie Mu cześć jako Najwyższemu Wszechduchowi.

"Sai Ram" 26/1999, s. 6

* * *

W obliczu trudności nigdy nie popadajcie w depresję. Ufajcie, że Bóg nigdy nie dopuści do cierpienia, którego nie bylibyście w stanie znieść. Bóg sprawdza swych wielbicieli na wiele sposobów. Sprawdzian jest smakowaniem Boga (Test is a taste of God). Nie obawiajcie się sprawdzianów; w imię boże bądźcie gotowi poświęcić nawet życie, a wówczas Bóg będzie was chronił.

"Sai Ram" 26/1999, s. 12

* * *

Kiedy ktoś osiągnie stan, w którym uświadomi sobie boskość w każdej istocie, kiedy każdy zmysł przyniesie doświadczenie tej boskości, gdy tylko ją dojrzy, usłyszy, posmakuje lub odczuje za pomocą węchu i dotyku, stanie się niewątpliwie częścią ciała Boga, będzie żyć w nim i z nim. Kiedy zrealizujesz tę powinność wobec swojego własnego rozwoju, poczujesz nieznaną dotąd siłę; napełni cię nieznana czysta radość; poznasz smak pełni szczęścia; odnowi cię nieznana dotąd świętość.

"Sai Ram" 26/1999, s. 41

* * *

Pamiętaj, Bóg jest twoim opiekunem, kiedy śpisz, kiedy czujesz się bezsilny, nawet kiedy o Nim zapominasz, zaniedbujesz Go bądź odrzucasz. Nie chodzi Mu o twoje obietnice lub przyrzeczenia. On jest zawsze zadowolony, zawsze cię błogosławi i zawsze jest pełen miłości. Wykonuj swoje obowiązki dobrze dla siebie, to wystarczająca dla Niego ofiara.

"Sai Ram" 26/1999, s. 54

* * *

Bóg nie mieszka w jakimś wybranym miejscu, jak na przykład raj, góra Kajlasa czy inna niebiańska siedziba. Prawdziwym mieszkaniem Boga jest serce człowieka. Nie musisz zatem wcale Go szukać.

"Sai Ram" 27/2000, s. 7

* * *

Nie ma innej boskości niż ta obecna w człowieku. Zatem musisz najpierw poznać istotę człowieczeństwa, zanim będziesz mógł podjąć próbę zrozumienia boskości. Nie istnieje żadna różnica między człowieczeństwem a boskością. Jedyna różnica zawarta jest w odbiorze. Spostrzegasz wszechświat wyłącznie w jego materialnym aspekcie, a nie dostrzegasz w nim boskości. Po to, żeby dostrzec boskość, musisz podjąć wysiłek, odwrócić swoje myśli od świata zewnętrznego i skierować je ku wnętrzu.

"Sai Ram" 27/2000, s. 7

* * *

Tylko wtedy gdy rozpoznasz tę prawdę i uzyskasz wewnętrzną pewność, że Bóg mieszka w tobie, będziesz mógł cieszyć się powodzeniem w każdej dziedzinie swojego życia. Jeśli pomijasz Boga obecnego w twoim wnętrzu, każdy wysiłek podejmowany w celu zdobycia wartości świata zewnętrznego, musi zakończyć się niepowodzeniem. Dlatego przede wszystkim umacniaj swoją wiarę w Boga.

"Sai Ram" 27/2000, s. 10

* * *

Jak ubranie nie może istnieć bez tkaniny, srebrny puchar bez srebra, tak świat nie może istnieć bez Boga. Nie traktuj przemijającego ciała (deha) jako czegoś rzeczywistego. Jedyną rzeczywistością jest mieszkający w twoim wnętrzu Bóg (dehin), który nie rodzi się i nie umiera, nie ma początku ani końca. Ten nienarodzony i nieśmiertelny Bóg jest odwiecznym świadkiem całego wszechświata. Rozpoznaj tę prawdę.

"Sai Ram" 27/2000, s. 11

* * *

"Bhagawan" znaczy Bóg. Jakie jest głębsze znaczenie tego słowa? Sylaba BHA oznacza promienność, GA znaczy ten, który daje, a WAN - ten, który posiada wszelkie zdolności. Dlatego Bhagawan znaczy - ten, który rozdaje promienne światło na cały świat. Ten Bóg ukryty jest w tobie. Niezależnie od stopnia rozwoju świadomości, jedna i ta sama atma obecna jest we wszystkich - wierzących i niewierzących. Zapominając o tym, angażujecie się w różne praktyki duchowe i ograniczacie Boga do takiego bądź innego imienia, wedle swego upodobania. Jednak owocem duchowych praktyk powinno być poczucie wszechobecności jednego Boga, same praktyki natomiast są potrzebne tylko do momentu, aż człowiek urzeczywistni wrodzoną boskość.

"Sai Ram" 28/2000, s. 25

* * *

Nie marnujcie czasu, który jest przejawieniem Boga. Myślcie o Nim stale - wszędzie, bez przerwy, w każdej sytuacji, pamiętając o tym, że jedyną drogą ku Niemu jest nieskazitelna i bezinteresowna miłość. Spełnienie doczesnych pragnień przyniesie jedynie tymczasowe zadowolenie, dlatego dokładnie przeanalizujcie swoje pragnienia. Pamiętajcie, że waszym celem jest drzemiąca w waszych sercach wieczna szczęśliwość, którą możecie zdobyć tylko miłością.

"Sai Ram" 28/2000, s. 26

* * *

Nie ma potrzeby tułać się z miejsca do miejsca, bowiem Bóg mieszka w waszych sercach. Skierujcie uwagę ku wnętrzu, a ujrzycie Boga w jednej sekundzie. To najprostsza ze wszystkich dróg - pełna wiara, że Bóg jest mieszkańcem waszych serc. Stale pamiętając o swej boskiej tożsamości, z pewnością staniecie się boscy. Z drugiej strony jednak, jeśli będziecie ograniczać się przekonaniem, że jesteście kimś oddzielnym od Boga, na zawsze pozostaniecie od Niego oddzieleni. Nie chodzi o to, żeby wycofywać się z pracy czy pełnionej w społeczeństwie funkcji - trzeba tylko nieustannie pamiętać o swym boskim pochodzeniu.

"Sai Ram" 28/2000, s. 30

* * *

"Poszukiwanie Boga" to zwrot wymyślony przez pseudo-uczonych, nie mający racji bytu. Można szukać przedmiotów tego świata, ale nie Boga, ponieważ Bóg jest wszędzie. Wiara w Jego wszechobecność pozwoli wam Go widzieć i doświadczać prawdziwej radości. Wzmacniajcie swą wiarę w Boga.

"Sai Ram" 28/2000, s. 33

* * *

Bóg objawia się wam, aby dać świadectwo swojej obecności. Gdyby tego nie czynił, nienawiść, chciwość, okrucieństwo, agresja i brak poszanowania zniszczyłyby dobrych, pokornych i bogobojnych.

"Sai Ram" 28/2000, s. 47

* * *

Nie jesteś ciałem, które stanowi jedynie połączenie krwi i kości; nie jesteś też umysłem, będącym kłębkiem myśli i próżnych pragnień. Iluzja zrodzona z przywiązań zniewala cię. Naprawdę jesteś Bogiem.

"Sai Ram" 29/2000, s. 16

* * *

Bóg najbardziej kocha kwiaty,
którymi człowiek może obsypać własne życie.
Karmione i pielęgnowane dzięki umiejętności i szczerości
Są to kwiaty cnót,
hodowane wytrwale w ogrodzie serca.

"Sai Ram" 30/2000, s. 21

* * *

Bóg przenika każdy atom, a jednak trudno jest Go zobaczyć i rozpoznać. Nie można też z całą pewnością stwierdzić, że coś jest boskie, a coś nie jest. Natura pochodzi od Boga, tak jak światło pochodzi od słońca. Jakże niewyobrażalnie wielka musi być moc Boga w porównaniu z energią, jaką przejawia natura stanowiąca Jego dzieło!

"Sai Ram" 30/2000, s. 34

* * *

Łaska Boga płynie w zależności od szczerości modlitwy. Nigdy nie wątpcie w Boga i nie zapierajcie się Go.

"Sai Ram" 30/2000, s. 46

* * *

Poeta wielbi Boga wychwalając go w pięknych strofach pełnych poezji. Jednak ważniejsze są uczucia, a nie sposób, w jaki to robi. Każdy wielbi Boga po swojemu, lecz najważniejsze jest, by uczucia były czyste, niezachwiane i święte.

"Sai Ram" 31/2000, s. 10

* * *

Bóg to energia życia tętniąca w każdym nerwie ludzkiego ciała.

"Sai Ram" 34/2001, s. 37

* * *

Bóg, uosobienie całego stworzenia, znajduje się zarówno w mikrokosmosie jak i makrokosmosie. [...] Jest mniejszy od atomu i zarazem większy od wszechświata.

"Sai Ram" 34/2001, s. 38

* * *

Bóg trwa ponad wszelkimi różnicami. Nikt nie może Mu niczego narzucić. Może uczynić wszystko, ponieważ jest wszystkim i we wszystkim. Bóg nie ma nad sobą żadnego władcy.

"Sai Ram" 34/2001, s. 38

* * *

Wszystkie pisma święte opisują Boga w ludzkiej postaci. To nie znaczy, że Bóg jest ograniczony jedynie do takiej formy. Wszystkie formy są Jego. Jednak człowiek nie potrafi wyobrazić sobie Boga inaczej, jak tylko w postaci istoty ludzkiej.

"Sai Ram" 34/2001, s. 38

* * *

Bóg może być wszystkim i uczynić wszystko, jednak w Bogu nie ma ani śladu egoizmu. Wszystko, co czyni, czyni dla waszego dobra. Nikt nie ma prawa twierdzić, że Bóg posiada pewną określoną formę. Jest On wszechobecny; wszystkie formy to Jego uzewnętrznienia.

"Sai Ram" 34/2001, s. 38

* * *

Uznajcie Boga jako najwyższą wartość, a nie świat zewnętrzny.

"Sai Ram" 34/2001, s. 40

* * *

Bóg jest panem dźwięku, czasu, mocy i serca.

"Sai Ram" 34/2001, s. 41

* * *

Chociaż Bóg zawsze jest w was, z wami, wokół was, szukacie Go na zewnątrz tracąc na to mnóstwo czasu. Nie traćcie czasu, bo czas też jest Bogiem.

"Sai Ram" 34/2001, s. 41

* * *

Czyńcie dobro i pomagajcie bliźnim - to pozwoli wam zrozumieć, że Bóg nie jest kimś oddzielnym od was.

"Sai Ram" 34/2001, s. 42

* * *

Dobroczynność jest prawdziwą ozdobą rąk, prawda - najpiękniejszym naszyjnikiem, a słuchanie świętych wersetów - najwspanialszą ozdobą uszu. Oto biżuteria, w jakiej Bóg chciałby was widzieć.

"Sai Ram" 34/2001, s. 42

* * *

Nie patrzcie na złe, patrzcie na to, co dobre;
nie słuchajcie zła, słuchajcie tego, co dobre;
nie mówcie złych słów, mówcie o tym, co dobre;
nie miejcie złych myśli, myślcie o tym, co dobre;
nie czyńcie zła, czyńcie to, co dobre
- oto droga do Boga.

"Sai Ram" 34/2001, s. 42

* * *

Gdyby uznać oddawanie czci posągom Boga za głupotę, trzeba by za taką samą głupotę uznać miłość do banknotów czy też szacunek do flagi państwowej, bo te przedmioty również są martwe jak posągi. Wasze przekonania wynikają z waszych upodobań lub niechęci.

"Sai Ram" 36/2002, s. 7

* * *

Bóg jest uosobieniem współczucia.

"Sai Ram" 36/2002, s. 7

* * *

Gdzie jest Bóg? Bóg jest obecny w każdym z was i w każdej żywej istocie.

"Sai Ram" 36/2002, s. 9

* * *

Pamiętajcie, że Bóg zawsze jest z wami, w was, wokół was, zawsze jest gotów prowadzić was i strzec. Nie bójcie się niczego, Bóg zawsze jest blisko.

"Sai Ram" 36/2002, s. 10

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai