STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Praktyki duchowe

***   modlitwa    recytacja imienia Boga    śpiew    medytacja    bezinteresowna praca    dociekanie wewnętrzne    miłość    ograniczanie pragnień    styl życia   


::Bezinteresowna praca

Sathya Sai Baba kładzie szczególny nacisk na działanie. Naucza, że w obecnych czasach duchowość nie może być kwestią wyłącznie prywatną i powinna przejawiać się na zewnątrz w postaci zaangażowania w pracę dla dobra świata. Mówi więc: "Ręce, które niosą pomoc są świętsze niż usta, które szepczą modlitwy". Według Sai Baby poświęcenie i praca dla innych jest najlepszym sposobem spłacenia długu wdzięczności, jaki każdy człowiek zaciąga u Boga, rodziców i społeczeństwa. Jest też jednym z najlepszych sposobów na oczyszczanie swego serca i wyplewienie samolubstwa. "Niech każdy dokona przebudowy swego wnętrza" - apeluje Sai Baba.

"Wszyscy powinni zrozumieć, że żyją nie po to, by zarabiać pieniądze, zaspokajać pragnienia, zdobywać dyplomy czy sławę, lecz po to, aby rozwijać się duchowo. Skutki przeszłej karmy należy wymazać czynami inspirowanymi bezinteresowną miłością. Każdy najmniejszy uczynek musi wypływać z miłości. Tu i teraz możecie wyeliminować pragnienia i na zawsze skończyć z egoizmem".

W tradycji Indii wszelkie działanie - myśli, słowa i czyny człowieka - określane są mianem karmy. Działanie jest naturalnym stanem człowieka i w świetle prawa karmy oraz reinkarnacji może być wyzwalające albo wiążące. Sai Baba wskazuje dwa sposoby uświęcania działania i nadawania mu duchowego, wyzwalającego wymiaru. Pierwszym jest dedykowanie Bogu swego życia i każdej swojej czynności, a drugim - bezinteresowne działanie dla dobra ludzkości i świata (sewa). Oba te sposoby można właściwie realizować w życiu jednocześnie. Ideał takiego życia określa się jako działanie wolne od pragnień (niszkama karma). Człowiek realizujący Boga działając bezpragnieniowo ani nie stroni od pracy, ani jej nie poszukuje. Wywiązuje się ze wszystkich swych obowiązków w świecie nie dla osobistej korzyści, ale z miłości do Boga.

Bezinteresowna służba bliźnim jest, według Sai Baby, podstawowym wymogiem życia duchowego. W praktyce oznacza to, że człowiek pragnący realizować swój duchowy potencjał powinien, po pierwsze, tak zorganizować własne życie, aby nie wyrządzać krzywdy nikomu, łącznie z sobą samym i aby nie być dla innych ciężarem, a po drugie - służyć Bogu w sobie i w innych. Sai Baba wyjaśnia, że o ile bezforemny Bóg nie jest osobą, której możemy ofiarować jakąkolwiek służbę, to jest mieszkańcem każdego serca i możemy oddawać mu cześć i służyć mu w innych istotach. "Jeżeli oczekujecie ode mnie miłości, szczęścia i błogości - mówi - powinniście ofiarowywać mojej wszechobecności, przejawionej w postaci moich stworzeń, taką samą miłość, szczęście i błogość, jakich oczekujecie ode mnie".

Wymowną ilustracją znaczenia, jakie Sai Baba przywiązuje do służby innym są zainicjowane przezeń i zrealizowane projekty służby społeczeństwu w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludzi najbiedniejszych. W ten sposób Sai Baba pokazuje w praktyce, jak wielkie rzeczy można osiągnąć jeżeli tylko serce człowieka wypełnia się bezinteresowną miłością. "Jeśli wielbiciel z czystością i pokorą poszukuje okazji, aby z miłością służyć moim stworzeniom będącym w potrzebie bezinteresownej służby i miłości, kiedy uważa wszelkie istoty za moje dzieci, a swoje ukochane siostry i braci, postrzegając je jako błogosławione manifestacje mojej wszechobecności, wtedy, wypełniając swoją rolę jako Sathya Sai (dosł. Prawdziwa Boska Matka), biorę na barki brzemię życia takiego jogina. Jestem zawsze przy nim, prowadząc go i błogosławiąc mu swą miłością".

adna pielgrzymka do duchowego ośrodka, żadna pokuta, żadna praktyka jogi nie pomoże ci w przekroczeniu oceanu ziemskiej egzystencji, jedynie bezinteresowna pomoc szlachetnej osobie".

Gdy służysz innym, twoja moc wzrasta. Moc przyciągania istnieje w każdym. Im bardziej jesteś czysty, tym większa twoja moc przyciągania. Wszystkie moce ziemi istnieją również w człowieku. Niektórzy przychodzą do mnie i narzekają, że nie potrafią kontrolować umysłu. Władzę nad umysłem można zdobyć tylko dzięki miłości. Kiedy zaczniesz kochać miłością bezinteresowną, nie będzie miejsca w twoim sercu na takie wady jak złość czy nienawiść. Będziesz wtedy potrafił kochać nawet swoich wrogów. Właściwie nie będziesz wtedy uważał nikogo za wroga, zobaczysz jedność we wszystkim. To będzie błogie życie.

Powłoka szczęśliwości jest ostatnią z pięciu powłok, jakie posiada człowiek (powłoka żywności, powłoka życiowa, powłoka umysłu, powłoka mądrości i powłoka szczęśliwości, błogości). Obecnie człowiek jest w stanie dotrzeć jedynie do powłoki umysłu. Dlatego nie ma możliwości i nie dociera do powłoki szczęśliwości. Ludzie błędnie mniemają, że powłoka mądrości (widżnianamajakośa) związana jest z nauką. Lecz faktycznie nie ma ona z nią nic wspólnego. Nauka jest związana z mocą umysłu i maszynami, a mądrość ma swoje źródło w mocy atmy.

W czasie gdy Pandawowie czynili przygotowania do przeprowadzenia radżasujajagi, wielkiej ofiary, Kriszna zwrócił się do Dharmaradży i zapytał, czy wszystko jest gotowe. Dharmaradża odparł, że przygotowania zostały zakończone i że przyznał różne obowiązki różnym osobom. Wtedy Kriszna zaproponował, że także może usłużyć w jakiś sposób. Użył słowa "służba", a nie "obowiązek", ponieważ obowiązek kojarzy się z dwoistością, a służba z jednością. Dharmaradża rzekł: "Swami, jaką służbę mogę ci zlecić? Zamiast tego pozwól nam służyć tobie". Kriszna zaś odrzekł: "Nie potrzebuję służby dla siebie. Będę służył wszystkim. Bóg przybiera ludzką postać, by służyć ludziom i wspierać całą ludzkość. Jestem waszym sługą, a nie panem. Zrozumcie tę prawdę. Przychodzę do was, gdziekolwiek siedzicie, by dać wam mój darszan, nigdy nie twierdzę, że to wy powinniście przyjść do mnie."

Mówi się, że Bóg zawsze stoi u drzwi do pokoju modlitwy, gotów dać nam to, o co prosimy. Bóg jest zawsze gotów spełniać życzenia swoich wielbicieli. Bóg służy człowiekowi po to, by człowiek mógł służyć swym bliźnim.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai