STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Karta Organizacji

charakter, cele i metody ich realizacji    Kodeks Postępowania i Dziesięć Zasad
struktura Organizacji    zasady funkcjonowania


::Kodeks Postępowania i Dziesięć Zasad

Każdy członek Organizacji Sathya Sai musi podjąć praktykę duchową jako integralną część codziennego życia i przestrzegać poniższego Kodeksu Postępowania zobowiązującego go do:

1. Codziennej medytacji i modlitwy.
2. Uczestnictwa we wspólnych śpiewach i/lub modlitwie z członkami rodziny raz w tygodniu.
3. Troski o duchowe kształcenie swych dzieci przez umożliwienie im uczestnictwa w programach edukacyjnych dla dzieci prowadzonych przez Organizację Sai.
4. Obecności przynajmniej raz w miesiącu na spotkaniach duchowych prowadzonych przez Organizację.
5. Udziału w pracy społecznej i innych programach Organizacji.
6. Systematycznego studiowania literatury Sai.
7. Systematycznego ograniczania pragnień i wykorzystywania zgromadzonych tą drogą oszczędności dla dobra innych.
8. Zwracania się do każdego łagodnie i z miłością.
9. Unikania mówienia źle o innych, zwłaszcza podczas ich nieobecności.

Nieprzestrzeganie lub pogwałcenie Kodeksu Postępowania pozbawia członka Organizacji możliwości pełnienia w niej jakichkolwiek funkcji. W takim przypadku decyzją odpowiednich przełożonych w strukturze Organizacji osoba taka może zostać zwolniona ze sprawowanej przez nią funkcji i pozbawiona praw aktywnego członkostwa w Organizacji bez podania przyczyn.

Sathya Sai Baba wielokrotnie powtarza, że ogólnoświatowy ruch noszący jego imię winien rozwijać się w oparciu o uniwersalne założenia, które w najogólniejszym zarysie można by podsumować następująco:

1. Wiara w Boga i w to, że jest On jeden dla całej ludzkości niezależnie od tego, jakie imiona i formy przydają Mu różne religie świata.
2. Szczere i pełne oddania zaangażowanie w życie religijne w religii, w której się urodziliśmy lub którą sobie wybraliśmy, polegające na wypełnianiu jej nauk w swym codziennym życiu oraz przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych.
3. Okazywanie szacunku i zrozumienia wyznawcom wszystkich innych religii oparte na świadomości, że żadna religia nie propaguje wartości negatywnych, a wręcz przeciwnie - wszystkie stawiają przed swymi wyznawcami najwyższe ideały duchowe i zalecają życie zgodne z uniwersalnymi wartościami ludzkimi. 4. Niesienie bezinteresownej pomocy biednym, chorym i potrzebującym.
5. Kształtowanie swego życia w oparciu o prawdę, prawość, pokój, miłość i zasadę niekrzywdzenia.

W 1965 r. owe uniwersalne zasady zostały ujęte przez Sathya Sai Babę w Kodeks Postępowania obowiązujący członków Organizacji Sathya Sai. Dwadzieścia lat później, w 1985 r., podczas obchodów swoich 60. urodzin Sai Baba apelował o integrację społeczeństw świata opartą na najpełniejszym przejawie duchowego wymiaru człowieka, czyli na powstrzymaniu się od wzajemnego krzywdzenia i zadawania bólu jakimkolwiek istotom. Właśnie wtedy sformułował on Dziesięć Zasad, jakimi powinni w swym życiu kierować się nie tylko wielbiciele Sai, lecz wszyscy ludzie wierzący w Boga.

Zasady te brzmią następująco:

Dziesięć Zasad

1. Traktuj kraj, w którym się urodziłeś, jako święty. Bądź patriotą, ale nie nacjonalistą dyskryminującym inne narody.
2. Okazuj szacunek wszystkim religiom świata i ich wyznawcom.
3. Bądź przekonany, że wszyscy ludzie są braćmi. Kochaj wszystkich i traktuj ich jak braci i siostry.
4. Utrzymuj w czystości swój dom i otoczenie, zapewni to zdrowie i radość tobie oraz społeczeństwu.
5. Praktykuj dobroczynność, ale pamiętaj, że pieniądze nie zawsze stanowią najlepszy dar. Pomagaj biednym, chorym lub dotkniętym przez los stanąć na własnych nogach i dalej samodzielnie kroczyć przez życie. Zapewniaj im żywność, ubranie, schronienie i taką pomoc, która nie będzie ich uzależniać ani pobudzać w nich lenistwa.
6. Nie załatwiaj niczego za pomocą łapówek ani sam ich nie przyjmuj. Nie ulegaj korupcji.
7. Nie pozwól, aby kierowały tobą zawiść i zazdrość. Unikaj ciasnoty poglądów i dąż do poszerzania swego spojrzenia na świat. Bądź wyrozumiały, tolerancyjny i traktuj wszystkich jednakowo.
8. Nie bądź ciężarem dla innych i nie uzależniaj się od ich pomocy. Bądź samowystarczalny i wykonuj jak najwięcej sam. Nawet jeśli jesteś zamożny i masz służących, powinieneś wykonywać pracę dla społeczeństwa osobiście.
9. Zawsze kieruj się miłością do Boga. Odczuwaj wstręt do grzechu - do wszelkich działań, które mogą okazać się krzywdzące nie tylko dla ciebie, ale i dla innych.
10. Nigdy nie łam prawa; przestrzegaj je w duchu, słowach i czynach. Bądź przykładnym obywatelem.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai