STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 :: "Sanathana Sarathi"Historia...

Tak mówił Sai...

Z dyskursu wygłoszonego z okazji inauguracji wydawania Sanathana Sarathi :

Od dzisiaj nasze Sanathana Sarathi poprowadzi do zwycięstwa oddziały prawdy - Wedy, śastry i inne święte pisma wszystkich wyznań - skierowane przeciwko siłom ego, takim jak niesprawiedliwość, nieprawda, niemoralność i okrucieństwo. Czasopismo to będziemy wydawać właśnie w tym celu. Będzie ono walczyło o pomyślność na świecie. Musimy usłyszeć pieśń zwycięstwa po osiągnięciu powszechnej anandy.

Sanathana Sarathi to miesięcznik założony w 1958 r. poświęcony czterem fundamentalnym zasadom filozofii Bhagawana Baby - satji (prawdzie), dharmie (prawości), śanti (pokojowi) i premie (miłości). Wydawany w Prasanthi Nilajam (Siedzibie Najwyższego Spokoju), jest rzecznikiem aszramu Baby i mówi o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w jego świętej siedzibie. Niesie również boskie przesłanie przekazywane za pomocą dyskursów Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.
Nazwa "Sanathana Sarathi" znaczy "Odwieczny Woźnica". Symbolizuje ona obecność Boga w każdej istocie pod postacią atmy jako woźnicy kierującej jej życiem. Sugeruje też, że człowiek oddając swoje ciało przyrównane do rydwanu w boskie ręce, znajdzie się pod opieką Pana, który jako woźnica zawiezie rydwan wraz z pasażerem bezpiecznie do celu.
Pismo to jest instrumentem służącym rozpowszechnianiu wiedzy duchowej w celu moralnego, fizycznego i mentalnego rozwoju ludzkości, bez jakichkolwiek rozróżnień, gdyż omawiane na jego łamach tematy dotyczą zawsze dobra wspólnego całej ludzkości i niosą uniwersalne przesłanie.
Na łamach tego miesięcznika opublikowano 15 książek z serii Wahini, czyli strumieni świętości, gdy tylko wyszły spod boskiego pióra Bhagawana Baby. Zawierają one komentarz i wykładnię Upaniszadów, itihasów oraz innych świętych ksiąg, jak "Ramajana", "Bhagawata" i "Mahabharata", a także najprawdziwsze wyjaśnienia takich zagadnień, jak dhjana, dharma, prema itd.
To pismo wydawane jest niemal we wszystkich językach Indii. W Prasanthi Nilajam wydawane jest po angielsku i w telugu, a w innych regionach - w panujących tam językach. Co roku w listopadzie ukazuje się numer specjalny Sanathana Sarathi upamiętniający narodziny Boga. Miesięczniki w języku angielskim i w telugu wysyłane są z Prasanthi Nilajam odpowiednio 10. i 23. dnia każdego miesiąca. Sanathana Sarathi ma duży i stale rosnący nakład w Indiach oraz za granicą, ponieważ jego studiowanie przybliża człowieka do filozofii awatara, która przedstawiona jest w prostym i zrozumiałym języku.
Przez blisko 30 lat redaktorem naczelnym Sanathana Sarathi, od momentu jego powstania w 1958 r. do chwili, kiedy osiągnął boskie lotosowe stopy w 1987 r., był prof. Narayana Kasturi, który w ilustrowanej autobiografii Loving God (Kochający Bóg) opisał, jak powstało Sanathana Sarathi.

Zaczerpnięto z: www.saireflections.org/journals/story.php

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai