STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Karta Organizacji

charakter, cele i metody ich realizacji    Kodeks Postępowania i Dziesięć Zasad
struktura Organizacji    zasady funkcjonowania


::Charakter, cele i metody ich realizacji

Organizacja Sathya Sai jest ruchem społecznym o charakterze służebnym.
Nie jest kościołem, związkiem wyznaniowym ani organizacją ewangelizacyjną.
Do jej zasadniczych celów należy:
1. Pomaganie człowiekowi, aby stał się świadomy obecności Boga w swoim wnętrzu i żył kierowany tą świadomością, aby w swym codziennym życiu realizował i doświadczał boskiej miłości oraz doskonałości, a dzięki temu wypełniał swe życie radością, harmonią, pięknem, boską łaską, ludzką doskonałością i trwałym szczęściem.
2. Dążenie do tego, by wszelkie relacje międzyludzkie oparte były na prawdzie (satja), prawym postępowaniu (dharma), miłości (prema), pokoju (śanti) oraz zasadzie niekrzywdzenia (ahimsa).
3. Dążenie do pogłębiania uczuć religijnych ludzi wszystkich wyznań.

Członkowie Organizacji Sathya Sai wierzą, że cele te można osiągnąć w następujący sposób:
1. Kształtując swe życie w oparciu o głoszoną przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę prawdę: "Jest tylko jedna religia, religia miłości. Jest tylko jeden język, język serca. Jest tylko jedna rasa, rasa ludzkości. Jest tylko jeden Bóg i jest on wszechobecny."
2. Stale pamiętając o Bogu i postrzegając całe stworzenie jako przejaw boskości w różnych formach i kształtach.
3. Podkreślając leżącą u podstaw wszystkich religii jedność i kultywując oparte na miłości zrozumienie wszystkich religii.
4. Traktując wszelkie swe działania jako służbę Bogu.
5. Rozwiązując życiowe problemy w duchu boskiej miłości, ze zrozumieniem, współczuciem, tolerancją i gotowością niesienia pomocy.
6. Stosując w odniesieniu do swoich działań kryterium trzech zasad: miłości do Boga, lęku przed grzechem oraz skrupulatnego przestrzegania moralności w społeczeństwie.
7. Angażując się w działalność duchową, edukacyjną oraz służebną zarówno na poziomie indywidualnym jak i społecznym, w sposób zorganizowany i systematyczny, bez oczekiwania jakiejkolwiek materialnej korzyści.

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai