STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Karta Organizacji

charakter, cele i metody ich realizacji    Kodeks Postępowania i Dziesięć Zasad
struktura Organizacji    zasady funkcjonowania


::Struktura Organizacji

Siedzibą główną Organizacji jest Prasanthi Nilayam w Indiach, gdzie mieści się wybierana przez Sathya Sai Babę Rada Centralna Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, w obrębie której funkcjonuje Główne Biuro Organizacji.
W skład Głównego Biura Organizacji wchodzą przewodniczący d.s. Indii oraz przewodniczący d.s. międzynarodowych. Członkowie Rady Centralnej jak również Głównego Biura podlegają bezpośrednio Sathya Sai.
Ze względu na międzynarodowy charakter Organizacji dokonano administracyjnego podziału świata na dziewięć stref, z których każda obejmuje kilka regionów:

Strefa 1:
Region 11 - Stany Zjednoczone, Izrael
Region 12 - Indie Zachodnie
Region 13 - Kanada

Strefa 2: Ameryka Łacińska i Puerto Rico
Region 21 (Belize, Kostaryka, Kuba, Republika Dominikany, Salwador, Gwatemala, Gujana Francuska, Haiti, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Puerto Rico)
Region 22 (Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela)
Region 23 (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Paragwaj, Urugwaj)

Strefa 3: Australia i Papua Nowa Gwinea
Strefa 3: Nowa Zelandia, Fidżi i Wyspy Pacyfiku, Filipiny, Nepal. Bhutan
Strefa 3: Sri Lanka

Strefa 4: Daleki Wschód (południowy)
Strefa 4: Daleki Wschód (środkowy)

Strefa 5: Daleki Wschód (północny)

Strefa 6:
Region 61 Europa Południowa (Chorwacja, Francja, Włochy, Malta, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria)
Region 62 Europa Południowa (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Grecja, Macedonia, Montenegro, Rumunia.

Strefa 7: Europa Północna
Region 71 (Austria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry)
Region 72 (Belgia, Dania, Grenlandia, Islandia, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja)
Region 73 (Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska)

Strefa 8: Europa Wschodnia i kraje "rosyjskojęzyczne"

Strefa 9: Wielka Brytania, Irlandia, Afryka, Bliski Wschód
Region 91 (Wielka Brytania, Irlandia)
Region 92 (Afryka Południowa, Botswana, Mauritius, Seszele)
Region 93 (Centralna i Północna Afryka oraz Mauritius)
Region 94 (Bliski Wschód i Zatoka Perska)

Na czele każdej ze stref stoi koordynator strefy, któremu podlegają koordynatorzy regionów.
Koordynatorom regionów podlegają struktury Organizacji w krajach regionu.
Organami kierującymi pracą na poziomie kraju są Rada Centralna (powoływana w kraju, w którym istnieje dziesięć lub więcej ośrodków Sathya Sai) lub Komitet Koordynacyjny (powoływany w kraju, w którym istnieje mniej niż dziesięć ośrodków, ale co najmniej trzy ośrodki lub grupy Sathya Sai).
Członkami Rady Centralnej/Komitetu Koordynacyjnego są liderzy ośrodków Sathya Sai w danym kraju oraz przedstawiciele grup (po jednym przedstawicielu na każde trzy grupy).
Wszelkie decyzje dokonują się przez consensus członków Rady Centralnej/Komitetu Koordynacyjnego, którzy jednomyślnie wyłaniają spośród siebie przewodniczącego oraz koordynatorów gałęzi duchowej, edukacyjnej, służebnej oraz młodzieżowej.
Do obowiązków Rady Centralnej/Komitetu Koordynacyjnego należy między innymi udzielanie wsparcia w tworzeniu nowych ośrodków i grup afiliowanych przy międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, wspieranie oraz nadzorowanie wszelkiej działalności organizacyjnej ośrodków/grup istniejących na obszarze ich jurysdykcji, jak też zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy nimi a koordynatorem regionu.
Rada Centralna/Komitet Koordynacyjny są również odpowiedzialne za proces tłumaczenia i wydawania w kraju książek, taśm audio i wideo, płyt kompaktowych itp. poświęconych Sathya Sai oraz za nadzorowanie, w ramach struktury Organizacji lub za jej pośrednictwem, ich sprzedaży z zachowaniem minimalnych kosztów i minimalnej marży.
Podstawowym poziomem funkcjonowania Organizacji są grupy i ośrodki działające na poziomie lokalnym.

Struktura administracyjna Organizacji Sathya Sai wygląda zatem następująco:

Centralna Rada międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (Prasanthi Nilayam)

Główne Biuro Organizacji (Prasanthi Nilayam)

Strefy (1-9)

Regiony

Rady Centralne lub Komitety Koordynacyjne w poszczególnych krajach

Ośrodki lub grupy Sathya Sai w poszczególnych miejscowościach

Gałęzie (duchowa, służebna, edukacyjna) obejmujące obszary pracy ośrodka/grupy

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai