STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Cytaty

***    o Bogu    o bólu    o ciele    o czasie    o edukacji    o jedności    o jedzeniu    o kobiecie    o matce    o miłości    o myślach    o nauczycielach i uczniach   
o niekrzywdzeniu    o pieniądzach    o pracy i służbie    o pragnieniach i ego   
o praktyce duchowej    o prawdzie    o religii    o rozwoju duchowym    o śmierci   
o społeczeństwie    o szacunku    o szczęściu i radości    o umyśle   
o wartościach ludzkich    o wiedzy duchowej    o zdrowiu i chorobie    o życiu   


::O ciele

* * *

Prawda jest duszą wszystkich istot. Prawda jest Bogiem. Gdzie jest prawda? Jest tutaj, jest tam, jest wszędzie. Nie ma na świecie miejsca bez prawdy. To ona jest źródłem szczęścia.

(Dyskurs z 21.10.2001 r.)

* * *

Pamiętajcie, że prawda jest zawsze z wami i chroni was. Jest niezmienna i trwała.

(Dyskurs z 21.10.2001 r.)

* * *

Musimy zawsze dotrzymywać przyrzeczeń. Takie jest praktyczne znaczenie prawdy.

(Dyskurs z 21.10.2001 r.)

* * *

Zawsze mówcie prawdę. Kiedy będziecie mówić prawdę, możecie napotykać pewne trudności. To nie ma znaczenia; trzymajcie się prawdy. Wtedy z pewnością osiągniecie sukces. Nigdy nie bójcie się mówienia prawdy. Bądźcie gotowi walczyć o prawdę.

(Dyskurs z 1.01.2008 r.)

* * *

Nie sądźcie, że ciało służy temu, byście mogli tylko jeść i zaznawać fizycznych przyjemności. Na człowieka zostały nałożone pewne obowiązki, wywiązywanie się z których umożliwia mu doznawanie szczęścia na poziomie ciała, umysłu, zmysłów i ducha.

(Dyskurs z 23.08.2004 r.)

* * *

Ciało jest tylko grudką gliny, którą niesiemy ze sobą w drodze od narodzin do śmierci. Byliśmy atmą, duszą przed narodzinami i będziemy nią ponownie po zakończeniu ziemskiej podróży. Czcijcie ciało, dopóki je posiadacie, wszystkie jego zdolności intelektualne i wyobraźnię, umiejętności i wiedzę, którymi je obdarzyłem i zdobądźcie moją łaskę.

(Dyskurs z 4.10.1970 r.)

* * *

Zdrowe ciało stanowi warunek zdrowego, wypełnionego szlachetnymi myślami umysłu. Należy zdać sobie sprawę z tego, że sport i muzyka służą zdrowiu i szczęściu ludzi. Ale fizyczna sprawność nie wystarczy. Równie ważne jest zdrowie psychiczne. Człowiek posiada nie tylko ciało fizyczne, czyli materialne, ale też ciało subtelne, zwane sukszma sariva, które również wymaga tego żeby żeby się nim właściwie zająć. Zdrowiu ciała subtelnego służą praktyki duchowe, które prowadzą do poznania boskości.

(Dyskurs z 14.01.1991 r.)

* * *

Niezależnie od tego, jak dobrze będziecie odżywiać ciało, wcześniej czy później na pewno się rozpadnie. Ciało składa się z pięciu żywiołów i wcześniej czy później musi się rozpaść, ale wewnętrzny mieszkaniec nie ma ani narodzin ani śmierci. Ten mieszkaniec nie ma żadnych powiązań, jest wiecznym świadkiem.

(Dyskurs z 13.08.2006 r.)

* * *

Człowiek postrzega swe ciało fizyczne jako rzeczywiste, a swego niewidzialnego ducha jako coś nierzeczywistego. Nie zdaje sobie sprawy, że to nierzeczywistość jest źródłem jego przyjemności i bólu.

(Dyskurs z 20.08.1996 r.)

* * *

Człowiek zatraca się w poszukiwaniu przyjemności zmysłowych, zapominając o wiecznej błogości płynącej z ducha. Ludzie muszą zrozumieć, że prawdziwe szczęście można osiągnąć tylko poprzez związek z Bogiem.

(Dyskurs z 20.08.1996 r.)

* * *

Ludzkie ciało można porównać do świątyni promieniującej magnetyczną energią, zatem powinniście używać ciała dla realizacji boskich celów.

(Dyskurs z 13.03.2002 r.)

* * *

W jakim celu otrzymaliście ciało? Bóg dał wam je, byście mogli służyć światu (loka sewa). Nie marnujcie ciała ulegając złym myślom i popełniając złe czyny.

(Dyskurs z 24.02.2002 r.)

* * *

Przywiązanie do ciała jest cechą ludzką, nieprzywiązanie - boską. Przywiązanie do ciała jest przyczyną cierpień i nieszczęść.

"Sai Ram" 23/1999, s. 7

* * *

Stracony majątek możesz odzyskać w taki czy inny sposób; jeśli stracisz przyjaciela, czystymi uczuciami możesz zdobyć sobie wielu innych; gdy stracisz żonę, możesz ożenić się ponownie; możesz również odzyskać utraconą ziemię - lecz straconego ciała nigdy nie odzyskasz.
Śariramadjam khalu dharma sadhanam - człowiek otrzymał ciało po to, aby mógł podejmować prawe działanie. Ciało musi zostać uświęcone szlachetnymi czynami, a w tym celu potrzebne jest zdrowie. Zdrowie to podstawa ludzkiego życia, nie ma nic cenniejszego niż zdrowie.

"Sai Ram" 24/1999, s. 20

* * *

Każda komórka spośród miliardów komórek waszego ciała zawiera pełną informację o was. Zatem wasza forma znajduje się w każdej komórce, czyli w mikrokosmosie waszego ciała. Ciało natomiast tworzy waszą makrokosmiczną formę. Analogicznie, można powiedzieć, że każdy człowiek stanowi część kosmicznej formy Boga, składającej się z wielu istnień. Należy dołożyć starań, aby zrozumieć tę prawdę.

"Sai Ram" 28/2000, s. 26

* * *

Ciało fizyczne składa się z pięciu elementów, które w swej naturze są materialne. Pewnego dnia materia ta ulegnie rozpadowi. Jedyne, co przetrwa, to dehin - duch zamieszkujący ciało. Dla ducha nie ma bowiem narodzin ani śmierci. Ten duch to właśnie atman - aspekt i forma samego Boga.

"Sai Ram" 29/2000, s. 30

* * *

Człowiek zaślepiony licznymi przywiązaniami nie potrafi rozpoznać świętości ludzkiego ciała. Wykorzystuje je wyłącznie w celu czerpania doczesnych przyjemności, tak jak czynią to zwierzęta. Tymczasem ludzkie ciało jest przeznaczone do rozpoznania prawdy i doświadczania boskiej miłości. Prawda, właściwe postępowanie, pokój i miłość są wartościami boskimi; zwierzęta na swój sposób realizują jedynie miłość, pozostałe trzy wartości są im obce. Człowieczeństwo polega na realizowaniu wszystkich czterech. Aby osiągnąć spełnienie ludzkiego życia, człowiek musi posługiwać się ciałem zgodnie z jego przeznaczeniem.

"Sai Ram" 30/2000, s. 8

* * *

Ciało jest świątynią Boga. Utrzymujcie ją w czystości, a upiększajcie współczuciem i miłością, boskimi myślami, słowami i czynami. Nigdy nie kalajcie świątyni Boga złymi czynami - zawsze i wszędzie pamiętajcie o tym.

"Sai Ram" 34/2001, s. 19

* * *

Ciało jest jak bańka mydlana, a umysł - jak szalona małpa. Nie słuchajcie ciała ani umysłu, lecz sumienia. Sumienie to atma, jaźń. Pokładajcie niezachwianą ufność w atmie.

"Sai Ram" 34/2001, s. 39

* * *

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai