STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Organizacja Sathya Sai w Polsce

członkostwo    grupy i ośrodki    Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce


::Grupy i ośrodki

Od kilkudziesięciu lat w różnych krajach świata spontanicznie powstają grupy składające się z osób zainteresowanych naukami Sathya Sai Baby. Jeżeli owo zainteresowanie jest czymś więcej niż przejściową fascynacją i człowiek decyduje się podążać wskazaną przez Sai Babę ścieżką duchową, staje się jego wielbicielem. Wielbiciele spotykają się, aby studiować nauki swego mistrza, rozmawiać o nich i wspólnie je praktykować. Najczęściej decydują się wówczas na afiliację grupy lub ośrodka przy międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.
Grupy wielbicieli liczące nie mniej niż dziewięciu członków i gotowe podjąć działalność w co najmniej dwóch z trzech gałęzi Organizacji (duchowej, edukacyjnej i służebnej), a docelowo we wszystkich trzech, mogą otrzymać afiliację jako ośrodek Sathya Sai. Natomiast mniej liczne (2-8 członków) lub mniej aktywne (działalność w jednej lub dwóch gałęziach) grupy wielbicieli Sai mogą otrzymać afiliację jako grupa Sathya Sai. Afiliacja jest przyznawana po co najmniej sześciomiesięcznym okresie funkcjonowania grupy/ośrodka i jest bezterminowa. Jeżeli jednak działania ośrodka lub grupy w sposób rażący odbiegają od zasad, w oparciu o które funkcjonuje Organizacja, Rada Centralna (Komitet Koordynacyjny lub koordynator regionu) mają prawo, po uprzedzeniu takiego ośrodka lub grupy i próbie skłonienia ich do zmiany, odebrania im afiliacji przy Organizacji Sathya Sai.
Członkami ośrodka/grupy są wszyscy wielbiciele ujęci w rejestrze ośrodka/grupy jako członkowie Organizacji Sathya Sai. Jednomyślnie dokonują oni spośród siebie wyboru lidera, którego kadencja trwa dwa lata (z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata). Wielbiciele nie zrzeszeni traktowani są jako goście.

POLSKIE GRUPY I OŚRODKI
SAI AFILIOWANE PRZY MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI SATHYA SAI

ostatnia aktualizacja: styczeń 2011 r.


Miejscowość Adres kontaktowy
Białystok Grupa Sathya Sai w Białymstoku PL018
e-mail: saibialystok@o2.pl
Bielsko-Biała Grupa Sathya Sai w Bielsku-Białej (PL037)
e-mail: jolantamaria@vp.pl
Bydgoszcz Grupa Sathya Sai w Bydgoszczy (PL016)
e-mail: walentyna.bykowska@gmail.com
Częstochowa Ośrodek Sathya Sai w Częstochowie (PL027)
e-mail: mag326@interia.pl
Gdańsk - Grupa Sathya Sai w Gdańsku (PL006)
e-mail: sairam.gdansk@wp.pl

- Grupa Sathya Sai Gdańsk (PL028)
e-mail: saigdansk028@gmail.com
Gliwice Grupa Sathya Sai w Gliwicach (PL012)
e-mail: grupa_sai_gliwice@onet.pl
Głubczyce Grupa Sathya Sai w Głubczycach (PL023)
e-mail: bolorama@tlen.pl
Grudziądz Grupa Sathya Sai w Grudziądzu (PL020)
e-mail: raman.rks@onet.pl
Katowice Grupa Sathya Sai w Katowicach (PL008)
skr. poczt. 49, 41-219 Sosnowiec
e-mail: grajana1@poczta.onet.pl
Kielce Grupa Sathya Sai w Kielcach (PL010)
e-mail: hania_om@o2.pl
Kraków - Ośrodek Sathya Sai w Krakowie (PL002)
e-mail: prawdaprawosc@poczta.onet.pl
- Grupa Sathya Sai Kraków (PL032)
e-mail: umadevi@wp.pl
Łódź Ośrodek Sathya Sai w Łodzi (PL003)
e-mail: lodz@sathyasai.org.pl
Myszków Grupa Sathya Sai w Myszkowie (PL030)
e-mail: om_30team_myszkow@vp.pl
skr. poczt. 68, 42-300 Myszków 1
Poznań Grupa Sathya Sai w Poznaniu (PL013)
e-mail: lapidaria39@o2.pl
Rzeszów Grupa Sathya Sai w Rzeszowie (PL005)
e-mail: tola48@wp.pl
Suwałki Grupa Sathya Sai w Suwałkach (PL029)
e-mail: aldiczek1@poczta.onet.pl
Szczecin Ośrodek Sathya Sai w Szczecinie (PL007)
e-mail: saiszczecin@gmail.pl
Warszawa Ośrodek Sathya Sai w Warszawie (PL001)
e-mail: bozena.prema@wp.pl
Wrocław Ośrodek Sathya Sai we Wrocławiu (PL021)
e-mail: dh7@sathyasai.org.pl

Copyright © 2001-2022 Stowarzyszenie Sathya Sai