STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Praktyki duchowe

***   modlitwa    recytacja imienia Boga    śpiew    medytacja    bezinteresowna praca    dociekanie wewnętrzne    miłość    ograniczanie pragnień    styl życia   


::Medytacja

Choć medytacja jako uniwersalna praktyka duchowa rozpowszechniła się na Zachodzie już kilkadziesiąt lat temu, wciąż osnuta jest siecią nieporozumień. Powszechnie mówi się o medytacji w kategoriach bardzo fizycznych: miejsca, gdzie należy praktykować, zaleceń, jak siedzieć, co robić i jak długo. Sai mówi tak: "medytacją we właściwym znaczeniu tego słowa jest wtopienie wszystkich myśli i uczuć w Boga". Dodaje również, że "osoby biegłe w takiej medytacji są rzadkością. Większość ludzi podejmuje tylko zewnętrzne ćwiczenia".

Medytacja oznacza połączenie się indywidualnej ludzkiej jaźni z Absolutem, a właściwie wzniesienie się ponad zasłonę iluzji stwarzającej pozory oddzielnego istnienia człowieka i Boga. Stąd najwyższą formą medytacji jest w słowach Sathya Sai Baby całkowite oddanie się Bogu i osiągnięcie jedności z nim poprzez miłość. "Wieczorem siadacie do dziesięciominutowej medytacji, dobre i to. Ale pozwólcie, że zapytam - czy kiedy wstajecie po tych dziesięciu minutach, wyraźniej dostrzegacie w otaczających was ludziach płomień boskiej obecności? Jeżeli nie, taka medytacja jest stratą czasu. Czy kochacie mocniej, mówicie mniej lub z większą szczerością służycie innym? Takie są bowiem oznaki sukcesu w medytacji. Wasz postęp w tej dziedzinie musi przejawiać się w waszym charakterze i zachowaniu. Medytacja winna sublimować wasze podejście do świata. W innym przypadku jest udawaniem".

Sai nie zaleca podejmowania tradycyjnych technik medytacyjnych, ale też nie ujmuje im wartości. Na przestrzeni wieków, w różnych kulturach rozwinięto i praktykowano wiele rodzajów medytacji. Choć były one skuteczne w swoim czasie i mają niewątpliwe zalety, Sai Baba stwierdza wyraźnie, że w dzisiejszych czasach nie ma na świecie ani jednego kompetentnego guru, który mógłby wprowadzać adeptów w arkana starożytnych technik. Nauczyciele nie zrealizowali się w medytacjach, których nauczają. Nie znając niuansów nauczanych przez siebie technik, niekompetentni przewodnicy propagują medytacje pełne mocy i nieznanego potencjału. Sai podkreśla, że współcześnie Bóg jest jedynym prawdziwym i bezpiecznym przewodnikiem. Dodaje, że istnieje obecnie tylko jedna dobra i bezpieczna technika medytacji siedzącej i jest nią medytacja światła.

Rozpoczynając medytację światła modlimy się najpierw do Boga, aby przyjął i prowadził naszą medytację. Należy siedzieć wygodnie, z wyprostowanym kręgosłupem, patrząc przez przymknięte oczy na płomień świecy, symbolizujący boskie ciepło i blask. Trwamy w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny i powolny. Następnie, zamykając oczy, wizualizujemy płomień świecy, aż jego wyraźny obraz utrwali się w naszym umyśle, po czym przemieszczamy go po wszystkich częściach ciała. Każda nieczystość dotknięta płomieniem znika, ponieważ nie jest w stanie znieść czystego światła. Teraz przenosimy światło poza ciało, na członków rodziny, następnie przyjaciół, znajomych, wrogów, a w końcu pozwalamy łasce światła błogosławić cały wszechświat. Ostatecznie sprowadzamy światło z powrotem do ciała i umieszczamy je w sercu. Siedzimy cicho jeszcze przez chwilę, po czym składamy modlitwę dziękczynną Bogu i powracamy do codziennych obowiązków.


Sathya Sai wymienia sprzyjające warunki, które pomagają łagodnie rozpocząć codzienną medytację siedzącą. Regularność jest tu wielką zaletą. Medytacja powinna odbywać się każdego dnia w tym samym miejscu i czasie. Dobre są wczesne godziny poranne od 3 rano, ponieważ jest wtedy spokojnie i cicho. Nie należy siedzieć bezpośrednio na ziemi. Dobrze jest odizolować ciało od krążących w niej naturalnych prądów i medytować w miejscu pozbawionym skrajnych temperatur. I choć Sai nie podaje konkretnych zaleceń co do ilości czasu przeznaczanego na medytację, dla początkujących wystarczające będzie 20 minut do pół godziny.

Praktyka medytacji jest znana i zalecana poszukiwaczom Boga od zamierzchłych czasów. Oprócz wartości czysto duchowej jednym z jej dobroczynnych skutków jest uspokajanie zabieganego umysłu. "Umysł ma tendencję do gromadzenia doświadczeń i przechowywania ich w pamięci. Nie zna on sztuki pomijania czegokolwiek, ani niczego nie odrzuca. Nie zna nawet krótkiej przerwy pomiędzy jedną myślą a drugą. W ciągłym przepływie myśli nie ma żadnego porządku czy związku. Medytacja to chwila wytchnienia, jakim obdarzamy zajęty i rozbiegany umysł."

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai