STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Cytaty

***    o Bogu    o bólu    o ciele    o czasie    o edukacji    o jedności    o jedzeniu    o kobiecie    o matce    o miłości    o myślach    o nauczycielach i uczniach   
o niekrzywdzeniu    o pieniądzach    o pracy i służbie    o pragnieniach i ego   
o praktyce duchowej    o prawdzie    o religii    o rozwoju duchowym    o śmierci   
o społeczeństwie    o szacunku    o szczęściu i radości    o umyśle   
o wartościach ludzkich    o wiedzy duchowej    o zdrowiu i chorobie    o życiu   


::O społeczeństwie

* * *

Po zakończeniu nauki człowiek powinien pracować dla dobra społeczeństwa i ludzkości. Postawa wyrażająca się przekonaniem, że "przede wszystkim ja i moja rodzina winniśmy być szczęśliwi", świadczy o zawężeniu uczuć. Bez świata, czymże jest rodzina? Człowiek wraz ze swoją rodziną jest zależny od społeczeństwa, od świata. Zatem człowiek będzie mógł czuć się szczęśliwy jedynie wtedy, gdy wszyscy ludzie będą bezpieczni. Obecnie nikt nie troszczy się o dobro powszechne. W każdej dziedzinie życia, czy to w polityce, czy działalności społecznej, brak jest troski o dobro ogółu. Wszędzie panuje egoizm i interesowność. Kraj nie będzie się rozwijał, dopóki będzie dominować egoizm i własne dobro.

"Sai Ram" 26/1999, s. 28

* * *

Aby społeczeństwo jutro mogło cieszyć się dobrobytem, młodzież dzisiaj musi mocno wierzyć w Boga i z tą wiarą wykonywać wszystkie swoje obowiązki. Patriotyzm jest rzadko spotykaną cnotą wśród dzisiejszej młodzieży. Ten, kto nie mówi z dumą: "To jest moja ojczyzna, to jest mój ojczysty język, to jest moja religia", jest jak martwy. Patriotyzm powinien być głęboko zakorzeniony w waszym sercu bez względu na to, z jakiego kraju pochodzicie. Porzucając obowiązek służenia własnej ojczyźnie, ludzie emigrują i stają się zupełnie wyalienowani.

"Sai Ram" 27/2000, s. 11

* * *

Dzisiejsza młodzież to przyszli przywódcy i architekci nowego społeczeństwa. Przyszłość narodu leży w rękach ludzi młodych. Ich siła wyrasta z ducha patriotyzmu. Podstawowym obowiązkiem młodzieży jest służenie społeczeństwu. Fizyczna i psychiczna kondycja młodzieży stanowi fundament przyszłego społeczeństwa. (...) Otrząśnijcie się z samolubstwa i ograniczeń umysłu; podejmijcie służbę na rzecz ojczyzny, czyńcie ją jako wyraz najwyższego dla niej szacunku i czci. Odkryjcie tajemnicę ludzkich narodzin. Każdy człowiek ma do spełnienia zadanie. Nigdy nie zapominajcie o Bogu ani o celu ludzkiego życia, nie marnujcie czasu na zaspokajane doczesnych pragnień. Młodzież powinna wyrażać swe człowieczeństwo w szlachetności charakteru i służbie na rzecz społeczeństwa.

"Sai Ram" 29/2000, s. 16

* * *

Dzisiejsi uczeni i przywódcy zapomnieli o wartościach ludzkich i prawdziwym dobru tego świata. Wpadli w obsesję rozwoju ekonomicznego. Dopóki nie odkryją wartości duchowych, ludzkość nie zazna pokoju ani dobrobytu. Bowiem bez duchowych podstaw człowiek mając oczy nie widzi, mając uszy nie słyszy. Nawet najbardziej inteligentni zachowują się jak obłąkani. Jedynie wiedza duchowa odkrywa prawdziwy obraz rzeczywistości i czyni społeczeństwo w pełni zdrowym.

"Sai Ram" 29/2000, s. 29

* * *

Jedynym przedmiotem, jakiego warto pragnąć na tym świecie, jest miłość Boga. Ona gwarantuje szczęśliwość i nieśmiertelność. Mając miłość Boga, możecie dostać wszystko, o co poprosicie. Aby zasłużyć na Jego miłość, musicie z oddaniem służyć społeczeństwu. Ograniczajcie wygórowane ambicje zdobywania coraz to wyższych stopni naukowych. Zarabiajcie pieniądze, ale wykorzystujcie je dla dobra społeczeństwa; poza tym całym sercem i niepodzielonym umysłem kontemplujcie Boga, a osiągniecie cel swego życia.

"Sai Ram" 30/2000, s. 14

* * *

Powinniście służyć społeczeństwu. Tylko służba może udzielić wam błogości. Dzięki gorliwej służbie społeczeństwu, nie tylko ulżycie cierpieniom ludzkości, lecz przyczynicie się do transformacji waszego życia.

"Sai Ram" 30/2000, s. 19

* * *

Służba wypełniona świętymi uczuciami przyniesie święte rezultaty. Służcie społeczeństwu ze wszystkich sił.

"Sai Ram" 30/2000, s. 19

* * *

W każdym państwie i społeczeństwie człowiek ustalił pewne reguły i zasady, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i właściwy bieg spraw. Ponieważ zasady te stały się kodeksem postępowania, określa się je również słowem dyscyplina. Te reguły i zasady podlegają podstawowym prawom dharmy. Dharma prowadzi do pokoju, zadowolenia i radości. W każdym społeczeństwie pojawiały się jednostki, które kształtowały i dopracowywały kodeksy postępowania, a także przystosowywały je do wymogów czasów, w jakich żyły.

"Sai Ram" 34/2001, s. 16

* * *

Potrzebujemy osób, które potrafią dostrzec to, co łączy człowieka z człowiekiem, jedno społeczeństwo z innym, które potrafią wznieść się ponad uwięzione w matni zmysłów "ja", przełamać mur zwany ciałem i wejść w przestrzeń wyższą, subtelniejszą.

"Sai Ram" 34/2001, s. 17

* * *

Żyjcie w miłości i zaświadczajcie o chwale waszej ojczyzny.

"Sai Ram" 34/2001, s. 46

* * *

O rozwoju lub upadku narodu decydują zachowania jego obywateli.

"Sai Ram" 35/2002, s. 35

* * *

Przede wszystkim musicie nauczyć się szanować społeczeństwo, ponieważ przyszliście na świat w społeczeństwie, społeczeństwo was wychowało i do końca życia pozostaniecie częścią społeczeństwa. Dawniej wszystkie matki uczyły swe dzieci, aby godnie szły przez życie, darząc szacunkiem społeczeństwo.

"Sai Ram" 35/2002, s. 37

* * *

Obecnie wszyscy szukają błędów u innych, dlatego w społeczeństwie panuje niepokój. Jeśli pragniecie zaznawać spokoju, musicie wyeliminować swoje wady.

"Sai Ram" 36/2002, s. 9

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai