STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Przesłanie

Przesłanie Sai    Jedność wszystkich religii    Sathya Sai o chrześcijaństwie   


::Sathya Sai o chrześcijaństwie

Jezus powiedział:
"Jeżeli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań"
oraz: "Człowiek będzie żył każdym słowem Bożym".

Fizyczny sposób koncentrowania się na Bogu jest opisany w Ewangelii św. Mateusza i w Liście do Rzymian: "Proście w modlitwie, a będzie wam dane"; "Ktokolwiek wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony". Duchowa wizualizacja Boskiej Formy została streszczona w Ewangelii św. Jana: "Jestem drogą... Jestem bramą; kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony". Właściwy obiekt medytacji prowadzącej do zjednoczenia jest podany słowami: "Ja jestem światłem świata; kto idzie za mną ... będzie miał światłość życia". "Bóg jest światłością..." (I J 1,5).

Jezus

Dzięki następującym praktykom kroczysz przeto Jezusową ścieżką zbawienia duszy: musisz żyć w miłości, studiować święte pisma, żyć według Boskiego prawa, modlić się do Boga, wzywać stale Jezusa, widzieć w każdym Jego formę, czuć Jego bliskość i stawać się Jednym z wiecznotrwałym Światłem, będącym boską esencją.

Mamy wielki dług wdzięczności wobec Jezusa i Jego uczniów za ich dary dla ludzkości. W pokorze skłaniajmy głowy nad Pismem Świętym, które nie istniałoby, gdyby Jezus i uczniowie nie służyli Bogu na ziemi.

Jezus

Skłoniwszy głowy, czytajmy ze skupioną uwagą i róbmy, co w naszej mocy, aby zrozumieć orędzie przekazywane nam przez Jezusa. Sama czynność czytania nie wystarczy jednak do oczyszczenia serca. Musimy rozmyślać nad ustępami z Pism tak długo, aż będziemy potrafili praktykować ich nauki w życiu codziennym. Jeżeli prawdziwie kochamy Jezusa, znajdziemy czas potrzebny do zrozumienia pełnego znaczenia ustępów biblijnych i przedyskutowania ich z innymi, którzy mieli doświadczenia duchowe. Niektórzy ludzie mogą twierdzić, że posiedli wyższą wiedzę, a w rzeczywistości pragną posłuchu, rozgłosu lub korzyści materialnych. Zostawmy ich samym sobie.

Mądrze jest utworzyć kółko studiów duchowych z drugimi, którzy szczerze starają się wzbogacać swoje życie duchowe. Dzielcie się prawdami, dyskutujcie o cnotach, słuchajcie o chwale Pana. W świecie tak pełnym ludzi, którzy znajdują czas na plotkowanie, możecie znaleźć czas na uczenie się o Bogu.

Unikaj złego towarzystwa; miej serce czyste, gotowe wchłaniać Bożą miłość. Jedynie miłość przyprowadzi cię do Boga. Niech kilka inspirujących zdań z Pism rozbrzmiewa w twojej duszy. Wspominaj je, kiedy klękasz lub siadasz do modlitwy - wtedy uciszysz się wewnętrznie, a niepokoje i powikłania świata zbledną i usuną się na dalszy plan.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai