STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Przesłanie

Przesłanie Sai    Jedność wszystkich religii    Sathya Sai o chrześcijaństwie   


::Przesłanie Sai

Sathya Sai naucza, że człowiek jest zaprawdę obrazem Boga. Nie ogranicza się do śmiertelnego ciała i osobowości, lecz w rzeczywistości jest nieśmiertelnym duchem, cząstką Boga. Podobnie jak Jezus mówiący o miłowaniu bliźniego jak siebie samego, Sai stwierdza: "Dostrzegajcie siebie we mnie, tak jak ja widzę siebie w was wszystkich. Jesteście moim życiem, moim oddechem, moją duszą. Wszyscy jesteście moimi formami. Gdy kocham was, kocham siebie. Miłość to moja natura, cóż mogę na to poradzić? Jesteście wszyscy moją własną, ukochaną jaźnią. Oddzieliłem siebie od siebie, abym mógł kochać siebie. Odległość nie stanowi żadnej przeszkody dla przepływu mojej miłości. Miłość podróżuje szybciej niż myśl. Miłość to mistyczny dotyk niewidzialnego".

Skoro naturą Boga jest miłość, jest ona także prawdziwą naturą człowieka. Dlatego Sai w swoich dyskursach zwraca się do słuchaczy używając określenia "ucieleśnienia miłości". Mówi między innymi: "Stworzyłem was na swój obraz i podobieństwo. Jesteście doskonali. Żyjcie w zgodzie ze swą duchową naturą. Żyjcie godnie. Przemierzajcie ziemię z dumnie podniesionymi głowami, wielcy duchem, z sercami otwartymi na miłość. Wierzcie w siebie oraz w Boga mieszkającego w waszych sercach, a wszystko będzie dobrze. Ziemia jest manifestacją mojego istnienia, stworzoną z mojego życia. Gdziekolwiek spoglądacie, ja tam jestem. Dokądkolwiek podążacie, ja tam jestem. Z kimkolwiek się spotykacie, spotykacie się ze mną. Jestem w każdym, w całej swojej chwale. Dostrzegajcie mnie wszędzie. Rozmawiajcie ze mną i kochajcie mnie - tego, który żyje we wszystkich istotach. A wówczas odpowiem wam z wnętrza każdego stworzenia i przywrócę was do chwały. Żyjcie w zgodzie z moimi prawami, a doświadczycie cudów!"

Życie zgodne z boskimi prawami oznacza dążenie do doskonałości w każdym z pięciu aspektów składających się na istotę ludzką: w aspekcie fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, psychicznym oraz duchowym. Doskonałość na płaszczyźnie fizycznej przejawia się jako prawość, właściwe postępowanie, czyli działanie zgodne z wolą Boga. Doskonałość na płaszczyźnie intelektualnej przejawia się jako prawda, kiedy to umysł rozpoznaje niezmienną, ponadczasową prawdę i potrafi rozróżnić pomiędzy tym, co nietrwałe i przemijające, a tym, co wieczne. Doskonałość na płaszczyźnie emocjonalnej przejawia się jako pokój, stan idealnego spokoju i wewnętrznej harmonii, będący wynikiem wzniesienia się ponad emocje, pragnienia oraz awersje. Doskonałość na płaszczyźnie psychicznej przejawia się jako wszechogarniająca miłość i akceptacja wszystkiego, co istnieje. Jest to miłość, której nie ograniczają bariery ludzkiego ego. Natomiast doskonałość na płaszczyźnie duchowej przejawia się jako zasada niekrzywdzenia, czyli powstrzymanie się przed zadawaniem bólu jakiejkolwiek istocie wypływające ze świadomości, że wszelkie życie jest jednością. Zasada niekrzywdzenia zawiera w sobie cztery poprzednie wartości tak samo, jak duchowy aspekt istoty ludzkiej, a jako najsubtelniejszy, przenika pozostałe cztery aspekty.

Tragedią naszego zabieganego i wyalienowanego życia jest jednak to, że nie dążymy do owej doskonałości. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy, nie wiemy, na co nas stać i zgubiliśmy sens życia. Z racji swej boskiej natury nosimy w sobie odwieczne pragnienie absolutnego szczęścia, ale próbujemy je realizować w tak wypaczony sposób, że przynosi nam to tylko frustracje i cierpienie (zob. dociekanie wewnętrzne). W tym kontekście wszelkie nasze pragnienia, tęsknoty i poszukiwania szczęścia na planie materialnym Sai Baba uznaje za szaleństwo niezaspokojonej miłości. Są one dlań niczym innym, jak przybierającą różne formy nieuświadomioną tęsknotą za Bogiem, za połączeniem się z Nim i za powrotem do źródła, czyli do siebie samego. Jedynie ów "powrót do domu" może dać człowiekowi prawdziwe, nieprzemijające szczęście. "Oczekuję od was tylko jednego - mówi Sai. - Bądźcie ludźmi bez skazy, bądźcie zawsze pełnymi błogości, bądźcie ucieleśnieniami ducha atmy. Oczekuję, że będziecie okazywać to światu swoim zachowaniem oraz całym swoim życiem. Cóż więcej mogę wam powiedzieć? Świadomi tej prawdy uważnie podążajcie właściwą ścieżką i postępujcie godnie".

Jak w praktyce realizować zalecenia godnego życia?

Należy podjąć zdyscyplinowaną praktykę duchową.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai