STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP::Potrójny awatar

***   Śirdi Sai Baba   Prema Sai Baba     przepowiednie o Sai Babie


::Przepowiednie o Sai Babie

Sanskrycki wyraz awatar oznacza "zstąpienie (światłości)" i jest używany w odniesieniu do istot cielesnych, przez które przejawia się cząstka lub pełnia Boga. Wyrazu awatar w tym pierwszym znaczeniu moglibyśmy więc używać w stosunku do każdej formy życia (bo wszystko, co istnieje, jest przejawem Boga), a szczególnie do człowieka, natomiast w tym drugim - jedynie do kilku wyjątkowych istot. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba stwierdził, że purna-awatarami (istotami przejawiającymi pełnię Boga) w ostatnim okresie istnienia ziemi byli Rama (20 tys. lat temu), Kriszna (5 tys. lat temu), a obecnie Sai Baba.

Obecny awatar Sai jest wyjątkowy z trzech względów.
  Po pierwsze, z uwagi na to, że nigdy w historii żaden awatar nie objawił się całemu światu i nie był dostępny dla mas w ten sposób, w jaki czyni to Sai. O boskości Ramy wiedzieli tylko nieliczni mędrcy, garstka jego najbliższych towarzyszy i niektórzy obywatele królestwa, którym władał. Także boskość Kriszny znana była nielicznym. To samo dotyczyło Buddy i Jezusa. O ile Budda objawiał się ludziom jako człowiek oświecony, wzór, jaki każdy może osiągnąć, to Jezus przedstawiał siebie jako Syna Bożego. W obu przypadkach niewielu ludzi doświadczyło osobistego kontaktu z nimi.
  Po drugie, z uwagi na to, że przejawi się w trzech kolejnych ciałach, jako Śirdi Sai Baba, Sathya Sai Baba i Prema Sai Baba. Sathya Sai Baba jest więc środkową inkarnacją i na okres jego życia przypada wykonanie głównych zadań w misji, dla której awatar Sai zstąpił na ziemię.
  Po trzecie, z uwagi na to, że jest nam współczesny, że każdy może do niego pojechać i go zobaczyć i że pozostanie on jeszcze w swoim ciele przez ponad 20 lat.

Kiedy Bóg przyjmuje ciało fizyczne i jako awatar na określony czas zstępuje między ludzi dla wykonania jakiegoś zadania, jego wpływ nie jest ograniczony do kraju, w którym się rodzi, ani religii, w otoczeniu której wzrasta. Przekracza bariery języka, systemów filozoficznych, politycznych i religijnych obejmując całą ludzkość. Zstąpienie Boga służy bowiem duchowemu odrodzeniu każdego człowieka niezależnie od tego, z jakiej rasy, kultury czy religii się wywodzi. Współczesnemu człowiekowi wychowanemu w kulcie nauki i logiki, trudno jest zaakceptować fakt, że cielesne zstąpienie Boga na ziemię jest w ogóle możliwe. Jeżeli jednak przyjąć, że Bóg naprawdę jest wszechmogący i wszechwiedzący, nie da się zaprzeczyć, iż może też stworzyć dla siebie ludzką postać, a przybrawszy ją poruszać się między śmiertelnikami, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jego wielbiciele niezachwianie wierzą, iż Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest boską inkarnacją owej najwyższej mocy, do której od tysiącleci w świątyniach różnych religii modlili się święci, mędrcy i zwykli ludzie. Według słów Bhagawana, jego przybycie na ziemię służyć ma:
- przywróceniu w społeczeństwach świata standardów moralnego życia,
- załagodzeniu konfliktów targających ludzkością i uwolnieniu jej od nienawiści,
- pocieszeniu, prowadzeniu i ochronie ludzi dobrych i bogobojnych, którzy cierpią z rąk niegodziwców,
- objawieniu prawdziwego boskiego orędzia zawartego we wszystkich świętych pismach ludzkości, orędzia, które zostało wypaczone przez upływ czasu i niewłaściwe interpretacje,
- uwolnieniu ziemi od dominacji zła oraz
- spełnieniu danej w odległej przeszłości obietnicy, według której Bóg będzie zstępował między swoje dzieci jako obrońca i zbawiciel w ciężkich lub mrocznych okresach ludzkiej historii.

Sathya Sai Baba oświadczył, iż przyszedł na ziemię, aby głosić prawdę przez orędzie miłości. Miłość jest jego językiem, orędziem, darem i naturą. Sai Baba jest ucieleśnieniem miłości. Jego przyjście zapowiadano w proroctwach różnych religii, odczuli je także oświeceni mędrcy. W 1926 r., w dniu swych 54. urodzin indyjski święty Śri Aurobindo powiedział zgromadzonym w aśramie w Pondicherry praktykantom: "Celem naszej jogi jest sprowadzenie na ziemię najwyższej świadomości, by przejawiła się ona pod postacią żywej, cielesnej istoty wypełnionej od stóp do głów boskim balsamem duchowego uniwersalizmu.". Niespełna trzy miesiące później, 23 listopada 1926 r., w dniu narodzin Sathya Sai Baby, Śri Aurobindo stwierdził: "Dziś narodził się Bóg". W aśramie zawieszono wszystkie zajęcia, a następnego dnia uczniowie zostali wezwani do wielkiej hali, aby przyjąć z rąk mistrza ostatnie błogosławieństwo. Jego misja skończyła się i postanowił on na zawsze wycofać się ze świata. Bóg zstąpił na ziemię.

Szczegółowe proroctwo o przyjściu Bhagawana Sathya Sai Baby znaleźć także można w jednej ze świętych ksiąg islamu w rozdziale XIV szesnastego tomu księgi "Bihar al-Anvar"*. Rozdział ten zawiera opis postaci Zbawiciela, którego przyjście zapowiedział swym wiernym prorok Mahomet. Na pytania uczniów, czy to on będzie Nauczycielem Świata, prorok zaprzeczył i powiedział, że pod koniec czternastego stulecia istnienia islamu Bóg ześle na świat Superbyt (Najwyższą Istotę), którą Mahomet nazwał Hazrat Mahdi (co oznacza "Przywódca"). Istota ta będzie dysponować mocą większą niż wszyscy prorocy przed nim. Mahomet zapowiedział też swym wiernym, iż muzułmanie w owym czasie upadną tak nisko, że najpierw odnajdą go chrześcijanie, wyznawcy innych religii i zaledwie garstka wyznawców islamu. Reszta świata islamskiego przebudzi się na obecność Nauczyciela Świata dopiero na dziewięć lat przed jego odejściem. Mahomet szczegółowo opisał znamiona i cechy, po których będzie można rozpoznać Nauczyciela i wszystkie one spełniają się w osobie Sathya Sai Baby:
1. Nie będzie miał brody, będzie gładko wygolony.
2. Będzie miał gęstą koronę włosów.
3. Będzie miał mały nos z garbkiem u nasady.
4. Będzie miał odstęp między przednimi zębami.
5. Na policzku będzie miał znamię.
6. Jego czoło będzie szerokie i wklęsłe.
7. Jego odzież będzie jak płomień.
8. Będzie nosił dwa okrycia (tj. bieliznę osobistą i wierzchnią szatę - przyp. P.M.)
9. Jego twarz będzie niekiedy jak miód, niekiedy jak złoto, raz będzie bardzo ciemna, a innym znów razem będzie świecić jak księżyc w pełni. Twarz ta będzie emanowała takim światłem, że jej ciemny kolor będzie prawie niezauważalny.
10. Będzie miał czarne oczy, szlachetne i łagodne rysy twarzy i będzie się wciąż uśmiechał.
11. Będzie niedużego wzrostu i będzie miał okrągły brzuch.
12. Jego nogi będą jak nogi młodej dziewczyny.
13. W Jego sercu od dzieciństwa zawarte będą wszelkie prawdy wszystkich religii.
14. Będzie znał wszystkie nauki i będzie miał całą wiedzę świata od początku jego istnienia.
15. On będzie dawał wam wszystko to, o co (uprzednio) poprosicie Boga.
16. U jego stóp znajdą się wszystkie skarby świata.
17. Będzie rozdawał podarki o niewielkiej wadze.
18. Jego wierni będą zbierać się pod wielkim drzewem.
19. Wielu z nich będzie miało na czołach kropki.
20. On będzie chodził między nimi i dotykał ich głów.
21. Każdy, kto będzie na niego patrzył, będzie szczęśliwy, nie tylko ludzie, ale i bezcielesne dusze.
22. Jego wierni będą wyciągać szyje, by go zobaczyć.
23. Wieść o jego pojawieniu się będzie rozchodzić się jeszcze przed jego pełnoletnością.
24. Będzie łączył w sobie wszystkie cechy proroków razem wziętych.
25. Ptaki będą radośnie krążyć wokół jego głowy.
26. Będzie krewnym dla każdego człowieka i będzie wiedział wszystko o każdym, kto do niego przyjedzie.
27. Każdego ranka i wieczora będzie rozdawał przyjezdnym wino mądrości.
28. Będzie kroczył drogą prawości i będzie skupiał wokół siebie poszukiwaczy Boga.
29. Będzie przystanią dla porzuconych.
30. Nie ogłosi nowej religii.
31. W jego rządach nie będzie najmniejszego śladu dyktatury.
32. Przyjdzie po to, by wszystkie religie podnieść na ten sam piedestał chwały i będzie je uważał za jedno.
33. Będzie leczył wszelkie choroby.
34. Będzie waszym doradcą.
35. Będzie posiadał absolutną mądrość wszystkich proroków.
36. Jego panowanie rozpocznie się od ludzi Wschodu.
37. Będzie sławny, a jego sztandar zostanie poniesiony na cały świat.
38. Przed jego domem będą zbierać się ludzie z całego świata niesieni z wszystkich stron jak obłoki i padający u jego stóp jak krople deszczu.
39. Każdy, kto się do niego zbliży, znajdzie w nim ocean błogości.
40. Będzie posiadał wszelką utraconą wiedzę.
41. Będzie żył na świecie 95 lat.
42. Będzie tak drobny, że chciałoby się go wziąć na ręce.
43. W jego otoczeniu zwierzęta będą bezpieczne, będą chodzić razem z ludźmi i nikt nie uczyni im krzywdy.
44. Ludzie będą zjeżdżać się do niego z czterech stron świata.
45. On sam wybierze osoby, które staną się mu bliskie.
46. Będzie nosił znamiona boskości jak specjalny przedstawiciel Najwyższego.
47. Poprzez jego osobę Bóg będzie promieniował pełnią swego blasku.
48. Przedmioty wytworzone w jego ciele będą pojawiać się przez usta. 49. Dobra nowina o jego obecności będzie rozchodzić się także wśród niematerialnych duchów. 50. W owym czasie będzie dochodziło do strasznych trzęsień ziemi, a ludzie będą umierać bez powodu.
51. Ten, kto go pozna, będzie zupełnie bezpieczny, jak gdyby znalazł ochronę korony wielkiego drzewa.
52. Ostatnim jego "Ja" będzie Jezus.

(W teologii islamskiej mówi się, że Hazrat Mahdi będzie poprzedzał przyjście Hazrata Messiha. Chrześcijanie mówią o tym jako o ponownym przyjściu Jezusa, a wielbiciele Sai - jako o przyjściu Prema Sai Baby.).


* Zaczerpnięte z www.vinica.ua/~sss/prophecy.htm i fragmentów artykułów Peggy Mason.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai