STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki Sathya Sai Baby są bardzo rozległe - dotyczą zarówno praktyk duchowych i filozofii, jak też materialnego aspektu życia człowieka. Zgodnie z głoszoną przez Sai Babę zasadą, że "moje życie jest moim orędziem", obejmują dyskursy i inne wystąpienia publiczne, prywatne porady udzielane wielbicielom podczas audiencji, snów lub medytacji, jak również inicjatywy pomocy społecznej, działalność edukacyjną, zdrowotną oraz styl życia, jaki propaguje.

Sai Baba naucza głównie osobistym przykładem. Jego przesłanie nie jest niczym nowym: większość elementów znajdujemy w naukach Jezusa, Buddy, Mahometa i in. Jednak w największym stopniu nauki Sai ukształtowane są w oparciu o filozofię Wed, Upaniszadów oraz pozostałych pism stanowiących duchowe dziedzictwo Indii. Nie oznacza to bynajmniej, że Sathya Sai Baba naucza hinduizmu. Chociaż przez swoich rodaków postrzegany jest w kontekście hinduskim, Sai naucza ponad-religijnej duchowości. Jednym z podstawowych założeń jego nauk jest równorzędność wszystkich religii jako potencjalnych ścieżek do Boga i szacunek dla każdej z nich.

"Niech różne religie istnieją, rozkwitają i niech chwała Boga będzie wyśpiewywana we wszystkich językach i w najróżniejszych melodiach - powtarza. Każdej religii należy się szacunek. Każda jest dobra i ważna, o ile tylko nie przyćmiewa płomienia jedności".

Od początku swej działalności publicznej (zob. ogłoszenie misji) Sai Baba podkreśla, że jego zadaniem nie jest stworzenie nowej religii ani propagowanie jakiejkolwiek z istniejących. Jego misją jest przywrócenie uniwersalnych kanonów właściwego postępowania oraz nakierowanie ludzi z powrotem na odwieczną ścieżkę prawości (sanathana dharma), bowiem jedynie ścieżka ponadczasowej duchowej mądrości, etyki i moralności może doprowadzić człowieka ku nieprzemijającemu poczuciu spełnienia oraz ku pełnej harmonii wewnętrznej. Tylko ona może nauczyć pokojowego współistnienia, nie tylko z innymi ludźmi, ale i z wszelkimi istotami czującymi, ziemią i wszechświatem.

Propagowana przez Sai droga duchowej mądrości jest sednem chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i pozostałych religii świata. Jej fundamentami są uniwersalne wartości ludzkie: prawda, prawość (właściwe postępowanie), pokój, miłość i zasada niekrzywdzenia. Nie naruszając podstaw swojej religii, z nauk tych mogą czerpać ludzie wszystkich wyznań, a także niewierzący. Jak pokazuje doświadczenie milionów osób na całym świecie, życie według nauk Sathya Sai owocuje pięknem, harmonią, pokojem i szczęściem, słowem - tym wszystkim, do czego od zarania dziejów tak usilnie dąży każda istota ludzka.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai