STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEPPowrót do listy dyskursów          wersja w formacie pdf         Transformujcie siebie i świat

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai Baby wygłoszony rano 1.01.1998 r.
w Sai Kulwant Hall, w Prasanthi Nilajam


Bóg rządzi kosmosem; Bóg podlega prawdzie.
Prawda podlega rządom świętych i szlachetnych istot.

Dzisiaj ludzie muszą stać się ucieleśnieniem prawdy; muszą zapanować nad prawdą.

Całe stworzenie wyłoniło się z prawdy (satji).
Wszystko roztapia się w prawdzie.
Czy w kosmosie istnieje coś, co nie jest zakorzenione w prawdzie?
Człowieku, oto czysta prawda o Najwyższej Istocie (Śuddha Sattwie).

Każdy człowiek pochodzi z prawdy, jest podtrzymywany przez prawdę i łączy się z prawdą - jest ucieleśnieniem prawdy. Jeśli każdy rozpozna tę prawdę, przeniknie ona cały świat. Dzisiaj człowiek nie powinien szukać przyjemności. Jego celem nie jest także smutek. Powinien kontrolować źródło przyjemności i bólu. Ból bardziej niż przyjemność budzi w człowieku mądrość. Jeśli przestudiujecie życiorysy wielkich ludzi, dowiecie się, że czerpali mądrość z kłopotów i bólu. Bez smutku nie będzie mądrości. Ból udziela człowiekowi wielu lekcji.

Człowiek nie uświadamia sobie tej głębokiej prawdy i w nieskończoność goni za przyjemnościami. Bez wątpienia musi być szczęśliwy. Jednak jak można osiągnąć szczęście? Człowiek uświadomi sobie szczęście, gdy przezwycięży smutek. Dlatego każdy powinien przyjmować smutek w takim samym duchu, w jakim przyjmuje szczęście.

Ból i przyjemność łączą się ze sobą.
Nikt nie może ich rozdzielić.
Przyjemność nigdy nie pojawia się oddzielnie.
Jeśli człowiek uwolni się od bólu, doświadczy przyjemności.

Skąd pochodzi przyjemność? Gdy pozbędziecie się bólu, zdobędziecie przyjemność.

Dzisiaj w naszym kraju chłopcy i dziewczęta dziedziczą dobrobyt lub ubóstwo narodu. Od nich zależy postęp narodu w przyszłości. Dlatego chłopcy i dziewczęta są prawdziwym bogactwem narodu.

Należy uświadomić sobie, że człowiek jest twórcą swojej przyjemności i swojego bólu. Dlatego powinien ze spokojem stawić czoła wszystkiemu, co mu się przydarza, czy jest to dobre czy złe.

Boga opisuje się nie tylko jako ucieleśnienie Tego, który spełnia życzenia (siddhi swarupę), lecz także jako Jedynego, który nie ma granic ani miary (amoghę). Znaczy to, że boska moc jest nieskończona. Jest On również znany jako niezmierzony (aprameja). Zatem każdy powinien traktować wszystko, co mu się przydarza jako dar od Boga. Przyjemność i ból należy traktować jednakowo jako boskie dary. Jest w tym niezwykła radość.

W życiu codziennym zwykle uważamy porażkę, stratę lub smutek za nieszczęście. Jednak na tym świecie nic nie dzieje się bez przyczyny. Głód jest przyczyną jedzenia. Pragnienie jest przyczyną picia. Trudności są przyczyną smutku. Jeśli człowiek chce cieszyć się wiecznym szczęściem, musi odkryć źródło szczęścia. Tym źródłem jest miłość (prema). Na tym świecie nie ma nic większego niż miłość. Wszystko ma swoją cenę. Ceną, jaką trzeba zapłacić za wieczne szczęście, jest boska miłość. Bez miłości żaden przedmiot nie da wam prawdziwego szczęścia. Dlatego najważniejszym bogactwem człowieka jest miłość. Każdy powinien dążyć do zdobycia tego bogactwa. Wówczas będzie mógł cieszyć się wieczną błogością.

Na świecie widzimy ból i smutek. Jednak nie są one trwałe. Po bólu pojawia się przyjemność. Doświadczenie bólu uszlachetnia nadchodzące doświadczenie przyjemności. Tak jak złoto oczyszcza się w procesie przetapiania w tyglu, podobnie ból sprawia, że następująca po nim przyjemność staje się boska.

Nowy rok ani nowy miesiąc nie niesie ze sobą nowego szczęścia ani smutku. Sandipan Czatterjee, który wcześniej przemawiał, powiedział, że każda chwila jest nowa. Każda sekunda jest nowa, ponieważ pokazuje upływ czasu. W rzeczywistości rok to mijające sekundy przechodzące w minuty, dni i miesiące.

Nowy rok stanie się nowy, gdy każdą chwilę będzie się czcić jak nową. Świętość, z jaką będzie się spędzać każdą chwilę, zdecyduje o pomyślności roku.

Jeśli chcecie, aby wasze życie było święte i pełne świętych doświadczeń, musicie zaangażować się w święte działania. Dobro i zło na świecie zmieni się, gdy ludzie będą postępować inaczej. Transformacja społeczeństwa musi rozpocząć się od transformacji jednostek.

Dzisiaj rano studenci recytowali wedyjskie modlitwy o życiu w zgodzie i wspólnym działaniu. Jednak nie wspomnieli o najważniejszym wersecie modlitwy, który mówi: "Żyjmy w zgodzie, wolni od konfliktów". Hymny wedyjskie podkreślają, że jedność nastanie, gdy ludzie będą żyli razem bez sporów. Nikt nie powinien wywoływać konfliktów ani niepokojów, lecz żyć w zgodzie i w miłości z innymi.

Bóg jest inkarnacją miłości. Jego miłość przenika świat. Wszechświat określa się jako wiśwam, ponieważ Pan jest obecny w całym kosmosie. Jedno z imion Pana to Wisznu. Etymologia słowa 'Wisznu' odnosi się do Tego, który istnieje w całym wszechświecie. Bóg jest przyczyną, a kosmos jest skutkiem. Pan jest także znany jako atma, co znaczy światło lub blask. Pan jest tym, który rozprasza ciemność ignorancji.

Każde słowo użyte w starożytnych świętych pismach ma głębokie wewnętrzne znaczenie. Głębia słów jest oznaką duchowego dziedzictwa Bharatijów. Nieliczni interesują się jej badaniem. Większość ludzi każdego dnia przez chwilę ogranicza się do rytualnego oddawania czci. Nie próbują dowiedzieć się, w jakim celu odprawiają obrzędy. Nie ma to znaczenia bez zrozumienia celu i sensu życia. Ostatecznym celem wszystkich praktyk duchowych jest urzeczywistnienie zasady miłości (boskiej miłości). Celem wszelkich dążeń duchowych jest rozwijanie miłości. Pod żadnym pozorem nie należy jej odrzucać ani ignorować. Gdzie jest miłość, tam nie będzie nienawiści, smutku ani pragnienia.

Czas płynie. Jesteście coraz starsi. Jednak wasza postawa niewiele się zmienia. Czystość myśli niesie ze sobą czystość świadomości i mądrość. Samorealizacja przychodzi tylko dzięki mądrości duchowej (dżnianie).

Wielu ludzi na świecie zdobywa bogactwo, sławę i pozycję. Lecz jakie są ich osiągnięcia w kwestii celu życia? Ich niepowodzenie jest spowodowane brakiem zrozumienia jedności ukrytej w pozornej różnorodności. Rozpoznanie boskości w każdym człowieku jest oznaką duchowych cnót. Prahlada oznajmił, że Boga znajdziecie tam, gdzie będziecie Go szukać. Ojciec Prahlady, Hiranjakasipu, był wielkim człowiekiem dzięki swoim osiągnięciom. Jednak nie zdobył cnót, ponieważ wyparł się Boga. Podobną różnicę widać między cnotą Ramy a wielkością Rawany.

Dzisiaj studenci przyswoili sobie lekcję, że muszą podążać świętą drogą prawości i pracować dla dobra społeczeństwa. Studenci muszą rozwijać trzy cechy - kochać istoty żywe, pielęgnować dobre cechy i zdobywać potrzebną wiedzę. Podstawą tych cech jest miłość.

Ucieleśnienia miłości!

Dopilnujcie, aby wasza miłość do Boga nie zmieniała się w zależności od tego, czy wasze pragnienia spełniają się, czy nie. Pamiętajcie, że zbierzecie owoce swoich czynów zależnie od tego, czy są one dobre czy złe. Jedynie miłość Boga obdarza wieczną błogością. Porzućcie złe cechy, takie jak nienawiść i zazdrość.

Dzisiaj jest początek 1998 roku. Przynajmniej od dziś napełnijcie serce miłością. Patrzcie na wszystkich jak na dzieci Boga. Śri Kriszna głosił, że wszystkie istoty ludzkie są boską iskrą. Znaczy to, że wszyscy powinni żyć pobożnie. Każdy powinien codziennie okazywać miłość innym ludziom. W ten sposób cały świat napełni się miłością.

Zastanówcie się przez chwilę nad zjawiskiem, jakiego dzisiaj tutaj jesteście świadkami razem z tysiącami zgromadzonych, którzy przybyli z całego świata. Jaka jest tego przyczyna? Staracie się znaleźć tutaj coś, czego brakuje wam w ojczyźnie. Co to jest? To boska miłość. Nie odczuwacie jej w miejscu zamieszkania. Nie odkryliście jej w sobie. Dlatego tu przyjechaliście, tak jak chory człowiek jedzie do szpitala. Skoro tu przybyliście, zabierzcie ze sobą boską miłość. Napełnijcie tą miłością serce. Weźcie ją, dokądkolwiek się udacie, tak jak chory człowiek zabiera ze sobą lekarstwa. Niech boska miłość prowadzi was, tak jak kompas marynarza, i zawsze wskazuje boskość. Ofiarujcie wszystkie myśli i czyny Bogu. W ten sposób uświęcicie swoje życie. Nasi starożytni żyli pobożnie, dzięki czemu pozostawili wspaniałe dziedzictwo. Obecnie chłopcy i dziewczęta powinni nasycić umysły i serca takimi świętymi ideałami i transformować całe społeczeństwo w pełną miłości wspólnotę.

Wiecie, że w grudniu 30 zawodników przyjechało do Prasanthi Nilajam z wielu krajów, aby wziąć udział w meczu krykieta. Postanowili, że będą rywalizować w duchu sportu, z czystym umysłem i z należnym poszanowaniem zasad gry. Rozegrali mecz w tym szlachetnym duchu. Nie tylko cieszyli się z gry, lecz także sprawili radość licznie zgromadzonym widzom. Nasi studenci wykazali duże zainteresowanie meczem.

Wśród widzów było wiele osób, które przyjechały z sąsiednich wiosek i miast. Zawody sportowe i gry pełnią ściśle określoną rolę w kształtowaniu młodych ludzi.

Życie jest grą, zagraj w nią!
Życie jest marzeniem, zrealizuj je!
Życie jest miłością, ciesz się nim!
Życie jest wyzwaniem, podejmij je!

Ludzie muszą być gotowi stawić czoła ciężkim próbom w życiu. Jedynie człowiek może sprostać wyzwaniom życia.

Każdy czyn w codziennym życiu będzie uświęcony, jeśli poświęci się go Bogu. Człowiek osiągnie pokój, jeśli ofiaruje wszystkie myśli Bogu. Nie trzeba czekać na właściwy czas, aby rozpocząć tę praktykę. Możecie zawsze dysponować swoim czasem. Wielcy ludzie nie czekają na odpowiednią chwilę. Postępują tak, że czas jest ich sługą.

Człowiek został obdarzony świętym ciałem, z którego czyni niewłaściwy użytek. Ludzkie życie jest jak bambus, który ma wiele zgrubień w postaci pragnień posiadania majątku, żony i dzieci. Trzeba usunąć te zgrubienia.

Od Nowego Roku musicie zrozumieć prawdziwe znaczenie człowieczeństwa i zmienić swoje życie. Wówczas będziecie prawdziwymi sługami narodu. Grajcie swoją rolę w każdej dziedzinie życia publicznego i zachowajcie przy tym czyste i nieskażone serce.

Studenci!

Pamiętajcie, że jesteście w 'złotym wieku; w życiu. Nie zmarnujcie tego. Wypełniajcie swoje obowiązki. Kochajcie i szanujcie rodziców. Służcie społeczeństwu. Przestrzegajcie dobrych cech, które łączą się z właściwą edukacją. Bądźcie szczęśliwi i sprawcie, aby inni byli szczęśliwi.

Jeśli od Nowego Roku studenci będą pielęgnować pokorę, szacunek do starszych i miłość do wszystkich, poczuję się bardzo szczęśliwy.

Wczoraj na spotkaniu członków Trustu Centralnego powiedziałem m.in. Śri Indulal Shahowi, że nie interesuje mnie majątek. W ogóle nie łączcie mnie z tymi dobrami. Nie chcę być związany z pieniędzmi ani dobytkiem. Troszczę się jedynie o dobro moich wielbicieli. Powiedziałem im o tym. Podpisałem dokumenty.

Jesteście moim bogactwem. Skoro posiadam takie niezmierzone bogactwo, dlaczego miałbym interesować się dobrami materialnymi? Studenci są moim bogactwem. Nic nie daje mi większej radości niż widok studentów, którzy żyją przykładnie. To jest zapłata, jakiej od was oczekuję. Nic nie płacicie za naukę, jaką tu pobieracie. Jednak pragnę, abyście wnieśli jedną wyjątkową opłatę - miłość. Gdy to uczynicie, będziecie mogli ofiarować wszystko do pewnego stopnia.

Lakszmana poddał się całkowicie Ramie. Stwierdził, że oddaje Ramie swoją rodzinę i wszystko, co posiada. Każdy powinien iść za jego przykładem. Lakszmana czcił żonę swojego starszego brata jak matkę.

Oczy powinny patrzeć tylko na to, co dobre. Ręce powinny angażować się w dobre czyny. Uszy nie powinny słuchać tego, co złe; powinny słuchać tego, co dobre. Nie mówcie o tym, co złe. Mówcie tylko o tym, co dobre. Nie myślcie o tym, co złe. Myślcie o tym, co dobre. Nie czyńcie tego, co złe. Czyńcie to, co dobre. To jest droga do Boga.

Oczy powinny patrzeć jedynie na święte przedmioty. Gdy wasze spojrzenie stanie się święte, cały świat przejdzie transformację.

Według kalendarza gregoriańskiego dzisiaj jest Nowy Rok. Zgodnie z tradycją nowy rok przypada w inne dni, w różnych częściach kraju. Nie trzeba się martwić nowym rokiem. Poświęćcie każdą chwilę na działania, które sprawią radość Bogu. Rozwijajcie miłość do Boga, która obdarzy was wszelkim błogosławieństwem. Przykładem tego jest życie Hariśczandry. Poświęcił on wszystko w imię prawdy. Ostatecznie odzyskał wszystko dzięki boskiej łasce.

W Nowy Rok życzę Wam szczęścia i pomyślności. Starożytni błogosławili tych, którzy do nich przychodzili długim, stuletnim życiem i dobrym zdrowiem. Życzyli ludziom, aby długo żyli i aby ich życie było wartościowe. Żyjcie długo, szczęśliwie, spokojnie, pełni miłości i boskości. Osiągnijcie spełnienie w życiu przez praktykowanie boskiej miłości.

Tłum. Dawid Kozioł

Źródło: www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-01.pdf

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai