STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP


:: Święta

powrót do Święta
Bóg jako guru i przewodnik


Koncert symfoniczny z okazji Guru Purnima, lipiec 2005 r.

Od niepamiętnych czasów w religiach, kulturach i w tradycjach duchowych istnieje głęboka tęsknota i szacunek dla nauczyciela/przewodnika, który prowadzi człowieka przez wielką przygodę zwaną życiem. Świadczy o tym życie świętych osób i święte pisma. Od najmłodszych lat Sathya Sai Baba przystąpił do swojej roli nauczyciela duchowego, sprowadzając wszystkich na drogę dobra i pobożności na własnym przykładzie i dzięki świeckim inicjatywom, wzywającym do odnowy i równości, takim jak grupa bhadżanowa Pandhari (chór dziecięcy) oraz teatr uliczny oparty na opowieściach ze świętych ksiąg lub bieżących sprawach społecznych. W październiku 1940 roku Sathya Sai Baba ogłosił swoją misję, a pierwsze przesłanie awatara tej ery było następujące: Manasa bhadżare guru czaranam, dustara bhawa sagara taranam... - Umyśle, znajdź schronienie u stóp guru; on poprowadzi cię przez ocean nazywany życiem.

Guru Purnima obchodzi się w miesiącu księżycowym Aszad (lipiec) w czasie pełni księżyca (Purnima), w dzień poświęcony guru (nauczycielowi duchowemu). Jednak Bhagawan Sathya Sai Baba oficjalnie przywrócił tę starożytną tradycję oddawania czci guru w 1956 roku w postaci ważnego święta duchowego uroczyście obchodzonego przez wszystkich aspirantów. Guru Purnima to dzień poświęcony: a) wspominaniu guru z wdzięcznością, b) rozważaniu nauk guru i c) podejmowaniu postanowienia o wprowadzaniu jego nauk do codziennej praktyki. Oto kilka wyjątków z dyskursów z okazji Guru Purnima wygłoszonych przez Sathya Sai Babę do pojedynczych osób i grup studyjnych.

Znaczenie Guru Purnima

Księżyc jest przewodnim bóstwem umysłu. Dzisiaj jest Purnima (dzień pełni księżyca). Co znaczy Purnima? Purnima znaczy zatoczenie pełnego koła i powrót do punktu wyjścia. Półkole symbolizuje życie doczesne; przypomina literę C. Przyrównuje się ją do nauki, która jest wiedzą niepełną. Pełne koło, którego symbolem jest księżyc, wskazuje stan umysłu, gdy jest on pełen miłości. Dzisiaj obchodzimy Guru Purnima. 'Gu' znaczy ciemność, a 'ru' - rozproszenie. 'Guru' znaczy ten, kto rozprasza ciemność. Guru Purnima to dzień, w którym człowiek obchodzi rozproszenie ciemności ignorancji w umyśle. Dlatego ludzie powinni napełniać umysły uniwersalną zasadą miłości. Aby doświadczyć pełni miłości, musicie całkowicie wypełnić serca miłością. Taki będzie skutek pełnego oddania.

Sathya Sai Speaks, tom 27, rozdz. 21; z dyskursu wygłoszonego 22.07.1994 r.


Jakie jest znaczenie Guru Purnima? Guru jest tym, który oświetla drogę do boskości. Purnima oznacza chłodną pełnię księżyca. Księżyc w pełni symbolizuje całkowitą iluminację umysłu i czystość. Jeśli w umyśle będzie nawet ślad skazy, doprowadzi on do ciemności. Nie obdarzy was pełną błogością.

Ucieleśnienia miłości! Niech wasz umysł napełni się blaskiem boskiej miłości. Zdobywanie jedynie książkowej wiedzy jest bezwartościowe. To, czego się nauczyliście, to jedynie cząstka pełnej wiedzy. Jednak jesteście z tego dumni. Wasza doczesna edukacja jest nieistotna w porównaniu z boską mądrością. Nie osiągniecie Boga ze swoją edukacją, siłą i bogactwem. Można Go osiągnąć tylko i wyłącznie przez miłość. Doświadczycie Go tylko wtedy, gdy rozwiniecie miłość. Oddanie oznacza miłość do Boga z całego serca.

Sathya Sai Speaks, tom 35, rozdz. 13; z dyskursu wygłoszonego 24.07.2002 r.


Dzisiaj zebrały się was tu tysiące, ponieważ jest Guru Purnima (dzień pełni księżyca poświęcony guru). W pełni wartościowy guru musi ułatwić widzenie jedności bez rozdźwięków i podziałów, jakie w umyśle człowieka tworzy poczucie 'moje' i 'twoje'. Takim guru był mędrzec Wjasa. Dzisiejszy dzień jest także nazywany Wjasa Purnimą - dniem, w którym ludzkość okazuje mu wdzięczność, na jaką zasługuje. 'Wjaso Narajano Harih' - Wjasa to Pan Narajana, Hari. Narajana, Bóg we własnej osobie, przyszedł jako człowiek imieniem Wjasa, aby skodyfikować Wedy i uczyć człowieka drogi ku Bogu. Sprawił, że droga ta stała się prosta i łatwa.

Mędrzec Wjasa współczuł człowiekowi, który uwikłał się w spiralę nakazów i zakazów, sukcesów i porażek, pragnień i zwątpień. Wskazał wiele praktyk, które prowadzą człowieka prosto do realizacji. Realizacja polega na wyeliminowaniu skłonności zwierzęcych ukrytych w człowieku i osiągnięciu boskości, która jest jego esencją.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 27; z dyskursu wygłoszonego 9.07.1979 r.


Kim jest guru?

Pierwszym guru jest matka. Jej przykład, rada i jej napomnienia oddziałują na człowieka najgłębiej i najdłużej. Drugim guru jest ojciec, którego dziecko podziwia za siłę i wiedzę, a którego się boi za kary, jakie na nie nakłada. Kolejnym guru jest nauczyciel, który prowadzi je i jest jego przewodnikiem w labiryncie światowej wiedzy. Jednak tylko guru (nauczyciel duchowy) może otworzyć wewnętrzne oko i oczyścić wewnętrzne instrumenty intuicji. On nakłania was do pytania siebie: "Deham?" - czy jestem tym ciałem, czy to ciało jest tylko pojazdem, którego używam?, i do odkrycia odpowiedzi: "Naham" - nie jestem tym ciałem. Później proces dociekania zaczyna sięgać w głąb natury Ja: "Koham?" - zatem kim jestem?, i odpowiedź ujawnia się w oczyszczonej świadomości jako "Soham" - jestem Nim, jestem iskrą chwały, jestem boskością.

Sathya Sai Speaks, tom 11, rozdz. 44; z dyskursu wygłoszonego 26.07.1972 r.


Dzisiejszy dzień jest przeznaczony na oddawanie czci guru. Kim jest guru? Jak osoba, która nie osiągnęła celu, może was do niego prowadzić? Jeśli guru sam kroczy w ciemności, jak może oświetlić wam drogę? Większość guru, którzy twierdzą, że prowadzą, nie jest do końca pewna drogi, jaką wybrała, ani w pełni przekonana o jej słuszności. 'Gu' znaczy ciemność lub ignorancja; 'ru' to usuwanie ciemności. Zatem guru musi znać proces usuwania ludzkiej ignorancji. Jak może go przeprowadzić u kogoś, jeśli nie przeprowadził go u siebie? Ślepiec nie może prowadzić ślepca.

Guru ma też inne znaczenie. 'Gu' oznacza gunatitę (wykraczającego poza trzy pasma energii, z których zbudowany jest kosmos), a 'ru' wskazuje na ruparahitę (pozbawionego określonej formy). Otóż ani jeden śmiertelnik nie przekroczył guny (cechy) i rupy (formy). Można powiedzieć, że tylko Bóg nie ulega ich wpływowi. Bóg jest guru, mieszka bezpośrednio w twoim sercu, gotowy cię prowadzić i oświecić. Jest wszechwiedzący, wszechmocny i wszechobecny.

Sathya Sai Speaks, tom 12, rozdz. 42; z dyskursu wygłoszonego w lipcu 1974 r.


Znaki i cechy prawdziwego guru

Ucieleśnienia boskiej miłości! Dzisiaj jest dzień Guru Purnima. Jakie jest jego wewnętrzne znaczenie? Jest tylko jeden guru - Bóg. Dopóki sądzisz, że jesteś zwykłą istotą ludzką, możesz uważać się za ucznia. Jednak gdy uświadomisz sobie, że jesteś ucieleśnieniem atmy, staniesz się swoim guru. W pogoni za guru i nauczycielami, ludzie dają się zwieść i zapominają o brahmanie. Szukaj schronienia w sobie. Rozpoznaj swoją rzeczywistość. To jest właściwa droga. To jest sposób oddawania czci guru.

Sathya Sai Speaks, tom 24, rozdz. 21; z dyskursu wygłoszonego 26.07.1991 r.


Prawdziwym guru jest ten, kto nie ma ego, czyli egoizmu i kto potrafi wznieść ucznia do swojego poziomu. Zakładanie szafranowej szaty, wypowiadanie kilku mantr (świętych formuł) i objaśnianie paru tekstów to znaki wielu guru w dzisiejszych czasach. Znakiem prawdziwego guru jest wielkoduszność, całkowita bezinteresowność, czystość życia, wolność od zachłanności, brak zazdrości i spokój w zachowaniu wobec każdego. Wolność od zazdrości to niezbędna cecha u guru lub ucznia, ponieważ jest ona podstawową przyczyną wielu niegodziwości.

Zadaniem guru jest prowadzić ucznia na drodze do Boga. Guru musi wskazać uczniowi prawdziwy cel, do realizacji którego musi on wykorzystać każdy ze swoich narządów zmysłów - oczy, język i części ciała. Do poznawania i doświadczania Boga należy używać wszystkich zmysłów.

Sathya Sai Speaks, tom 17, rozdz. 14; z dyskursu wygłoszonego 13.07.1984 r.


Bóg jest jedynym guru

W czasie Guru Purnima wykonujesz różne pudże dla różnych osób i marnujesz życie. Jest tylko jeden guru. Jest nim Bóg. Ten guru jest w tobie. Szukasz guru po całym świecie. Twoje guny (cechy) są w tobie w postaci Brahmy, Wisznu i Maheśwary (trójcy) i potrafią cię ochronić, wznieść cię do wyższego poziomu albo doprowadzić do upadku. Jeśli będziesz postępował w sposób prawy i podążał drogą prawości, one ochronią cię swoją wisznutwą (boską mocą).

Grzech i Bóg nie istnieją oddzielnie. Nasze czyny i myśli przyjmują postać grzechu lub zasługi w zależności od okoliczności. Królewską drogą do szczęścia i do usunięcia smutku jest podjęcie walki. Jest tylko jedna esencja wszystkich wyznań, wszystkich nauk i dróg duchowych - jest to miłość. Rozwijaj tę boską miłość. Nade wszystko, bez względu na twoje trudności i cierpienia, jakich musisz zaznać, nigdy nie odwracaj się od Boga. Bóg jest jeden.

Sathya Sai Speaks, tom 21, rozdz. 21; z dyskursu wygłoszonego 29.07.1988 r.Sathya Sai Baba jako guru i przewodnik

Przesłanie na Guru Purnima - "Bóg jest"

W święto Guru Purnima nie zamierzam wam dawać ani asztakszari (ośmiosylabowej) ani pańczakszari (pięciosylabowej) mantry, opartej na imieniu określonego bóstwa. Nie zachęcam was też do studiowania Upaniszad, Gity ani Brahmasutr. Istnieje proste pięciosylabowe twierdzenie w telugu "Dewudu unnadu" ("God is", "Bóg jest"). Niech stanie się ono waszym kołem ratunkowym. Jeśli będziecie je recytować, myśleć o nim, postępować zgodnie z nim i przekazywać je innym zanurzając się w błogości tego doświadczenia, przyczynicie się wydatnie do pomyślności świata. (Swami wyrecytował poemat o wspaniałości boskiego stworzenia, aby dowieść "Dewudu unnadu").

Uznajcie tę mantrę "Bóg jest" za przesłanie tegorocznego święta Guru Purnima, powtarzajcie ją w każdych okolicznościach i miejscach z pełnym przekonaniem i siłą. Świat może stać się ziemskim rajem, jeśli umocnicie w sobie wiarę w Boga i będziecie ją udowadniać czynami. Musicie mieć odwagę i determinację, aby poradzić sobie ze wszystkimi problemami i trudnościami. Przekazując tę mantrę, możecie szerzyć wśród ludzi miłość do Boga i lęk przed grzechem. Mantra "Bóg jest" może okazać się potężniejsza od mantry opartej na imieniu bóstwa. Co więcej, zwykłe powtarzanie mantry przynosi niewiele korzyści. Większa od mocy mantry czy jantry jest potęga czystego serca (czitta śuddhi). Wasza wiara musi wypływać z serca, które jest siedzibą Boga.

Sathya Sai Speaks, tom 19, rozdz. 14; z dyskursu wygłoszonego 21.07.1986 r.


(dk is)
Źródło:
www.sathyasai.org/events/festival/2016/Guru-Poornima

Źródła:

Sathya Sai Speaks V27:Ch21, Divine Discourse July 22, 1994
Sathya Sai Speaks V35:Ch13, Divine Discourse July 24, 2002
Sathya Sai Speaks V14:Ch27, Divine Discourse July 9, 1979
Sathya Sai Speaks V11:Ch44, Divine Discourse July 26, 1972
Sathya Sai Speaks V12:Ch42, Divine Discourse July 1974
Sathya Sai Speaks V24:Ch21, Divine Discourse July 26, 1991
Sathya Sai Speaks V17:Ch14, Divine Discourse July 13, 1984
Sathya Sai Speaks V21:Ch21, Divine Discourse July 29, 1988
Sathya Sai Speaks V19:Ch14, Divine Discourse July 21, 1986

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai