STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Karta Organizacji

charakter, cele i metody ich realizacji    Kodeks Postępowania i Dziesięć Zasad
struktura Organizacji    zasady funkcjonowania

::Zasady funkcjonowania

Organizacja Sathya Sai na poziomie kraju funkcjonuje w oparciu o grupy i ośrodki Sathya Sai, które prowadzą regularne spotkania, najczęściej raz na tydzień, wypełnione śpiewem, modlitwą i rozmowami na tematy duchowe. Spotkania te są okazją do dzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami i zrozumieniem nauk Sathya Sai Baby. Są również zachętą do wzajemnej nauki. Poświęcona tej kwestii część spotkania nosi nazwę kółka studyjnego. Grupy i ośrodki Sathya Sai są płaszczyzną, na której rodzą się inicjatywy związane z działalnością duchową (jak warsztaty medytacyjne, wspólne obchodzenie świąt religijnych itp.), służebną (jak wizyty w szpitalach, sierocińcach, więzieniach, domach opieki społecznej, ośrodkach dla ludzi niepełnosprawnych, domach starców itp.) oraz edukacyjną (jak spotkania otwarte poświęcone postaci i naukom Sai Baby, zajęcia wychowania w wartościach ludzkich dla dzieci i dorosłych, warsztaty, seminaria czy szkolenia). Obszary te noszą miano gałęzi, odpowiednio: duchowej, służebnej i edukacyjnej. Wiele grup/ośrodków realizuje także inicjatywy mieszczące się w gałęzi młodzieżowej. Grupy i ośrodki organizują spotkania okazjonalne, utrzymują biblioteki zawierające książki, czasopisma i inne materiały poświęcone Sathya Sai Babie oraz pośredniczą w rozpowszechnianiu i sprzedaży literatury Sai.

Działalność ośrodków/grup Sathya Sai jest finansowana z dobrowolnych składek ich członków. Koszty związane z organizowaniem konferencji, spotkań i uroczystości regionalnych czy ogólnokrajowych pokrywane są z funduszy gromadzonych specjalnie na ten cel od wielbicieli zgłaszających chęć uczestnictwa w danym spotkaniu. Ośrodki i grupy, oraz Organizacja Sai jako taka, nie gromadzą funduszy na cele kapitałowe, takie jak zakup ziemi, budynków czy jakiegokolwiek rodzaju nieruchomości, nie dokonują inwestycji finansowych, nie angażują się w jakiekolwiek inicjatywy/działania natury komercyjnej i nigdy nie zwracają się do nikogo z publicznym apelem o fundusze, dary, czy wsparcie w gotówce lub w naturze. Uczestnictwo w spotkaniach nie wymaga członkostwa w Organizacji, jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai