STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

Organizacja Sathya Sai powołana została do życia w 1965 r., podczas obchodów 40. urodzin Sathya Sai Baby. Powstała w odpowiedzi na wyrażaną przez wielbicieli z różnych stron świata potrzebę stworzenia organizacyjnych ram dla ich wspólnych spotkań i praktyk duchowych, które pragną realizować po powrocie z Indii do swoich krajów. Choć ogólne założenia stanowiące fundament istnienia Organizacji Sathya Sai zostały sformułowane jeszcze w latach sześćdziesiątych, Sai Baba przy rozmaitych okazjach raz po raz przekazuje dodatkowe wskazówki dotyczące jej funkcjonowania. Na podstawie jego wypowiedzi stworzono Kartę Organizacji zawierającą m.in. Kodeks Postępowania oraz Dziesięć Zasad, czyli zalecenia Sai dla osób pragnących kroczyć wskazaną przezeń ścieżką duchową. Z czasem Organizacja objęła swym zasięgiem ponad 120 państw, w których aktualnie istnieje ponad 6000 grup i ośrodków Sai.

Celem istnienia Organizacji jest tworzenie środowiska, w którym aspiranci duchowi mogliby wspólnie studiować nauki Bhagawana Śri Sathya Sai Baby oraz mądrość pism objawionych różnych religii świata, a także - przez zaangażowanie w pracę gałęzi duchowej, edukacyjnej oraz służebnej - uczyć się realizować je w praktyce. Dla społeczeństwa - poprzez wzorowe, radosne i uduchowione życie swych członków - Organizacja Sai jest zachętą do postępowania w oparciu o prawdę, prawość, miłość, pokój i zasadę niekrzywdzenia. Dla indywidualnych wielbicieli stwarza sprzyjające warunki do odkrywania swej prawdziwej natury, czyli wewnętrznej boskości. Zaangażowanie w pracę w ramach Organizacji rozwija w człowieku świadomość wszechobecnego Boga nie jako odległego, nieczułego bytu, lecz jako żywej, realnej siły przejawiającej się w codziennym życiu. Dodatkowo wpaja wielbicielom wiarę w samego siebie i pomaga im wyzbywać się niższych instynktów, takich jak gniew, nienawiść, zazdrość, samolubstwo, małostkowość, żądza władzy, pragnienie sławy, bogactwa itd. Organizacja szerzy zainteresowanie praktyką powtarzania imienia Boga, medytacją, śpiewami wychwalającymi Boga, zgłębianiem nauk duchowych w kółkach studyjnych i innymi praktykami duchowymi. Za pomocą działalności edukacyjnej i służebnej oraz programów kulturalnych zachęca swych członków, aby stawali się żywymi przykładami głoszonych przez Sathya Sai Babę wartości. W ten sposób Organizacja Sai jest pozytywną siłą w procesie rozwoju jednostek, kraju oraz społeczeństwa.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai