STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Cytaty

***    o Bogu    o bólu    o ciele    o czasie    o edukacji    o jedności    o jedzeniu    o kobiecie    o matce    o miłości    o myślach    o nauczycielach i uczniach   
o niekrzywdzeniu    o pieniądzach    o pracy i służbie    o pragnieniach i ego   
o praktyce duchowej    o prawdzie    o religii    o rozwoju duchowym    o śmierci   
o społeczeństwie    o szacunku    o szczęściu i radości    o umyśle   
o wartościach ludzkich    o wiedzy duchowej    o zdrowiu i chorobie    o życiu   


::O miłości

* * *

Miłość jest jedyną wartością, która zawsze wzrasta - im więcej jej dajecie, tym bardziej wzrasta, nigdy się nie zmniejsza.

(Dyskurs z 23.08.2004 r.)

* * *

Nie można opisać smaku miłości. Miłość jest boska, miłość sprawia, że w ekstazie zapominacie siebie samych.

(Dyskurs z 13.03.2002 r.)

* * *

Miłość jest ścieżką do boskiego ogrodu, zatem - zaczynaj dzień miłością, przeżywaj dzień z miłością, napełniaj dzień miłością, kończ dzień miłością. Oto droga do Boga. Aby sadzonka rosła i wydała owoce, trzeba ją podlewać i nawozić. Aby oddanie rosło i przynosiło owoce, musisz je podlewać miłością i odżywiać wiarą.

"Sai Ram" 24/1999, s. 18

* * *

Każdy na tej ziemi zdaje się kochać, ale nie jest to prawdziwa miłość. Rodzice obdarzają dzieci uczuciem, a obowiązkiem dzieci jest zadowalać ich i uszczęśliwiać. Nie należy jednak zapominać o boskiej miłości, która jest stała i wieczna. Kultywujcie stałą i niezachwianą miłość do Boga.

"Sai Ram" 24/1999, s. 19

* * *

Możesz podejmować różne praktyki duchowe, ale najważniejsze jest, byś całym sercem kochał. Miłość leczy wszystkie choroby. Miłość to lekarstwo na każde cierpienie. Zatem w pierwszej kolejności musisz wzbudzić w sobie miłość. Pojawi się ona, gdy uwierzysz, że Bóg jest jej uosobieniem. Jeśli nie uświadomisz sobie tego, że Bóg to uosobienie miłości, jak możesz rozbudzić w sobie miłość? Miłość jest najskuteczniejszym lekiem. Jeśli umieścisz małą roślinkę w wazonie z wodą, z czasem uschnie, ale jeżeli włożysz ją do ziemi i podlejesz, wyrośnie z niej piękne drzewo. Podobnie, imię i postać Boga musisz umieścić w ziemi swego serca i podlewać wodą miłości. Wtedy otrzymasz pożądany rezultat. Jeśli wzbudziłeś w sobie miłość, nie musisz już podejmować żadnych duchowych praktyk.

"Sai Ram" 25/1999, s. 15

* * *

Miłość jest prawdą, miłość jest życiem i miłość jest celem. Miłość jest ponad wszystkim, nie istnieje nic poza nią. Jedynie ścieżką miłości można dojść do ucieleśnienia miłości, a ucieleśnienie miłości to Bóg. Nie chodzi tu o miłość doczesną - prawritti premę, ale o miłość boską, duchową - niwritti premę.

"Sai Ram" 25/1999, s. 24

* * *

Miłość nie ma przyczyny. Miłość jest istotą miłości. Jedynie taka miłość prowadzi do Boga. Wszelkie inne duchowe praktyki dają przemijającą radość, lecz nie dają wiecznej błogości. Tylko miłość może rozpoznać i zrozumieć ucieleśnienie miłości. Gdzie jest taka miłość? Jest ona w was, lecz wy ją ograniczacie. Mamy różne słodycze, ale wszystkie zawierają ten sam cukier. Podobnie boska miłość jest wewnątrz każdej istoty. Nie ma ludzkiego serca, w którym nie byłoby miłości. Musicie dostrzec miłość obecną w każdym z was. Ścieżkę miłości wskazywał Kriszna. Gdy ludzkie serca wysychają z braku miłości i prawego postępowania, Bóg wciela się, by nasączyć je miłością i zasiać ziarna prawości.

"Sai Ram" 25/1999, s. 25

* * *

Odwieczna boskość inkarnuje, by ukazać człowiekowi ścieżkę prawdy. Tak jak syn jest pełnoprawnym dziedzicem dóbr ojca, tak też człowiek ma równe prawa do dóbr Boga: miłości, prawdy, wyrozumiałości, pokoju i współczucia, spośród których miłość jest najważniejsza i stanowi podstawę wartości ludzkich. Miłość to Bóg, żyjcie w miłości.

"Sai Ram" 26/2000, s. 7

* * *

Kochaj, kochaj, kochaj! Stawaj się tym, kim naprawdę jesteś - ucieleśnieniem miłości. Nieważne, jak traktują cię inni lub co o tobie myślą, nie obawiaj się. Kochaj dla swego własnego rozwoju, a nie dla tego, co powiedzą inni. Nie naśladuj innych. Żyj swoim własnym życiem. Masz swoje własne serce, swoje własne opinie, swoje własne idee, swoją własną wolę. Idź wybraną przez siebie ścieżką. Niech twoje doświadczenie Boga będzie twoim przewodnikiem i mistrzem.

"Sai Ram" 26/1999, s. 44

* * *

Kiedy miłość zapanuje w sercu, każde słowo będzie prawdą. Miłość w mowie jest prawdą. Miłość w czynie to właściwe postępowanie. Miłość w myśli to pokój. Miłość jako zrozumienie to niekrzywdzenie. Widać z tego, że miłość jest podstawą prawdy, prawości, pokoju i niestosowania przemocy.

"Sai Ram" 26/1999, s. 49

* * *

Urodziliście się, aby doświadczać miłości. Wasze życie tętni miłością, ale nie jesteście w stanie zrozumieć tej podstawy miłości. Nie ma nic większego i piękniejszego na tym świecie od miłości. Miłość to Bóg, Bóg to miłość, więc żyjcie w miłości.

"Sai Ram" 26/1999, s. 54

* * *

Dzisiejszy człowiek obdarza swą miłością przedmioty tego świata, przez co wikła się w najróżniejsze problemy. Miłość żyje dawaniem i wybaczaniem, ego żyje braniem i zapominaniem. Miłość egoistyczną można porównać do zapachu cuchnącej ryby. Pielęgnuj miłość bezinteresowną. Kochaj wszystkich, nie bój się nikogo. Niech twa miłość będzie czysta, wtedy cały świat zostanie oczyszczony.

"Sai Ram" 27/2000, s. 13

* * *

Na tym świecie nic nie równa się z miłością - ani akty miłosierdzia, ani odprawianie świętych rytuałów, ani pokuta, ani trzymanie się prawdy i tradycji. To objawia nam dociekanie wewnętrzne.

"Sai Ram" 27/2000, s. 19

* * *

Ten świat zrodził się z miłości, jest podtrzymywany przez miłość i ostatecznie rozpłynie się w miłości. Każdy atom ma swoje źródło w miłości. Istnieją niezliczone siły na tym świecie, jak siła energii atomowa, czy siła pola magnetycznego, ale siła miłości przewyższa wszystko. Życie pozbawione wiary i miłości jest bez znaczenia i bez wartości. Miłość jest dla człowieka życiem i wszystkim na tym świecie. To z miłości wyłoniło się pięć żywiołów. To miłość świeci blaskiem w każdym człowieku. Lecz człowiek, nie będąc w stanie zrozumieć jej doniosłości, ogranicza ją do fizycznego przywiązania. Miłość matki do swojego dziecka można nazwać watsalją (czułością). Miłość między żoną i mężem to maha (zakochanie, zadurzenie). Miłość między przyjaciółmi i krewnymi to anuraga (przywiązanie). Miłość do materialnych przedmiotów to iczczha (pożądanie). Wszechogarniająca miłość skierowana do Boga jest znana jako bhakti (oddanie).

"Sai Ram" 27/2000, s. 19

* * *

Czy chcecie ugasić swoje pragnienie miłości? Trwajcie w tęsknocie za Jego łaską i uwielbiajcie Go. Aby doświadczyć błogości, rozwijajcie swoją miłość. Im większa miłość, tym większej doświadczycie błogości, anandy. Nie można tego osiągnąć bez miłości. Tak naprawdę to właśnie miłość przyjmuje kształt błogości.

"Sai Ram" 27/2000, s. 19

* * *

Nieśmiertelność jest niczym innym jak miłością. Miłość jest nektarem, jest nieskończonością i samą błogością. Dzisiaj ludzie nie podejmują wysiłków, by zrozumieć tę zasadę miłości. Jedynie moc miłości może znieść gorycz złorzeczeń lub grzechów. Tylko moc miłości może anulować przekleństwo i grzech. Tylko miłość może usunąć przykre uczucia i napełnić życie słodyczą.

"Sai Ram" 27/2000, s. 21

* * *

Niech wasze myśli i czyny będą wypełnione miłością. Niech wasze życie będzie wypełnione miłością. Nic więcej nie jest potrzebne, by osiągnąć boską wizję. Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości.

"Sai Ram" 27/2000, s. 22

* * *

Miłość to Bóg, Bóg to miłość - miłujcie siebie nawzajem. Kochajcie swych rodziców służąc im i słuchając ich, tak by byli z was zadowoleni. Oni bardzo was kochają, chociaż czasami w swojej ignorancji kierują was na niewłaściwą drogę. W takim przypadku wytłumaczcie im, co jest słuszne, a co nie. Jeśli nalegają, byście wyjechali za granicę w poszukiwaniu dostatku, wyjaśniajcie im, że liczy się charakter, a nie pieniądze. Jeśli im to dobrze wytłumaczycie, na pewno zmienią zdanie.

"Sai Ram" 28/2000, s. 10-11

* * *

Jest oczywiste, że wytężona praca i łaska Boga są niezbędne we wszystkich ludzkich poczynaniach. Powodem nędzy i smutku jest to, że wasze umysły nie są skupione na miłości do Boga. Będziecie żyć szczęśliwie dopiero wtedy, gdy napełnicie swoje umysły boską miłością. Boska miłość stanowi najważniejszy cel ludzkiego życia.

"Sai Ram" 29/2000, s. 19

* * *

Miłość do Boga najlepiej jest wyrażać w postaci miłości do bliźnich, służąc im jak ukochanemu Bogu. Bądźcie przekonani, że Bóg żyje w każdej istocie. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby Boga, ale nie zobaczycie Go, dopóki będzie w was żyło poczucie "ja" - ego. Pasterki (gopi) nie miały ego, ich "ja" było wtopione w Krisznę. Ego postrzega wielość. Gdy tylko zrozumiecie, że ja i wy to jedno, wszędzie będziecie dostrzegać jedność; tylko ta jedność jest wieczna i niezmienna.

"Sai Ram" 30/2000, s.10

* * *

Miłość nie ma konkretnej formy, nie stawia żądań, nie oczekuje zwrotu ani zapłaty, nie negocjuje. Miłość jest miłością i można jej zaznać tylko przez miłość.

"Sai Ram" 30/2000, s. 38

* * *

Miłość jest najwyższą formą Boga,
Próbuj łączyć miłość z miłością.
Jeśli jesteś ugruntowany w miłości
Przyciągniesz nieograniczone zjednoczenie miłości,
Ponieważ miłość to jedność.

"Sai Ram" 30/2000, s. 39

* * *

Ograniczajcie ilość spożywanego pożywienia, ale nigdy nie ograniczajcie miłości - rozdawajcie ją bez żadnych ograniczeń. Miłujcie wszystkich. Miłość trwa ponad zmysłami. Dzielcie ją z innymi w poczuciu jedności - wszyscy są moi, życie, które tli się we mnie, jest w każdym. Jedynie miłość może przynieść spokój, którego wszyscy pragniecie.

"Sai Ram" 31/2000, s. 33

* * *

Człowiek powinien wypełnić swój umysł miłością do Boga. Powinien zapomnieć o swych zmartwieniach i kontemplować Boga. Może to osiągnąć jedynie dzięki praktyce. Tak jak wymagają praktyki czynności czytania, pisania, chodzenia i mówienia, tak również na ścieżce duchowej istotna jest praktyka. Zacznij praktykować miłość. To jest właściwa praktyka. Dziel się tą miłością z coraz większą liczbą ludzi. Zaczniesz wtedy doświadczać jedności. A kiedy zaczniesz dzielić się swą miłością z każdym napotkanym człowiekiem, cały świat stanie się jedną rodziną.

"Sai Ram" 31/2001, s. 56

* * *

Nigdy nie używaj ostrych słów. Nie zawsze musisz zgadzać się ze wszystkim, ale możesz mówić w sposób łagodny. Bandaże i lekarstwa mogą uleczyć ranę na ciele, ale rany zadanej sercu nikt i nic nie wyleczy. Dlatego ciągle powtarzam wam, byście żyli miłością i mówili z miłością. Pielęgnujcie dobre myśli. Dobre myśli prowadzą do dobrych czynów. Dobre czyny poprowadzą was do dobrego towarzystwa. Pielęgnujcie miłość. Wszystko oparte jest na miłości i tylko na miłości. Człowiek zrodzony jest w miłości, miłość go wspiera i w końcu stapia się z miłością. Miłość jest podstawą ludzkiego życia.

"Sai Ram" 31/2001, s.61

* * *

Prawda jest Bogiem; miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości.

"Sai Ram" 34/2001, s. 27

* * *

Kochajcie nie oczekując wzajemności; kochajcie dla samej miłości; kochajcie, bo miłość jest waszą naturą.

"Sai Ram" 35/2002, s. 97

* * *

Wyrażajcie swą miłość służąc bliźnim.

"Sai Ram" 35/2002, s. 9

* * *

Miłość jest waszym najcenniejszym skarbem. Rozwijajcie ją w sobie i zawsze mówcie prawdę.

"Sai Ram" 36/2002, s. 9

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai