STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest dla niektórych wielkim duchowym nauczycielem, dla innych zaś świętym, natchnionym przez Boga prorokiem, reformatorem lub modelowym społecznikiem. Choć każde z tych określeń znajduje pełne uzasadnienie w jego życiu i orędziu, wielbiciele uważają go za istotę znacznie przerastającą połączone kompetencje wszystkich tych ról. Od ponad sześćdziesięciu lat miliony osób na całym świecie doświadczają rozmaitych przejawów jego mocy i mądrości. Ludzie różnych kultur, ras i religii uznają jego sprawczą rolę w kształtowaniu okoliczności swego życia, dostrzegają praktyczny wymiar, uniwersalizm i czystość jego ponadreligijnego, duchowego przesłania oraz doświadczają wewnętrznego kontaktu z nim w snach, wizjach, modlitwie i medytacji. Dla swych wielbicieli pochodzących niemalże ze wszystkich krajów świata Sai Baba jest awatarem. W sanskrycie termin ten oznacza "zstąpienie światłości" i jest używany w odniesieniu do boskich istot takich jak Kriszna, Rama, Budda czy Jezus. Sathya Sai Baba uznawany jest przez swych wielbicieli za istotę będącą przejawem tej samej, odwiecznej boskiej mocy, która także współcześnie przyoblekła ludzkie ciało, aby zstąpić na ziemię i uratować ludzkość od moralnego upadku. Jego przybycie jest odpowiedzią na modlitwy wyznawców wszystkich religii o powrót lub zstąpienie Boga, który uratowałby świat przed katastrofą i przywrócił rządy prawości. Sathya Sai Baba naucza wartości uniwersalnych, fundamentalnych dla wszystkich wyznań i nie występuje w imieniu żadnego z nich. Imię, które nosi, oznacza "Prawdziwa (Sathya) Boska Matka (Sai) i Ojciec (Baba)".

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai