STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Prasanthi NilayamKRÓTKI ŻYCIORYS BHAGAWANA ŚRI SATHYA SAI BABY

Życie Bhagawana Baby, który urodził się 23 listopada 1926 r., jest konsekwentnym przejaw zjawiska: instrumenty muzyczne w Jego domu zaczynały same grać, a pod Jego dziecinnym łóżeczkiem znaleziono zwiniętą kobrę. Już jako mały szkrab identyfikował się ze wszystkimi żyjącymi istotami, miał odrazę do zabijania ptaków i zwierząt na pożywienie; odmawiał jedzenia mięsa. Już w wieku 4 lat był wrażliwy na ludzkie cierpienia i okazywał bezgraniczne współczucie będąc szczodrym w obdarowywaniu jałmużną. W wieku 8 lat organizował grupy swoich rówieśników, z którymi wyśpiewywał chwałę Pana i uczył ich bhadżanów, a jako że przejawiał talent poetycki, sam je układał i komponował.

Już we wczesnym wieku godna uwagi była Jego cudowna moc, która objawiała się jako rozdawanie "prasad"- słodyczy z pustej torby, przepowiadanie mających nastąpić wydarzeń, materializowanie przedmiotów znikąd itp. Krewni jego w obawie, że te nadzwyczajne moce są następstwem opanowania jego ciała przez jakieś złe duchy, próbowali różnych egzorcyzmów, w tym nawet tortur ciała, aby go od nich uwolnić. On jednak znosił to wszystko ze spokojem. Podczas tych prób oświadczył w końcu, że jest inkarnacją Sai Baby z Śirdi. W Puttaparthi, które leży na południu Indii nie słyszano o kimś takim jak Sai Baba z Śirdi, miejscowości położonej na północnym wschodzie Indii i oddalonej o blisko 1000 km.

W wieku 14 lat, 20 października 1940 r. oświadczył, że już nie należy do swej rodziny, że odrzucił maję (iluzję) i musi odejść do swych wielbicieli, którzy Go wzywają, aby rozpocząć boską misję. Wkrótce potem liczba gromadzących się wokół Niego wielbicieli ciągle wzrastała. Potem nastąpiła seria cudów, które czynił dla zadowolenia i pomyślności swych wielbicieli. Zrywał różne owoce z drzewa tamaryndowego (odtąd zwanego 'Kalpawriksza') rosnącego w pobliżu rzeki Czitrawathi, pomagał swym wielbicielom w różny sposób swoją wszechobecnością, uzdrawiał ich z nieuleczalnych chorób oraz materializował dla nich różne przedmioty jako wyraz swej łaski. Cuda tego rodzaju zdarzają się do dziś nie tylko w Indiach, ale także w innych częściach świata, wszędzie tam, gdzie ludzie szukający Boga, znajdują w Nim spełnienie swych poszukiwań.

W ciągu ostatnich lat Bhagawan Baba kładzie nacisk przede wszystkim na wykształcenie, bowiem jak twierdzi, wychowanie przyszłych pokoleń ma służyć wypełnieniu jego misji. Jego projekty odnośnie do bezpłatnej opieki zdrowotnej i darmowych leków w celu przyniesienia ulgi cierpiącym oraz rozwój rolnictwa dla poprawienia warunków życia biedniejszych warstw ludności wiejskiej zostały już zrealizowane. Zgodnie z boską wolą Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, czysta i zdatna do picia woda została doprowadzona rurociągiem o długości 2 250 km do 732 wiosek w regionie Anantapur, gasząc pragnienie tysięcy ludzi. Przedsięwzięcie to z setkami wież ciśnień i zbiorników kosztowało 200 milionów rupii. Ogromne to przedsięwzięcie, nie mające porównania w historii ludzkości, zostało zaprojektowane i zrealizowane w ciągu niespełna jednego roku. To monumentalne dzieło jest przykładem nieograniczonej dobroczynności Bhagawana Śri Sathya Sai Baby dla polepszenia warunków życia ludności zamieszkałej w odległych wioskach.


MISJA BHAGAWANA BABY

Bhagawan Baba nie zamierza wprowadzać nowego kultu religijnego. Głównym celem Jego misji jest:

 • pomóc człowiekowi (I) w uświadomieniu sobie przebywającej w nim boskości, by mógł zmierzać do osiągnięcia ostatecznego celu jakim jest połączenie z Bogiem, (II) wprowadzić do codziennego życia miłość Boga i doskonalenie się; i w wyniku tego (III) wypełniać życie radością, harmonią, pięknem, wdziękiem, ludzką doskonałością i trwałym szczęściem,

 • przekonać, że wszystkie relacje między ludźmi oparte są na zasadach pięciu wartości ludzkich: satja (prawda), dharma (właściwe postępowanie), prema (miłość), śanti (pokój) i ahimsa (niekrzywdzenie),

 • skłonić wielbicieli wyznających różne religie, aby stali się bardziej gorliwymi w swej wierze i wprowadzali w życie zasady swych religii przez zrozumienie jej właściwego ducha.

Głównymi środkami do osiągnięcia tego celu zalecanymi przez Bhagawana Babę są :
 • przestrzeganie czterech zasad, a mianowicie że:
  1. jest tylko JEDNA RELIGIA, religia miłości
  2. jest tylko JEDNA KASTA, kasta ludzkości
  3. jest tylko JEDEN JĘZYK, język serca
  4. jest tylko JEDEN BÓG, który jest wszechobecny

 • ciągłe pamiętanie o Bogu i postrzeganie wszystkich istot jako przejawienie boskości o różnych formach i kształtach,
 • podkreślanie podstawowej jedności wszystkich religii i umocnienie zrozumienia, że wszystkie religie oparte są na miłości,
 • postrzeganie każdej pracy jako służby poświęconej Bogu,
 • przyjęcia wobec wszystkich życiowych problemów postawy współczucia, pomocy, tolerancji i zrozumienia, jako wypływających z boskiej miłości,
 • opieranie wszelkiej działalności na boskiej miłości, wystrzeganiu się grzechu i wytrwałe przestrzeganie moralności
 • angażowanie się w rozwój duchowy oraz w działalność wychowawczą i służbę zarówno indywidualną jak i zbiorową w sposób organizowany, bez oczekiwania na materialne wynagrodzenie, lub głośno wyrażoną pochwałę, lecz jedynie jako środek, dzięki któremu można zyskać boską łaskę i miłość Boga.

Powrót do spisu treści          Strona poprzednia          Strona następna         


Copyright © 2001-2023 Stowarzyszenie Sathya Sai