STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

Liczba poświęconych Sathya Sai Babie książek jest trudna do ustalenia, bowiem każdego roku powstają nowe. "Klasyczny" już zbiór obejmowałby na pewno ponad sto tytułów. Gdyby pokusić się o próbę klasyfikacji literatury Sai, należałoby wyróżnić jej trzy główne kategorie: książki napisane przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę (seria Wahini), książki będące zapisem jego dyskursów i wystąpień (serie Sathya Sai Speaks oraz Summer Showers) oraz książki o nim i jego naukach.

Pierwsza kategoria obejmuje 16 pozycji poświęconych różnym tematom duchowym. Powstawały one w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Każda z nich napisana została przez Sathya Sai Babę w języku telugu jako cykl artykułów do wydawanego w aszramie miesięcznika Sanathana Sarathi. Z czasem powiązane tematycznie artykuły zebrano i wydano w formie książkowej i w ten sposób narodziła się seria książek zwanych Wahini.

Kategoria druga co roku powiększa się o jedną lub dwie pozycje i do 2005 r. obejmowała 36 tomów Sathya Sai Speaks oraz 14 tomów Summer Showers. Książki te są dokładnymi zapisami wystąpień Sathya Sai Baby z różnych lat - zwykle jeden tom obejmuje dyskursy z jednego roku. W kategorii tej mieszczą się również kompilacje powiązanych tematycznie dyskursów Sai Baby z różnych lat. Są to między innymi mowy wygłaszane z okazji różnorodnych świąt (np. Dasara, Mahaśiwaratri itp.), podczas organizowanych w Prasanthi Nilayam konferencji (np. młodzieży, nauczycieli i in.) lub na określony temat (Bhagawadgita, służba społeczeństwu, edukacja itd.).

Trzecia kategoria obejmuje niezmiernie szeroką gamę publikacji: od pozycji poświęconych wyłącznie Sathya Sai Babie i jego życiu (np. seria Sathyam Sivam Sundaram), jego wypowiedziom na określone tematy (np. Sadhana - The Inward Path), jednej z jego nauk lub zalecanych przezeń praktyk (np. Namasmarana), aż po książki będące zapisem osobistych doświadczeń z nim oraz tego, jak ich autorzy rozumieją przesłanie Sai (np. Mój Baba i ja Johna Hislopa).

Wszystkie przedsięwzięcia Sathya Sai (utrzymanie szkół, aszramu, szpitali, lotniska itd.), a także prowadzona przez aszram działalność wydawnicza, finansowane są przez administrowaną przez Narodowy Bank Indii fundację zwaną Sri Sathya Sai Books and Publications Trust. Działalność wydawnicza w Prasanthi Nilayam prowadzona jest niemal od początku istnienia aszramu. Fundacja SSSBPT jest właścicielem praw autorskich do wszystkich publikacji mieszczących się w pierwszych dwóch z wyżej wymienionych kategorii. Nierzadko dysponuje także wyłącznymi lub ograniczonymi (np. wyłącznie na Indie) prawami autorskimi na książki mieszczące się w trzeciej kategorii. Zgodnie z zaleceniem Sathya Sai Baby, że na wiedzy, szczególnie duchowej, nie powinno się zarabiać, wydawane przez SSSBPT pozycje produkowane są możliwie najtaniej i sprzedawane niemalże po kosztach. Aby zapewnić takie samo podejście do produkcji i rozpowszechniania literatury Sai w różnych krajach świata, prawa autorskie na tłumaczenie i wydawanie książek będących własnością SSSBPT - oprócz pozwoleń na wykorzystanie ich fragmentów - przyznawane są wyłącznie dla Organizacji, bezterminowo, bezpłatnie, lecz pod warunkiem zachowania wysokiej merytorycznej jakości przekładu. Także i w Polsce większość prac związanych z tłumaczeniem, składem, drukiem i kolportażem literatury Sai wykonywana jest przez wielbicieli bezinteresownie.

Jak wynika z powyższego, publikacje Stowarzyszenia Sathya Sai - oferta Księgarni Wysyłkowej Organizacji Sathya Sai w Polsce - obejmują w zdecydowanej większości książki, do których prawa autorskie przyznawane są przez fundację SSSBPT.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai